Dasar Privasi Teem

Tarikh Penguatkuasaan: 12 Julai 2019

Teem menyediakan penjadualan ruang, pengurusan pelawat dan platform analisis tempat kerja kepada pelanggan korporatnya. Bagi menyediakan perkara ini, kami mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi. Dasar Privasi Teem ini menerangkan cara Teem menggunakan kategori tertentu Maklumat Peribadi dan menyediakan maklumat lain khusus untuk Teem. Sila lihat Dasar Privasi Global The We Company untuk mendapatkan maklumat tambahan, merangkumi definisi istilah huruf besar yang tidak ditakrifkan di sini.

Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Bahagian ini adalah tambahan kepada Dasar Privasi Global kami bagi memberikan maklumat lanjut tentang beberapa cara kami menggunakan maklumat anda yang khusus untuk Teem.

Pelanggan dan Ahli Korporat.  Sekiranya anda seorang pelanggan atau ahli korporat, Maklumat Peribadi yang kami gunakan merangkumi:

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional supaya kami boleh mengenal pasti dan menghubungi anda, termasuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan menyelesaikan masalah serta menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi yang lain;

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan atau bahaya, mengesahkan identiti anda, sekaligus menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

 • Maklumat Bayaran, untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta mengikut kesesuaian, merangkumi pembelian Perkhidmatan anda (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan kontrak kami kepada anda);

 • Maklumat Peranti dan Penggunaan untuk menyediakan Perkhidmatan dan Persekitaran Selamat, memproses data atau fail yang anda masukkan, muat naik, atau simpan dengan Perkhidmatan, menyesuaikan dan menyediakan Perkhidmatan dengan lebih baik serta membantu kami meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami. Klik di sini untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pilihan untuk tidak menggunakan Analisis Lokasi Mudah Alih bagi mendapatkan alamat WiFi MAC atau alamat Bluetooth peranti mudah alih anda; dan

 • Maklumat Peribadi lain untuk menyesuaikan pemasaran kami serta menyediakan Perkhidmatan kepada anda, merangkumi, tetapi tidak terhad kepada (i) membolehkan anda menempah bilik persidangan; (ii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iii) memproses data atau fail yang anda masukkan, muat naik, atau simpan dengan Perkhidmatan, seperti memenuhi pertanyaan carian yang anda serahkan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke dalam Perkhidmatan.

Pekerja Pelanggan dan Ahli Korporat.  Sekiranya anda seorang pekerja pelanggan atau ahli korporat, Maklumat Peribadi yang kami gunakan merangkumi:

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional supaya kami boleh mengenal pasti dan menghubungi anda, termasuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan menyelesaikan masalah serta menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi yang lain;

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan atau bahaya, mengesahkan identiti anda, sekaligus menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

 • Maklumat Peranti dan Penggunaan untuk menyediakan Perkhidmatan dan Persekitaran Selamat, memproses data atau fail yang anda masukkan, muat naik, atau simpan dengan Perkhidmatan, menyesuaikan dan menyediakan Perkhidmatan dengan lebih baik serta membantu kami meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami. Klik di sini untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pilihan untuk tidak menggunakan Analisis Lokasi Mudah Alih bagi mendapatkan alamat WiFi MAC atau alamat Bluetooth peranti mudah alih anda;

 • Maklumat Kalendar E-mel, dengan mengintegrasikannya dengan kalendar e-mel korporat anda bagi membolehkan anda menempah bilik persidangan dan menerima pemberitahuan mesyuarat. Kami juga menganalisis data tentang bilik persidangan yang anda tempah bagi membantu kami meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami (contohnya dengan menawarkan bilik persidangan tambahan, mengatur semula ruang persidangan kepada ruang meja dan mengenal pasti bilik persidangan yang menjadi keutamaan) bagi memastikan kami dapat menyediakan Perkhidmatan paling berkesan sebaik mungkin; dan

 • Maklumat Peribadi Lain untuk menyesuaikan pemasaran kami dan menyediakan Perkhidmatan kepada anda, merangkumi, tetapi tidak terhad kepada (i) membolehkan anda menempah bilik persidangan; (ii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iii) memproses data atau fail yang anda masukkan, muat naik atau simpan dengan Perkhidmatan, seperti memenuhi pertanyaan carian yang anda serahkan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan.

Pelawat, Tetamu, dan Pengguna Akhir Lain.  Jika anda adalah seorang pelawat atau tetamu yang melawat kemudahan yang mengintegrasikan Teem, Maklumat Peribadi yang kami gunakan merangkumi:

 • Nama dan alamat e-mel anda, sama ada yang disediakan oleh anda atau hos anda bagi mengenal pasti diri anda dan memberikan lencana akses digital atau fizikal kepada anda. Kami juga mengumpul Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional anda untuk tujuan ini dan menyediakan Perkhidmatan ini;

 • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan atau bahaya, mengesahkan identiti dan tujuan lawatan anda, sekaligus menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

 • Maklumat Peranti dan Penggunaan untuk menyediakan Perkhidmatan dan Persekitaran Selamat, memproses data atau fail yang anda masukkan, muat naik, atau simpan dengan Perkhidmatan, menyesuaikan dan menyediakan Perkhidmatan dengan lebih baik serta membantu kami meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami. Klik di sini untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pilihan untuk tidak menggunakan Analisis Lokasi Mudah Alih bagi mendapatkan alamat WiFi MAC atau alamat Bluetooth peranti mudah alih anda; dan

 • Maklumat Peribadi Lain untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda, merangkumi, tetapi tidak terhad kepada (i) membolehkan anda menerima pemberitahuan mesyuarat; (ii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iii) memproses data atau fail yang anda masukkan, muat naik atau simpan dengan Perkhidmatan, seperti memenuhi pertanyaan carian yang anda serahkan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke dalam Perkhidmatan.

