Retningslinjer for personvern for leverandør

Dato for ikrafttredelse: 12. juli 2019

Leverandører, tjenesteleverandører, og andre leverandører (samlet, «leverandører») hjelper oss å tilby et utvalg av tjenester for medlemmene våre og fellesskapet og på annen måte støtte vår virksomhet. Disse retningslinjene for personvern for leverandører beskriver hvordan We Company bruker visse kategorier av personopplysninger fra leverandører og potensielle leverandører og leverer visse andre opplysninger om leverandørers personvernpraksis. Se We Companys globale retningslinjer for personvern for ytterligere informasjon, inkludert for definisjoner av begreper med store bokstaver som ikke er definert her.

Hvis du har til hensikt å oppgi personopplysninger om andre personer, som dine kolleger, må du gi en kopi av de globale retningslinjene for personvern og disse retningslinjene for personvern for leverandører til de relevante personene, direkte eller gjennom din arbeidsgiver.

Slik bruker vi dine personopplysninger

Denne delen supplerer våre globale retningslinjer for personvern for å gi mer informasjon om noen av måtene vi bruker leverandørers opplysninger. Hvis du er en leverandør inkluderer personopplysningene vi bruker:

  • Kontaktopplysninger, arbeidsrelaterte opplysninger og verifiseringsopplysninger slik at vi kan identifisere deg, evaluere og sortere potensielle leverandører, registrere utvalgte leverandører, kontakte deg, inkludert for å svare på henvendelser eller feilsøkingsforespørsler, og for å levere varsler og annen kommunikasjon om driften og for å behandle fakturaer;

  • Vi kan også bruke dine kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for aktivering og deaktivering av tilgang, for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

  • Betalingsopplysninger, der aktuelt, for å behandle en økonomisk transaksjon med deg, inkludert betaling for levering av varer og tjenester (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg); og

  • Andre personopplysninger og bedriftsopplysninger, inkludert opplysninger fra offentlige og kommersielt tilgjengelige kilder som offentlige forretningsdokumenter og offentlige oppføringer, for å evaluere og sortere potensielle leverandører, engasjere og registrere leverandører, behandle fakturaer, aktivere og deaktivere tilgang og for annen forretningsutførelse, administrasjon, og administrasjonsformål.

Vi bruker også dine enhets- og bruksopplysninger, andre personopplysninger, og bedriftsopplysninger for å forberede aggregert bruksstatistikk, analysere, tilby, bedre skreddersy, og forbedre våre produkter og tjenester, ellers forbedre ditt engasjement med oss, for rettslige krav og reguleringer, inkludert søksmål og forsvar av krav, og som ellers beskrevet i våre globale retningslinjer for personvern.

For mer informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre, for å oppfylle juridiske forpliktelser, i samsvar med våre legitime interesser, og, der det er aktuelt, med ditt samtykke, se våre globale retningslinjer for personvern.