Dasar Privasi Vendor

Tarikh Penguatkuasaan: 12 Julai, 2019

Pembekal, pembekal perkhidmatan dan vendor lain (secara kolektif, "vendor") membantu kami menyediakan pelbagai Perkhidmatan kepada ahli dan komuniti kami dan sebaliknya menyokong perniagaan kami. Dasar Privasi Vendor ini menerangkan bagaimana The We Company menggunakan kategori Maklumat Peribadi tertentu dari vendor dan vendor yang berpotensi dan menyediakan maklumat tertentu yang lain mengenai amalan privasi vendor. Sila lihat Dasar Privasi Global The We Company untuk mendapatkan maklumat tambahan, termasuk definisi istilah huruf besar yang tidak ditakrifkan di sini.

Jika anda berniat untuk memberi kami Maklumat Peribadi tentang individu lain, seperti rakan sekerja anda, anda mesti menyediakan satu salinan Dasar Privasi Global dan Dasar Privasi Vendor ini kepada individu yang berkaitan, secara langsung atau melalui majikan anda.

Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Seksyen ini merupakan tambahan kepada Dasar Privasi Global kami untuk memberikan maklumat lanjut tentang beberapa cara kami menggunakan maklumat vendor. Sekiranya anda seorang vendor, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

  • Maklumat Hubungan, Maklumat Profesional, dan Maklumat Pengesahan agar kami boleh mengenal pasti anda, menilai dan menyaring vendor berpotensi, mendaftar vendor yang terpilih, menghubungi anda; termasuk untuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan untuk menyelesaikan masalah serta menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi lain, dan memproses invois.

  • Kami juga boleh menggunakan Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk menyediakan dan membatalkan penyediaan akses, melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

  • Maklumat Pembayaran, di mana sesuai, untuk memproses transaksi kewangan dengan anda, termasuk pembayaran untuk penyediaan barangan dan perkhidmatan (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami); dan

  • Maklumat Peribadi dan maklumat syarikat lain, termasuk maklumat daripada sumber awam dan komersial yang tersedia seperti rekod perniagaan awam dan rekod kerajaan, untuk menilai dan menyaring vendor yang berpotensi, melibatkan dan mendaftarkan vendor, proses invois, menyediakan dan membatalkan penyediaan akses dan untuk tujuan pelaksanaan, pengurusan dan pentadbiran perniagaan yang lain.

Kami juga menggunakan Maklumat Peranti dan Penggunaan, Maklumat Peribadi lain, dan maklumat syarikat untuk menyediakan statistik penggunaan teragregat, menganalisis, menyediakan, menyesuaikan, dan meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami dengan lebih baik, meningkatkan penglibatan anda dengan kami, untuk pematuhan undang-undang dan pengawalseliaan, termasuk litigasi dan mempertahankan tuntutan, dan seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Global kami.

Sila lihat Dasar Privasi Global kami untuk maklumat lanjut mengenai cara kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk memenuhi kewajipan kontrak kami, untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, selaras dengan kepentingan sah kami, dan, jika berkenaan, dengan persetujuan anda.