Zalety i wady związane z hybrydowym modelem miejsca pracy

Nowy sposób pracy zyskuje na znaczeniu. Oto zalety i wady modelu hybrydowego

Firmy z całego świata zmieniają podejście do sposobu pracy. Pandemia położyła kres dawnym rutynom, nagle zmuszając nas do udziału w globalnym eksperymencie pt. „praca zdalna”. Jednak takich wyników nikt się nie spodziewał. Wielu pracowników zaczęło zauważać, że praca z domu sprzyja ich dobremu samopoczuciu i produktywności, a po powrocie do miejsca pracy wiele spraw będzie musiało ulec zmianie.

Dlatego wiele firm decyduje się na połączenie pracy zdalnej z tradycyjną pracą w biurze, czyli hybrydowe miejsce pracy. W ramach hybrydowego miejsca pracy firma daje swoim pracownikom wybór między pracą zdalną a pracą w biurze. W typowym hybrydowym miejscu pracy pracownicy mogą zdecydować się na pracę w biurze centralnym bądź pracę z domu albo podzielenie swojego czasu pracy między oba te tryby. 

Hybrydowe miejsce pracy może też mieć niektóre cechy elastycznej przestrzeni biurowej. Osoby pracujące w biurze hybrydowym mogą wybrać obszar biura, który najbardziej odpowiada ich potrzebom podczas wykonywania konkretnych zadań, na przykład wtedy, gdy potrzebują ciszy, by się skoncentrować, lub chcą odbyć szybkie spotkanie przy kawie ze współpracownikami. 

Co istotne, hybrydowe biuro zapewnia pracownikom całkowitą swobodę wyboru miejsca i stylu pracy, które sprzyjają ich produktywności. Przeanalizujmy rozwój tego trendu, biorąc pod uwagę jego wady i zalety.

Trend hybrydowego miejsca pracy

W październiku 2020 roku firma Reddit ogłosiła olbrzymią zmianę w sposobie funkcjonowania. Po miesiącach pandemii COVID-19, gdy większość pracowników giganta mediów społecznościowych pracowała już z domu, firma Reddit podjęła decyzję o trwałym przejściu na hybrydowy model miejsca pracy. Pracownicy firmy mają teraz swobodę wyboru miejsca pracy — biuro, dom lub obie te opcje.

WeWork Spectrum Center w Irvine w Kalifornii w USA.

Reddit nie był pionierem pośród znanych firm, które zdecydowały się na model hybrydowy. Na początku roku Twitter dołączył do grona dużych firm technologicznych, które jako pierwsze włączyły pracę zdalną do wartości firmy. Firma ogłosiła, że na czas nieokreślony przedłuża możliwość pracy z domu, pozostawiając pracownikom pełną swobodę decyzji dotyczących częstotliwości odwiedzin w biurze. Wkrótce potem Coinbase, firma handlująca kryptowalutami, poszła w ślady Twittera i przedstawiła model miejsca pracy, w którym priorytet nadano pracy zdalnej. Dzięki temu firma ani na chwilę nie zaprzestała działalności, bez względu na dostęp do biura centralnego.

To, co zaczęło się jako masowy eksperyment w zakresie alternatywnych opcji pracy, teraz na stałe odmienia jej oblicze. Obecnie firma Microsoft oferuje swoim pracownikom możliwość pracy zdalnej co najmniej przez połowę tygodnia pracy. Firma Salesforce ogłosiła koniec dnia roboczego od 9 do 17. Facebook umożliwia stałą pracę z domu połowie swoich pracowników. Firmy Shopify, PayPal, Zillow i Viacom wkomponowują elastyczny styl pracy w swoją kulturę miejsca pracy.

Lista stale się wydłuża i choć każda firma ma własne powody przejścia na nowy styl pracy, wszystkie są zgodne co do jednego — hybrydowe miejsce pracy na pierwszym miejscu stawia doświadczenia pracownika. W bliższej perspektywie hybrydowy styl pracy zapewnia istotne wsparcie wraz z wygasaniem pandemii i ponownym otwieraniem się firm. Jednak w dalszej perspektywie hybrydowe miejsce pracy oferuje elastyczność tym, którzy jej pragną. Przyciąga nowe pokolenie pracowników, którzy jej oczekują. Hybrydowe miejsce pracy zwiększa zadowolenie pracowników i pozwala zredukować koszty. Ta zmiana nie pojawia się na horyzoncie — ona po prostu następuje.