Semua. Sama ada anda seorang ahli, pelanggan, pekerja ahli atau pelanggan, pelawat, tetamu, atau pengguna akhir lain, kami juga menggunakan Maklumat Peranti dan Penggunaan anda dan Maklumat Peribadi Lain untuk menyediakan statistik kegunaan agregat, menganalisis, menyediakan, menyesuaikan dengan lebih baik, dan meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami, menyesuaikan dan memberi anda promosi dan pengiklanan, dalam dan luar Perkhidmatan, sekaligus meningkatkan penglibatan anda dengan kami, dan seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Global kami.

Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk memenuhi kewajipan kontrak kami, untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, mengikut kepentingan sah kami, dan jika berkenaan, dengan persetujuan anda, sila lihat Dasar Privasi Global kami.

Pelanggan kami mungkin mengumpul dan memproses Maklumat Peribadi melalui proses integrasi dengan Teem atau dengan mengintegrasikan alat pihak ketiga dengan Teem. Pelanggan kami adalah tertakluk kepada dasar privasi berasingan dan bebas mereka. Kami tidak dapat mengawal atau bertanggungjawab atas amalan privasi mereka.

Dasar Pelindung

Teem, LLC menyertai Rangka Kerja Pelindung Privasi EU-AS dan Rangka Kerja Pelindung Privasi Swiss-AS seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Perdagangan AS mengenai pengumpulan, penggunaan dan pengekalan Maklumat Peribadi yang dihantar dari EU, Kawasan Ekonomi Eropah dan Switzerland ke Amerika Syarikat seperti yang dinyatakan dalam pensijilan kami. Teem adalah tertakluk kepada Prinsip Privasi Pelindung Privasi berkaitan pemberitahuan, pilihan, akauntabiliti untuk pemindahan terus, keselamatan, integriti data dan had tujuan, akses, penggunaan, penguatkuasaan dan liabiliti berkenaan dengan Maklumat Peribadi yang diterima bergantung kepada Rangka Kerja Pelindung Privasi ini. Sekiranya ada sebarang konflik antara dasar dalam Dasar Privasi Teem ini atau sebarang dasar privasi lain yang berkenaan, dan Prinsip Privasi Pelindung Privasi, Prinsip Privasi Pelindung Privasi akan mengawal Maklumat Peribadi itu tertakluk kepada pensijilan Pelindung Privasi kami. Bagi mendapatkan maklumat lanjut tentang program Pelindung Privasi ini dan melihat laman pensijilan kami, sila layari https://www.privacyshield.gov. Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan (FTC) mempunyai bidang kuasa ke atas pematuhan Teem berkenaan Pelindung Privasi. Sebarang pertanyaan, kebimbangan atau komen berkenaan bahagian Pelindung Privasi Dasar ini juga boleh disalurkan ke privacyshield@teem.com.

Permintaan Pihak Ketiga dan Undang-undang: Kami menggunakan pihak ketiga untuk membantu menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan korporat kami. Selain itu, Teem boleh mendedahkan Maklumat Peribadi tertakluk kepada pensijilan Pelindung Privasi dalam Keluarga WeWork dan kepada pihak ketiga lain dengan cara yang konsisten dengan Prinsip Pelindung Privasi, merangkumi apabila dikehendaki oleh undang-undang dan keperluan untuk menyediakan dan melindungi perkhidmatan kami. Maklumat Peribadi yang dipindahkan kepada kami mungkin tertakluk kepada pendedahan selaras dengan permintaan undang-undang dan proses kehakiman dan kerajaan yang lain, seperti subpoena, waran, dan perintah.

Pilihan Anda: Berkenaan dengan Maklumat Peribadi yang dipindahkan bergantung pada pensijilan Pelindung Privasi kami, individu berhak untuk menolak (i) pendedahan Maklumat Peribadi mereka kepada pihak ketiga tertentu; dan (ii) penggunaan Maklumat Peribadi mereka bagi sebarang tujuan yang berbeza secara material daripada tujuan asal dikumpulkan atau kemudiannya dibenarkan oleh individu itu. Individu juga mungkin mempunyai hak di bawah Prinsip Pelindung Privasi untuk mengakses Maklumat Peribadi mereka, tertakluk kepada pengecualian tertentu. Untuk melaksanakan pilihan ini, sila hubungi Teem di privacyshield@teem.com.

Individu EU dan Switzerland yang mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai penggunaan Maklumat Peribadi mereka perlu menghubungi kami di: privacyshield@teem.com. Sekiranya pertanyaan atau kebimbangan anda tidak dapat dipenuhi melalui proses ini, Teem terus komited untuk merujuk aduan privasi yang tidak dapat diselesaikan di bawah Pelindung Privasi EU-AS dan Pelindung Privasi Swiss-AS kepada mekanisme penyelesaian pertikaian bebas yang dikendalikan oleh Majlis Biro Perniagaan Lebih Baik. Sekiranya anda tidak menerima perakuan tentang aduan anda tepat pada masanya, atau jika aduan anda tidak ditangani secara memuaskan oleh Teem, individu EU dan Switzerland boleh membawa aduan berkenaan Maklumat Peribadi tertakluk kepada pensijilan Pelindung Privasi kami sebelum program BBB EU dan Pelindung Privasi Swiss di: www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/. Akhir sekali, sebagai usaha terakhir dan dalam situasi yang terhad, individu EU dan Switzerland boleh mendapatkan ganti rugi daripada Panel Pelindung Privasi, iaitu mekanisme timbang tara yang mengikat.