Wpływ pracy z domu na współpracę

Nowe badanie wykazało, że niektórzy pracownicy borykają się z bardziej dotkliwymi problemami, niż sugeruje to średni wynik.


Kliknij tutaj, aby przeczytać pełny raport.

COVID-19 zmusił dużą część pracowników na świecie, w tym aż 42 procent personelu w USA do pracy z domu. Wiele badań wykazało, że pracownicy przechodzą przez ten okres raczej bez utraty produktywności i współpracy . Jednak badania te nie uwzględniają szczegółów współpracy. Bliższe spojrzenie na współpracę – od nieformalnych rozmów przy dystrybutorze z wodą po zorganizowane spotkania zarządu – pokazuje, że podczas pracy w domu pracownicy borykają się z nią na wiele sposobów.

W lipcu 2020 WeWork we współpracy z firmą badawczo-doradczą brightspot strategy , przeprowadził reprezentatywne, anonimowe badanie pracowników biurowych w USA, Kanadzie, Meksyku i Wielkiej Brytanii. W badaniu zdefiniowano 10 różnych kategorii pracowników (zwanych także „stylami pracy”) i oceniono wpływ pracy z domu na każdą z tych kategorii. Przeczytaj więcej o różnych stylach pracy . Style pracy różniły się w zależności od stopnia współpracy; z kim się współpracuje; i jak mocno socjalizuje się dana osoba w miejscu pracy. 

Metodologia badania

Ankieta została uruchomiona i zakończona w lipcu 2020 r. Zadano w niej pracownikom biurowym pytania o ich doświadczenia z pracy w biurze (przed ograniczeniami związanym z COVID-19), a także w domu (podczas pandemii COVID-19). Zebrano ponad 600 odpowiedzi z sześciu regionów: wschodnich, środkowych i zachodnich Stanów Zjednoczonych, Toronto i Montrealu w Kanadzie, Mexico City w Meksyku oraz Londynu w Anglii. 

W badaniu określono współpracę na trzy sposoby: możliwość spotkań i burzy mózgów; umiejętność utrzymywania relacji społecznych; oraz zdolność do nieplanowanych interakcji.

Respondentów poproszono o ocenę ich możliwości różnych interakcji w ramach współpracy oraz ich wyników na skali od 1 do 5, zarówno w biurze, jak i podczas pracy w domu. Aby zrozumieć procentowy spadek wydajności, obliczono różnicę między ocenami pracy w biurze i pracy w domu. 

Najważniejsze wnioski

  • Możliwość odbywania spotkań i burzy mózgów spadła średnio o 11 procent dla wszystkich stylów pracy, odkąd praca w domu stała się codziennością. W przypadku pracowników, których role polegają na współpracy, spadek jest jeszcze większy i wynosi od 13 do 15%.
  • Możliwość utrzymywania relacji społecznych spadła średnio o 17 procent dla wszystkich stylów pracy, odkąd rozpoczęła się era pracy z domu. W przypadku osób, które mają bliskie więzi ze swoimi współpracownikami, a także tych, którzy mają problemy z utrzymaniem kontaktów towarzyskich w biurze, spadek jest jeszcze większy i wynosi 20–26 procent.
  • Szansa na spontaniczne interakcje spadła najbardziej, średnio o 25 procent dla wszystkich stylów pracy, odkąd rozpoczęło się WFH. W przypadku pracowników, którzy współpracują w zwartych, zgranych zespołach, spadek jest jeszcze większy, bo aż o 40 procent. 
  • Zdecydowana większość (90 procent) osób chciałaby wrócić do biura przynajmniej raz w tygodniu.Dwadzieścia procent tej grupy chce powrotu do biura pięć dni w tygodniu.

Kliknij tutaj, aby przeczytać pełen raport, zawierający więcej szczegółów na temat 10 profili stylów pracy i wyników według stylu pracy, regionu i branży.

Innowacyjność, kreatywność w miejscu pracy i zdrowie organizacji zależą od udanej współpracy. Pogorszenie w tych obszarach na dłuższą metę negatywnie wpłynie na wyniki biznesowe, zaangażowanie pracowników i zdrowie organizacji.