WeWork 1460 Mission St w San Francisco.

Nie oznacza to jednak, że biuro odchodzi do lamusa. Odmienione oblicze hybrydowego biura jest teraz jeszcze bardziej praktyczne i potrzebniejsze niż dotychczas, oferując firmom szerszy zakres zastosowań jako przestrzeń do współpracy, nauki i utrzymywania kontaktów społecznych. Gdy firma Dropbox w 2020 roku zdecydowała się na wdrożenie modelu miejsca pracy, w którym priorytet nadano pracy wirtualnej, istniejące biura zostały przekształcone w tak zwane Dropbox Studios — przestrzenie coworkingowe zaprojektowane z myślą o współpracy i tworzeniu społeczności. W miastach, w których firma nie miała jeszcze przestrzeni biurowej, Dropbox stosuje hybrydowy model miejsca pracy za pomocą przestrzeni do pracy dostępnych na żądanie.

Hybrydowy styl pracy niesie za sobą zmianę nie tylko w kwestii czasu i miejsca pracy — ale również w zakresie fizycznego układu biura, aby sprostać nowym oczekiwaniom pracowników. Elastyczne przestrzenie do pracy powinny odpowiadać ich potrzebom. Pracownicy pragną mniej formalnego środowiska pracy i możliwości skorzystania z obszaru biura, który ułatwi im wykonanie konkretnych zadań. Zależy im również na warunkach sprzyjających wydajnej pracy, bez względu na to, gdzie aktualnie się znajdują.

Zalety hybrydowego modelu miejsca pracy

Większa wydajność

W przeszłości niektórzy menedżerowie traktowali hybrydowy styl pracy z pewną dozą podejrzliwości, ponieważ przypuszczali, że pracownicy, którzy mogą sami decydować o godzinach pracy, po prostu będą pracować mniej. To założenie okazało się bezpodstawne. Tak naprawdę efekty były zupełnie odwrotne. W artykule badawczym firmy Microsoft dotyczącym wpływu pandemii na funkcjonowanie firm w Europie 82% liderów przyznało, że ich firmy zachowały równy lub wyższy poziom wydajności niż przed pandemią.

I to ma sens. W hybrydowym miejscu pracy pracownicy cieszący się elastycznością, lepiej zarządzają swoim czasem. Mogą uniknąć dojazdów w godzinach szczytu. Mogą w pełni skoncentrować się na wykonywanych zadaniach bez hałasów i zakłóceń występujących w tradycyjnym środowisku biurowym. Mogą wybrać ten styl pracy, który uważają za najbardziej wydajny — czy będzie to w środku nocy, czy z samego rana. Gdy pracownicy są bardziej zadowoleni, wypoczęci i mniej zestresowani, wzrasta jakość ich pracy.

Zadowolenie pracowników

Swoboda wyboru miejsca i czasu pracy ma duży pozytywny wpływ na poziom zadowolenia pracowników. Badanie SurveyMonkey z 2020 roku wykazało, że pracownicy zdalni odczuwali większy poziom zadowolenia niż ich koledzy, którzy pozostali w biurze. Składa się na to wiele czynników, od korzyści psychologicznych związanych z przejęciem pełnej kontroli nad własnym harmonogramem pracy po takie codzienne kwestie jak towarzystwo psa podczas pracy. Swobodny ubiór, możliwość gotowania i spędzenia czasu z najbliższymi — wszystko to przyczynia się do poprawy samopoczucia pracowników. 

WeWork One St Peter’s Square w Manchesterze w Anglii.

Jednak dla wielu osób praca z domu może wiązać się z poczuciem izolacji lub rozproszeniem uwagi. Hybrydowe miejsce pracy rozprawia się z wieloma wadami pracy zdalnej przez utworzenie profesjonalnej przestrzeni poza domem, w której pracownicy mogą wspólnie pracować i cieszyć się swoim towarzystwem.

