Phát triển cộng đồng

Chỉ cần giới thiệu thêm một thành viên WeWork, bạn có thể nhận được những phần thưởng lớn, làm quen với thành viên mới và mở rộng cộng đồng. Hãy bắt đầu giới thiệu ngay hôm nay với tư cách là thành viên, nhân viên hiện tại

Cách hoạt động

Khi bạn giới thiệu những người bạn biết cho WeWork, họ sẽ được tặng một tháng miễn phí khi cam kết thuê 12 tháng. (*Không áp dụng ở Đài Loan và Hồng Kông.) Khi giới thiệu, bạn có thể nhận đến $5.000.* Bắt đầu giới thiệu bằng cách chia sẻ liên kết giới thiệu cá nhân hoặc gửi nhu cầu chỗ làm việc của họ. (*Số tiền thưởng dựa vào số bàn làm việc của thành viên mới. Xem bên dưới.)

Số bàn làm việc: 1 đến 3

Số tiền thưởng: $500

Số bàn làm việc: 4 đến 10

Số tiền thưởng: $2.000

Số bàn làm việc: 11+

Số tiền thưởng: $5.000

Quyên góp của WeWork

Để chúc mừng sự phát triển của cộng đồng, WeWork đã gửi một khoản quyên góp đến The Nature Conservancy – giúp lan tỏa tầm ảnh hưởng của chúng ta hơn nữa.