Sekretesspolicy för leverantörer

Ikraftträdandedatum: 12 juli, 2019

Leverantörer, tjänsteleverantörer och andra leverantörer (gemensamt "leverantörer") hjälper oss att tillhandahålla en mängd olika tjänster till våra kunder och gemenskaper och på annat sätt stödja vår verksamhet. Denna sekretesspolicy för leverantörer beskriver hur We Company använder vissa personuppgiftskategorier från leverantörer och potentiella leverantörer och tillhandahåller ytterligare information om leverantörers sekretesspraxis. Mer information hittas i We Company:s globala sekretesspolicy, inklusive definitioner av termer med inledande versal som inte definieras här.

Om du avser att tillhandahålla oss personuppgifter om andra personer, såsom dina kollegor, måste du tillhandahålla en kopia av den globala sekretesspolicyn och denna sekretesspolicy för leverantörer till de berörda personerna, direkt eller genom din arbetsgivare.

Hur vi använder dina personuppgifter

Detta avsnitt är ett tillägg till vår globala sekretesspolicy för att tillhandahålla dig mer information om på vilka sätt vi använder leverantörers uppgifter. Om du är en leverantör använder vi följande personuppgifter:

  • Kontakt-, yrkes- och verifieringsuppgifter , så att vi kan identifiera dig, bedöma och undersöka potentiella leverantörer, registrera valda leverantörer, kontakta dig, inklusive för att besvara frågor eller felsökningsförfrågningar och för att skicka dig meddelanden och övrig driftkommunikation samt behandla fakturor.

  • Vi kan också använda dina Kontakt- och verifieringsuppgifter för att etablera och återkalla åtkomst, skydda mot bedrägeri, missbruk eller skada, verifiera din identitet och på annat sätt tillhandahålla en säker miljö (vanligtvis för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att uppfylla våra berättigade intressen);

  • Betalningsuppgifter, om lämpligt, för att behandla en ekonomisk transaktion med dig, inklusive betalningar för tillhandahållandet av varor och tjänster (vanligtvis för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig); och

  • Andra personuppgifter och företagsuppgifter, inklusive information från offentliga och kommersiellt tillgängliga källor såsom offentliga affärshandlingar och register, för att utvärdera och undersöka potentiella leverantörer, aktivera och registrera leverantörer, behandla fakturor, etablera och återkalla åtkomst samt för andra affärstransaktioner, hantering och i administrativt syfte.

Vi använder även dina Enhets- och användaruppgifter, andra personuppgifter och företagsuppgifter för att sammanställa aggregerad användarstatistik, analysera, tillhandahålla, anpassa och förbättra våra produkter och tjänster, förbättra ditt samarbete med oss, för att uppfylla lagar och bestämmelser, såsom rättstvister och försvar av anspråk och på andra sätt som beskrivs i vår globala sekretesspolicy.

För mer information om hur vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, i enlighet med våra berättigade intressen, och om tillämpligt, med ditt samtycke hänvisar vi till vår globala sekretesspolicy.