Obniżone koszty

W hybrydowym biurze nie ma miejsca na rzędy przydzielonych biurek. Zamiast tego efektywne biuro hybrydowe łączy w sobie różnorodne przestrzenie zaprojektowane z myślą o wsparciu pracowników podczas wykonywania różnych zadań, np. biurka do pracy na stojąco, których mogą używać pracownicy korzystający z laptopów, obszary wypoczynkowe, w których można przejrzeć e-maile, dźwiękoszczelne budki telefoniczne, w których można przeprowadzić rozmowy, a także miejsca, w których zespoły mogą uraczyć się kawą i porozmawiać w luźnej atmosferze. 

Jeśli firma wie, ilu pracowników można się spodziewać w biurze w danym czasie, może zaplanować zagęszczenie, obniżając przy tym koszty wynajmu, materiałów biurowych i inne wydatki biznesowe.

Bezpieczeństwo podczas pandemii

Chociaż trwają już szczepienia i pandemia zaczyna wygasać, eksperci ds. zdrowia ostrzegają, że środki związane z dystansowaniem społecznym zostaną z nami na dłużej. Do tego czasu sposób pracy i przemieszczania się po miastach wciąż będzie odzwierciedlać poziom zagrożenia, które stwarza wirus. 

WeWork 1460 Mission St w San Francisco.

Hybrydowe miejsce pracy zapewnia pracownikom bezpieczeństwo podczas pandemii dzięki zredukowaniu liczby osób obecnych w biurze w danym czasie i zwiększeniu przestrzeni osobistej, co znacznie ułatwia zachowanie dystansu. Pracownicy korzystający z elastycznych rozwiązań mogą dojeżdżać do pracy poza godzinami szczytu lub, w przypadku szczególnego narażenia, pracować z domu.

Wady hybrydowego modelu miejsca pracy

Potencjalne ryzyko wypalenia

Bez odpowiedniego nadzoru do hybrydowego modelu miejsca pracy może wedrzeć się kultura przepracowania. Pracownicy zdalni mogą pracować dłużej i robić sobie krótsze przerwy niż ich koledzy w biurze. Pozostawanie poza zasięgiem wzroku pracodawcy jest dla nich zmartwieniem, gdyż obawiają się, że współpracownicy mogą postrzegać ich jako rozleniwionych, przez co częściej pracują do późna lub są dostępni poza standardowymi godzinami pracy. 

Gdy pracownik korzystający z elastycznych rozwiązań robi sobie popołudniową przerwę np. na trening lub zabawę z dziećmi, może to wywołać w nim poczucie winy niosące za sobą lawinę konsekwencji — więcej pracy, więcej stresu, a ostatecznie — wypalenie. Zadaniem menedżerów powinno być uważne krzewienie kultury firmy, w której zalogowanie się na Slacku nie jest tak ważne jak koncentracja na pracy.

Większa zależność od technologii 

Oddzielenie firmy od jej fizycznej siedziby to olbrzymie i skomplikowane wyzwanie, jednak hybrydowe miejsce pracy zapewnia pełną operacyjność bez względu na lokalizację. Pakiety usług w chmurze do pracy zdalnej, takie jak Google Workspace czy Microsoft 365, umożliwiają również pracę w hybrydowym biurze w każdym zakątku świata.

Oznacza to, że każdy z pracowników powinien otrzymać odpowiedni sprzęt i zasoby, w tym m.in. laptop i telefon, które umożliwią pracę z dala od biura. Dział IT w biurze hybrydowym powinien zarządzać urządzeniami osobistymi, które łączą się z nieprzewidywalnych lokalizacji — nie tylko zapewni to ciągłość pracy pracownikom, ale także zagwarantuje bezpieczeństwo firmowych danych.

