Zásady ochrany osobních údajů dodavatelů

Datum účinnosti:12. července 2019

Dodavatelé, poskytovatelé služeb a další partneři (společně dále „dodavatelé“) nám pomáhají poskytovat našim členům a komunitám různé služby a jinak podporují naši obchodní činnost.Tyto zásady ochrany osobních údajů dodavatelů popisují, jak společnost We používá určité kategorie osobních údajů od dodavatelů a potenciálních dodavatelů, a nabízejí určité další informace o praktikách dodavatelů v oblasti ochrany osobních údajů.Další informace, včetně definic pojmů psaných velkými písmeny, které zde nejsou definovány, naleznete v Globálních zásadách ochrany osobních údajů společnosti We.

Pokud zamýšlíte poskytnout nám osobní údaje o jiných osobách, jako jsou vaši kolegové, musíte příslušným jednotlivcům přímo nebo prostřednictvím zaměstnavatele předložit kopii Globálních zásad ochrany osobních údajů a těchto zásad ochrany osobních údajů dodavatelů.

Jak používáme vaše osobní údaje

Tato část doplňuje naše Globální zásady ochrany osobních údajů s cílem poskytnout více informací o způsobech, jak používáme informace dodavatelů.Pokud jste dodavatel, pak k osobním údajům, které používáme, patří:

  • kontaktní údaje, profesní informace a informace sloužící k ověření, abychom vás mohli identifikovat, abychom mohli posoudit a prověřit si potenciální dodavatele, registrovat vybrané dodavatele, kokontaktovat vás, odpovídat na dotazy nebo žádosti o řešení problémů a doručovat oznámení a další provozní sdělení a zpracovávat faktury.

  • Můžeme rovněž používat vaše kontaktní údaje a informace sloužící k ověření, a to za účelem poskytnutí a odebrání přístupu, ochrany před podvodem, zneužitím nebo poškozením, za účelem ověření vaší totožnosti a jinak zajištění bezpečného prostředí (obecně za účelem splnění našich zákonných povinností nebo uspokojení našich oprávněných zájmů);

  • platební informace, pokud je to na místě, za účelem zpracování finanční transakce s vámi, včetně plateb za poskytování zboží nebo služeb (obecně za účelem plnění našich smluvních závazků vůči vám); a

  • další osobní údaje a informace o společnosti, včetně informací z veřejně a komerčně dostupných zdrojů, jako jsou veřejné obchodní záznamy a vládní záznamy, a to za účelem posouzení a prověření potenciálních dodavatelů, zapojení a registrace dodavatelů, zpracování faktur, poskytnutí a odebrání přístupu a za účelem realizace, řízení a správy dalších obchodních činností.

Používáme také informace o vašem zařízení a jeho používání, další osobní údaje a informace o společnosti za účelem přípravy souhrnných statistik o používání, za účelem analýzy, poskytování, lepšího přizpůsobování a zlepšování našich produktů a služeb, za účelem jiného zlepšování vaší angažovanosti ve vztahu k nám, za účelem plnění zákonných a regulačních požadavků včetně soudních sporů a obhajoby nároků, a jak je jinak popsáno v našich Globálních zásadách ochrany osobních údajů.

Více informací o tom, jak používáme vaše osobní údaje ke splnění našich smluvních závazků, splnění našich zákonných povinností, v souladu s našimi oprávněnými zájmy a případně s vaším souhlasem, naleznete v našich Globálních zásadách ochrany osobních údajů.