Find the best space for your clients with WeWork.

Beautiful office spaces. Transparent, flexible deal structures. And a commercial real estate partner you can trust.
Beautiful office spaces. Transparent, flexible deal structures. And a commercial real estate partner you can trust.

We’ve got you covered.

With WeWork, there are no limits to deal size, structure, or location. Ourglobal inventory is customizable for all of your clients’ needs—and we’ll work inclose partnership with you to craft creative deals that they can’t pass up.

Ba lợi ích khi trở thành đối tác

Bạn có người liên hệ chuyên trách.

Bây giờ, bạn đã có một nhân viên WeWork chuyên giải quyết mọi nhu cầu không gian cho bạn. Gửi khách hàng tiềm năng qua mạng, gọi điện hoặc gửi email đến brokers@wework.com để có người liên hệ.

Thanh toán đơn giản hơn cùng vô số ưu điểm.

  • Đối với doanh nghiệp mới, bạn có 10% giá trị hợp đồng của năm 1 hoặc 5% tổng giá trị hợp đồng - chúng tôi sẽ áp dụng mức nào cao hơn
  • Đối với hợp đồng gia hạn và mở rộng, bạn có 3% tổng giá trị ròng của hợp đồng mới
  • Tất cả khoản thanh toán sẽ được trả trước

Sắp ra mắt: Nhiều ưu đãi hơn thông qua chương trình đối tác VIP mới.

Mùa hè này, chúng tôi sẽ ra mắt chương trình cấp bậc mới, có thưởng cho những ai hợp tác nhiều nhất. Ưu đãi bao gồm chương trình tăng tiền hoa hồng, truy cập sớm danh mục, v.v..

Get in touch with a dedicated broker representative today