Nowy układ biura

Aby w pełni przekształcić miejsce pracy na hybrydowe, pracodawcy muszą zainwestować w zmianę dotychczasowej organizacji biura, odpowiadając na potrzeby pracowników w zakresie elastyczności. Wiąże się to z zapewnieniem różnorodnych typów przestrzeni zaprojektowanych do jak najwydajniejszej pracy, takich jak przestrzenie wspólne na kameralną burzę mózgów, strefy ciszy sprzyjające koncentracji i sale spotkań, które łatwo zaadaptować pod kątem wykonywanych zadań. 

WeWork 8 Rue des Pirogues de Bercy w Paryżu.

Biuro hybrydowe wymaga zaawansowanych rozwiązań funkcjonalnych, np. gniazdek elektrycznych / stacji ładowania przy każdym siedzeniu, ekranów konferencyjnych umożliwiających połączenie z pracownikami zdalnymi i sieci Wi-Fi o silnym sygnale w każdej lokalizacji, w której będzie wykonywana praca. W przypadku firm mieszczących się w starszych budynkach takie przeprojektowanie biura może stanowić niemałe wyzwanie.

Budowanie zespołu na odległość 

W hybrydowym miejscu pracy nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze współpracownikami nie należy do najłatwiejszych kwestii. Gdy pracownicy nie dzielą tej samej przestrzeni fizycznej, szybka wycieczka do biurka na krótką pogawędkę czy pokazanie śmiesznego filmiku z psem przy kserokopiarce nie są możliwe. 

Ta przepaść w doświadczeniach pracownika uwydatnia się jeszcze bardziej, gdy część pracowników kontynuuje pracę w biurze i zaczyna tworzyć grupy, podczas gdy pracownicy zdalni czują się wykluczeni, mniej faworyzowani i samotni. Dobry menedżer jest w stanie temu zaradzić dzięki aktywnościom związanym z budowaniem zespołu, w które zaangażowani są wszyscy pracownicy, i regularnej organizacji wydarzeń towarzyskich dostępnych dla każdego, niezależnie od lokalizacji.

Jak WeWork może pomóc Twoim pracownikom przejść na hybrydowy model pracy

WeWork może pomóc firmom i pracownikom w sprawnym przejściu na hybrydowy model pracy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz elastycznego biura dostosowanego do dynamicznych zmian następujących w Twojej firmie, czy też przestrzeni do współpracy i dzielenia się pomysłami dla pracowników zdalnych, nasze pięknie zaprojektowane przestrzenie do pracy z możliwością adaptacji z pewnością sprostają zmieniającym się potrzebom Twojej firmy. Przestrzenie coworkingowe WeWork sprzyjają pracy z najwyższą wydajnością, niezależnie od tego, w którym zakątku świata znajdują się pracownicy.

WeWork All Access to członkostwo miesięczne, które umożliwia pracownikom pracę w setkach lokalizacji WeWork na całym świecie. Jeszcze większą elastyczność zapewnia WeWork On Demand, oferując dostęp do przestrzeni do pracy i sal spotkań w setkach lokalizacji już od $29/dzień. Dzięki tej opcji zawsze znajdziesz przestrzeń, społeczność i udogodnienia, których potrzebujesz, aby wydajnie pracować.

Pandemia dała nam ważną lekcję dotyczącą sposobu pracy. Udowodniła, że nasze dotychczasowe metody działań nie są niezmienne, a alternatywne sposoby pracy nie tylko są opłacalne, ale i mają pozytywny wpływ na nasze zadowolenie, wydajność i samopoczucie. Przyszłość pracy jest elastyczna i coraz więcej firm decyduje się przejść na hybrydowy model pracy, aby zapewnić pracownikom elastyczność, której potrzebują.

Steve Hogarty to mieszkający w Londynie autor i dziennikarz. Jest redaktorem podróżniczym gazety City AM i zastępcą redaktora naczelnego dwumiesięcznika City AM Magazine, w którym porusza tematy związane z technologią, podróżami i rozrywką.

Zastanawiasz się nad zmianą przestrzeni do pracy?

Czy ten artykuł był przydatny?
Kategoria
Elastyczne produkty
Tagi
ELASTYCZNOść
PRZESTRZEń HYBRYDOWA
STRATEGIE DOTYCZąCE NIERUCHOMOśCI