OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WEWORK