„Globalny 'ruch na rzecz pracy z domu’ (…) może w rzeczywistości spowodować ogólnoświatowy spadek wydajności i zagrozić wzrostowi gospodarczemu na wiele lat” – mówi Nicholas Bloom, ekonomista ze Stanford . Podkreśla korelację między osobistą współpracą a innowacjami i jest zaniepokojony tym, jak „nowe pomysły, które tracimy dzisiaj, mogą wpłynąć na mniejszą ilość nowych produktów w 2021 r. i później, obniżając długoterminowy wzrost”. 

Praca zdalna negatywnie wpływa również na długoterminową kulturę organizacyjną. Widać to najwyraźniej, patrząc na nowych pracowników. Narzędzia do pracy zdalnej mogą ułatwiać wstępne szkolenie i adaptację, ale nie wspierają bardziej zniuansowanych interakcji, w których nowi pracownicy mogą wykorzystać swoje mocne strony lub wyrazić swoje prawdziwe „ja”. Nowi pracownicy mogą również czuć się wykluczeni z kultury firmy. Wielu pracowników, zarówno nowych, jak i starych, doświadcza społecznej izolacji. Bez umiejętności budowania lub utrzymywania relacji społecznych cierpi kultura firmy oraz długoterminowe zdrowie organizacji. 

Co więcej, jednym z najważniejszych efektów pracy z domu jest brak spontanicznych, nieplanowanych interakcji. Wpływa to negatywnie na kreatywność, innowację i ogólną strukturę społeczną organizacji. Spontaniczne spotkania pobudzają twórcze myślenie i wzmacniają organizacje. Takie interakcje mają często miejsce podczas przerw, przed spotkaniami lub po nich, na korytarzu lub w miejscach publicznych w całym biurze. Ten rodzaj współpracy podczas nieplanowanej interakcji pobudza kreatywność, która prowadzi do innowacji . Codzienne interakcje, które zachodzą między rozmowami skoncentrowanymi na pracy i zwykłymi „pogaduszkami” przyczyniają się do zwiększenia ogólnej spójności grupy. Bez takich spontanicznych spotkań wiele z tych korzyści zostanie utraconych.

Rozumiejąc potężne długoterminowe negatywne skutki ograniczonej innowacyjności, kultury organizacyjnej i kreatywności, nasza ankieta została tak skonstruowana, aby ocenić, w jaki sposób współpraca wpłynęła na te wyniki. 

Którzy pracownicy mają największe problemy podczas pracy z domu?

Spośród wszystkich 10 stylów pracy, które zdefiniowaliśmy, te, które miały trudności ze współpracą podczas pracy w domu, to: Współpracujący (osoby, które spędzają ponad 65% czasu pracując z innymi), Wewnętrzni (ci, którzy spędzają ponad 62% czasu pracy z innymi pracownikami wewnętrznymi, w przeciwieństwie do dostawców lub klientów zewnętrznych) oraz Plemiona (ludzie, którzy socjalizują się ze swoim zespołom, ale są mniej skłonni do priorytetowego traktowania rozszerzania tych relacji w całej organizacji). 

Te trzy style pracy miały trudności z utrzymaniem relacji społecznych, budowaniem zaufania, współpracą i utrzymaniem kontaktu z kolegami podczas pracy w domu. Co więcej, te style pracy reprezentuje 14–46 procent populacji zawodowych pracowników biurowych . Wewnętrzni stanowią 46 procent osób pracujących z domu – około 25 milionów pracowników w USA, 5 milionów w Meksyku, 3,1 miliona w Kanadzie i 1,24 miliona w Londynie – i wśród wszystkich przebadanych przez nas stylów pracy są grupą, na którą praca z domu ma największy wpływ.

Współpracujący z trudem wykonują obowiązki zawodowe

Współpracujący są w stanie utrzymywać relacje społeczne podczas pracy w domu, ale są mniej zdolni do efektywnej współpracy z kolegami przy wykonywaniu swoich obowiązków. Podczas interakcji ze współpracownikami mają trudności z szybkim podejmowaniem decyzji; twórczym rozwiązywaniem problemów i generowaniem nowych pomysłów; odbywaniem szkoleń, zapewnieniem opieki mentorskiej i budowaniem zaufania; jak również z dostępem do informacji i kultury firmy. W tych obszarach Współpracujący odnotowali największy spadek wydajności (od 12 do 18 procent) w porównaniu z tymi, którzy mniej pracują z innymi osobami.

WeWork Coda w Atlancie, w stanie Georgia.

