Dasar Privasi Made by We

Tarikh Penguatkuasaan: 12 Julai, 2019

Made by We menyediakan ruang kerja atas permintaan, serta sebuah kedai, kafe dan ruang acara. Untuk menyediakan ciri-ciri ini, kami mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi. Dasar Privasi Made by We ini menerangkan bagaimana Made By We menggunakan kategori Maklumat Peribadi tertentu dan menyediakan maklumat lain khusus kepada Fieldlens. Sila lihat Dasar Privasi Global The We Company untuk mendapatkan maklumat tambahan, termasuk definisi istilah huruf besar yang tidak ditakrifkan di sini.

Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Seksyen ini merupakan tambahan kepada Dasar Privasi Global kami untuk memberikan maklumat lanjut tentang beberapa cara kami menggunakan maklumat anda yang khusus kepada Made by We.

Pengguna Akhir Ruang Kerja Bersama. Jika anda seorang pengguna ruang kerja bersama, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional agar kami boleh mengenal pasti anda dan menghubungi anda; termasuk untuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan untuk menyelesaikan masalah serta menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi lain, dan menyediakan anda dengan lencana akses digital atau fizikal;

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

  • Maklumat Pembayaran, di mana sesuai, untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta, termasuk pembelian Perkhidmatan oleh anda (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

  • Maklumat Kalendar e-mel, dengan menggabungkannya dengan kalendar e-mel korporat anda, supaya membolehkan anda menempah kerusi dan bilik mesyuarat dan menerima pemberitahuan mesyuarat. Kami menganalisis data tentang kerusi dan bilik mesyuarat yang anda tempah bagi membantu kami meningkatkan Perkhidmatan kami (contohnya dengan menawarkan ruang tambahan, mengatur semula ruang mesyuarat berdasarkan ruang meja, dan mengenal pasti kerusi dan bilik mesyuarat yang mana menjadi pilihan) dan memastikan yang kami dapat menyediakan Perkhidmatan yang paling berkesan; dan

  • Maklumat Peribadi lain untuk menyesuaikan pemasaran kepada anda dan menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) membolehkan anda menempah ruang kerja bersama; (ii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iii) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda kemukakan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan.

Pelawat, Tetamu, dan Pengguna Akhir Lain Jika anda merupakan seorang pelawat atau tetamu di kedai kami, kafei, ruang acara, atau ruang kerja bersama, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan agar kami boleh mengenal pasti anda dan menghubungi anda; termasuk untuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan untuk menyelesaikan masalah serta menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi lain, menyediakan Perkhidmatan, termasuk akses ke acara, melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

  • Maklumat Pembayaran, di mana berkenaan, dan butiran transaksi lain mengenai pembelian makanan atau minuman oleh anda di kafe dan barangan di kedai runcit (secara am, untuk memenuhi kewajipan kontrak kami kepada anda); dan

  • Maklumat Peribadi lain seperti acara Made by We yang anda telah membeli tiket untuk menghadiri, bila anda membuat pembelian, dan bilangan tiket yang anda telah beli, untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) menyediakan anda dengan acara dalam talian dan luar talian; (ii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iii) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda kemukakan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan.

  • Kami secara am tidak mengumpul maklumat dari kanak-kanak berhubung dengan Perkhidmatan dalam talian. Sekali-sekala, kami boleh membenarkan kanak-kanak atau anak muda di ruang acara kami. Kami tidak mengumpul maklumat daripada kanak-kanak kecuali selaras dengan undang-undang berkenaan.

Semua. Sama ada anda seorang pengguna akhir ruang kerja bersama, pelawat, tetamu atau pengguna akhir lain, kami juga menggunakan Maklumat Peranti dan Penggunaan anda dan Maklumat Peribadi Lainuntuk menyediakan statistik kegunaan teragregat, menganalisis, menyediakan, menyesuaikan dan meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami dengan lebih baik, menyesuaikan dan menyediakan anda dengan promosi dan pengiklanan, baik untuk dan di luar Perkhidmatan, jika tidak, meningkatkan penglibatan anda dengan kami, dan jika tidak seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Global kami.

Sila lihat Dasar Privasi Global kami untuk maklumat lanjut mengenai cara kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk memenuhi kewajipan kontrak kami, untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, selaras dengan kepentingan sah kami, dan, jika berkenaan, dengan persetujuan anda.

Kami boleh bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengendalikan kafe dan ruang kedai di kemudahan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk amalan privasi pihak ketiga ini. Sila semak dasar privasi mereka untuk maklumat lanjut mengenai amalan privasi mereka.