Đặt sự kiện tại WeWork

Đưa nguồn năng lượng tươi mới vào sự kiện kế tiếp của bạn thông qua những địa điểm truyền cảm hứng, có thể thay đổi theo kế hoạch và ngân sách của bạn. Bạn chỉ cần chọn không gian, chúng tôi sẽ biến nó thành hiện thực—không cần đăng ký chương trình thành viên.
The Space tại Flatiron
The Space tại Flatiron, 35 E 21st St, New York. Sức chứa: 100-200 người

Khám phá địa điểm nổi bật của chúng tôi