Polityka prywatności dostawców

Data wejścia w życie: 12 lipca 2019 r.

Dostawcy, dostawcy usług i inni dostawcy (łącznie „dostawcy”) pomagają nam świadczyć rozmaite usługi naszym członkom i społecznościom oraz w inny sposób wspierać naszą działalność biznesową. Niniejsza Polityka prywatności dostawców opisuje, w jaki sposób The We Company wykorzystuje określone kategorie danych osobowych od dostawców i potencjalnych dostawców i przekazuje określone inne informacje dotyczące praktyk związanych z ochroną prywatności dostawców. Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym definicje terminów pisanych wielką literą, które nie zostały zdefiniowane tutaj, prosimy zapoznać się z Globalną polityką prywatności The We Company.

Jeśli zamierzają Państwo przekazać nam dane osobowe innych osób, takich jak Państwa współpracownicy, muszą Państwo dostarczyć egzemplarz Globalnej polityki prywatności oraz niniejszej Polityki prywatności dostawcy odpowiednim osobom, bezpośrednio lub za pośrednictwem Państwa pracodawcy.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Niniejsza część stanowi uzupełnienie naszej Globalnej polityki prywatności i ma na celu przekazanie dodatkowych informacji na temat niektórych sposobów wykorzystywania przez nas danych dostawców. W przypadku dostawców dane osobowe, które wykorzystujemy, obejmują:

  • Dane kontaktowe i zawodowe oraz dane weryfikacyjne w celu umożliwienia Państwa identyfikacji, oceny i kwalifikacji potencjalnych dostawców, rejestracji wybranych dostawców, kontaktu z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania lub reagowania na problemy zgłaszane przez Państwa oraz w celu dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych, a także przetwarzania faktur.

  • Możemy także wykorzystywać Państwa dane kontaktowe i weryfikacyjne w celu udzielania lub pozbawiania dostępu, ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości i zapewnienia bezpiecznego środowiska w inny sposób (zazwyczaj, celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów);

  • Dane płatnicze, w stosownych przypadkach, w celu przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym płatności za dostarczenie towarów lub usług (zazwyczaj, celem spełnienia względem Państwa naszych zobowiązań umownych); oraz

  • Inne dane osobowe i informacje o firmie, w tym informacje pochodzące z publicznie i komercyjnie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry biznesowe i rejestry rządowe, w celu oceny i kwalifikacji potencjalnych dostawców, zaangażowania i rejestracji dostawców, przetwarzania faktur, udzielania i pozbawiania dostępu oraz do innych celów prowadzenia, zarządzania i administracji związanych z działalnością gospodarczą.

Wykorzystujemy również Państwa dane o urządzeniu i jego użytkowaniu, inne dane osobowe i informacje o firmie w celu przygotowania zbiorczych statystyk użytkowania, analizy, dostarczania, lepszego dostosowywania i doskonalenia naszych produktów i usług, rozwijania współpracy z nami w inny sposób, realizacji zobowiązań prawnych i regulacyjnych, w tym udziału w sporach sądowych i obrony roszczeń, oraz poza tym zgodnie z opisem zawartym w Globalnej polityce prywatności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych, w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami oraz, w stosownych przypadkach, za Państwa zgodą, prosimy zapoznać się z naszą Globalną polityką prywatności.