Giải pháp không gian làm việc

Đối với các công ty thuộc mọi quy mô, WeWork mang đến quy mô toàn cầu và sự linh hoạt để giúp doanh nghiệp của bạn thích nghi với sự bất ổn. Hãy tìm kiếm không gian phù hợp với bạn.

Chỗ làm việc linh hoạt ở đúng nơi, theo đúng cách bạn cần

Xem tất cả trường hợp sử dụng linh hoạt
space

Kích thước không gian bất kỳ

Từ một bàn làm việc, cho đến những văn phòng được thiết kế.

time

Theo điều kiện của bạn

Theo giờ, theo ngày, theo tháng hoặc thời hạn dài hơn.

location

Từ bất kỳ đâu

Chọn một địa điểm hoặc ra vào bất kỳ tòa nhà nào trên thế giới.