Phòng tin tức

Đọc những tin nóng hổi về xu hướng và thông tin nơi làm việc. Truy cập Ideas by We ➝

THỐNG KÊ CÔNG TY

Vào lúc Tháng 11, 2019

FE7E7A89-7F6A-410E-9E26-3BF3EC5A41EA Created with sketchtool.
600k thành viên
625 địa điểm
127 thành phố
E8E8140C-FB45-4C1A-8383-C70444590B81 Created with sketchtool.
33 quốc gia

Tài sản truyền thông

Bắt buộc tuân thủ hướng dẫn của công ty và thương hiệu khi tải về tài nguyên. Hiện tài nguyên.

Các tài sản kỹ thuật số, bao gồm ảnh, thương hiệu và logo, được tìm thấy trên trang này là tài sản độc quyền của The We Company và các chi nhánh của họ ("We Company") và được cung cấp cho các cơ quan báo chí và nhà báo để sử dụng trong các tờ báo, ấn phẩm thương mại, và các phương tiện truyền thông tương tự về We Company, WeWork, và các sản phẩm và dịch vụ của nó. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng tài sản kỹ thuật số này cho mục đích khác, dù là với mục đích cá nhân hay thương mại. Việc sử dụng các tài sản kỹ thuật số này phải tuân theo Hướng dẫn về tài sản như được nêu dưới đây.

 

Hướng dẫn về tài sản

  • Các tài sản kỹ thuật số nên được sử dụng cùng với một báo cáo hoặc bài báo được xuất bản về We Company, các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.
  • Tất cả các ảnh phải được trích dẫn nguồn phù hợp như được quy định trong mỗi tài sản kỹ thuật số đó, nếu có nguồn rõ ràng.
  • Không được thay đổi tài sản kỹ thuật số dưới bất kỳ hình thức nào hoặc kết hợp với bất cứ logo nào khác.
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng các tài sản kỹ thuật số này, vui lòng liên hệ với press@wework.com.

Tài sản thương hiệu

Liên hệ

Đối với tất cả các yêu cầu truyền thông, xin liên hệ press@wework.com .

WeWork HQ
115 W 18th St.
New York, NY 10011