Jak fizyczna obecność pomogła liderowi marketingu we wdrożeniu do pracy

Gdy Devin A. Brown podjął nową pracę, korzystanie z obiektów WeWork pomogło mu w zapoznaniu się z nowym zespołem.

Devin A. Brown, członek społeczności WeWork All Access na zdjęciu w obiekcie WeWork 368 9th Ave w Nowym Jorku. Fot. Katelyn Perry
Czy ten artykuł był przydatny?
Kategoria
Sylwetka członka społeczności
Tagi
NOWA RZECZYWISTOść śWIATA PRACY
ELASTYCZNA PRZESTRZEń
SPOłECZNOść