Praca z domu może dodatkowo utrudniać spotkania i interakcje między współpracownikami, co jest istotnym czynnikiem wpływającym na jakość pracy. Jeden z respondentów naszego badania zauważył tę trudność, mówiąc, że bez fizycznego przebywania w biurze ich zespół nie może już dłużej pracować razem po godzinach, aby zakończyć projekt w terminie.

Wewnętrzni mają coraz mniej interakcji o wysokiej jakości 

Wewnętrzni mają mniej interakcji podczas pracy z domu. Ich zdolność do nawiązywania interakcji spadła o 28 procent, a jakość tych interakcji o 15 procent. Przy 34-procentowym spadku szansy na interakcję podczas przerw w pracy, jeden z respondentów zauważył, że te „interakcje w przerwie” nie są możliwe podczas pracy w domu, ponieważ nie ma „pojawiania się przy czyimś biurku ani nieformalnych spotkań towarzyskich przy ekspresie do kawy”. 

Plemiona cierpią społecznie pracując z domu

Plemiona odnotowały duże spadki w wielu aspektach społecznych od czasu rozpoczęcia pracy w domu, a ich zdolność do umożliwiania interakcji (planowanych lub nieplanowanych) spadła o 34 procent. W interakcjach, które mają, walczą o utrzymanie relacji społecznych, uzyskanie opieki mentora i zbudowanie zaufania (spadek o 23–26 procent). Plemiona są blisko związane z tymi, z którymi często pracują, a przestawienie na pracę zdalną wpłynęła na ich zdolność do utrzymywania tych relacji. Jeden z respondentów podkreślił, że ich produktywność i sukcesy są powiązane ze wspólną historią i relacjami w zespole, mówiąc: „Mamy zespół, który współpracował przez długi czas… Dlatego wszystkie nasze projekty się powiodły”. 

Ożywienie współpracy w środowisku biurowym

Duża część personelu pracuje z domu i traci korzyści, wynikające ze współpracy osobistej . Innowacja opiera się na zdolności do spotykania się i wydajnej współpracy, zdrowie organizacji zależy od zdrowych relacji społecznych, a kreatywność opiera się na nieplanowanych interakcjach. Odpowiedzi na ankietę dotyczące wszystkich 10 stylów pracy, a zwłaszcza dla Współpracujących, Wewnętrznych i Plemion, pokazują, że w dłuższej perspektywie zaczniemy dostrzegać wpływ pracy z domu na innowacje, zdrowie organizacji i kreatywność. 

WeWork 725 Ponce w Atlancie, w stanie Georgia.

Wraz ze spadkiem liczby planowanych, a zwłaszcza nieplanowanych spotkań, spada również jakość interakcji – co ma bezpośrednie, negatywne konsekwencje dla zgrania zespołu i wydajności pracy. Utrata wydajności i produktywności może być i była mierzona w badaniach . Utrata kreatywności jest jednak znacznie trudniejsza do zidentyfikowania. Utrata kreatywności staje się widoczna poprzez długoterminowy wpływ na zdrowe organizacyjnie zachowania, takie jak innowacje i rozwój.  

Możliwość spotykania się i współpracy, utrzymywania relacji społecznych i nieplanowanych interakcji może jeszcze długo być pogorszona, ponieważ pracownicy wciąż pracują z domu. W dłuższej perspektywie może to mieć negatywny wpływ na trwałe wyniki biznesowe, zaangażowanie pracowników i kondycję organizacji. Wspólna przestrzeń do pracy zapewnia środowisko do wysokiej jakości interakcji, dostęp do ludzi i zasobów potrzebnych do produktywności, a także umożliwia spontaniczne, przypadkowe spotkania które tworzą więzi społeczne. 

Dziewięćdziesiąt procent ankietowanych osób chciałoby wracać do biura przynajmniej raz w tygodniu; 20 procent tej grupy chce wracać pięć dni w tygodniu.Na pytanie, co powstrzymałoby ich przed powrotem do biura , jeden z respondentów odpowiedział: „Zupełnie nic. Chętnie wrócę do biura – tak szybko, jak to możliwe”. Powrót do wspólnego miejsca pracy, zaprojektowanego z myślą o bezpieczeństwie, może wspierać wszystkie style pracy w zwiększaniu ilości i jakości ich interakcji i współpracy.

Kliknij tutaj, aby przeczytać pełen raport.

Szukasz przestrzeni do pracy? Skontaktuj się z nami.