WeWork Space Services

Ikrafttrædelsesdato: 12. juli 2019

WeWork Space Services hjælper små og mellemstore virksomheder med at finde den rette kontorplads og leverer kontortjenester for at opfylde deres behov. For at hjælpe virksomheder med at finde kontorplads, der passer til dem og indrette deres kontor, indsamler og bruger vi personoplysninger. WeWork Space Services’ databeskyttelsespolitik beskriver, hvordan WeWork Space Services bruger visse kategorier af personoplysninger, og tilvejebringer andre specifikke oplysninger vedrørende WeWork Space Services. Du bedes se The We Companys globale databeskyttelsespolitik for yderligere oplysninger, herunder definitioner af betegnelser, der ikke defineres heri.

Sådan bruger vi dine personoplysninger

Dette afsnit supplerer vores globale databeskyttelsespolitik for at tilvejebringe flere oplysninger om nogle af de måder, hvorpå vi bruger dine oplysninger, der er specifikke for WeWork Space Services.

Kunder, besøgende og andre slutbrugere. Hvis du er kunde, besøgende eller anden slutbruger, omfatter de personoplysninger, som vi bruger:

  • Kontaktoplysninger og faglige oplysninger, så vi kan identificere dig og kontakte dig, herunder for at svare på forespørgsler eller fejlfindingsanmodninger og for at levere underretninger og andre driftsmeddelelser,

  • Betalingsoplysninger, hvis relevant, for at behandle en finansiel transaktion, som du har anmodet om, herunder dit køb af tjenesterne (generelt set, for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig), og

  • Andre personoplysninger for at tilpasse vores markedsføring til dig og levere tjenesterne til dig, herunder, men ikke begrænset til at (i) hjælpe dig med at finde kontorplads, (ii) levere tjenester, som du anmoder om, og (iii) behandle oplysningerne eller filerne, som du indtaster, uploader eller opbevarer på tjenesterne.

Alle. Uanset om du er kunde, besøgende eller anden slutbruger, bruger vi også dine enheds- og brugsoplysninger og andre personoplysninger til at udarbejde aggregerede brugsstatistikker, analysere, levere, bedre tilpasse og forbedre vores produkter og tjenester, tilpasse og levere kampagner og annoncering til dig, både på og uden for tjenesterne, på anden måde forøge din interaktion med os, og som ellers beskrevet i vores globale persondatabeskyttelsespolitik.

For flere oplysninger om, hvordan vi bruger dine personoplysninger til at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser, til at opfylde vores juridiske forpligtelser, i overensstemmelse med vores legitime interesser, og, hvis relevant, med dit samtykke, bedes du se vores globale databeskyttelsespolitik.