เหตุผลทางการเงินหกข้อที่ธุรกิจเลือก WeWork

มาดูกันว่าพื้นที่สำนักงานที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจลดความเสี่ยงทางอสังหาริมทรัพย์ ตัดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง และอื่น ๆ อีกมากมายได้อย่างไร

เมื่อพูดถึงความสำเร็จด้านอสังหาริมทรัพย์ กุญแจสำคัญอยู่ที่ความคล่องตัว ทำไมจะต้องขังธุรกิจอยู่กับสัญญาเช่าระยะยาวที่ไม่ยืดหยุ่นซึ่งมีแต่จะเพิ่มภาระรับผิดชอบ หรือจะต้องรับมือกับการใช้พื้นที่ไม่เต็มศักยภาพ หรือหนักใจกับค่าใช้จ่ายปีต่อปีที่คาดเดาไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหากับการวางแผนงบประมาณของคุณ

โซลูชันพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นของ WeWork ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้และปัญหาอื่น ๆ ได้ นี่เองเป็นเหตุผลที่บริษัทระดับองค์กรในปัจจุบัน รวมถึงหนึ่งในสามของบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 หันมาจับมือกับ WeWork อ่านต่อเพื่อดูเหตุผล

1. เงินลงทุนต่ำกว่า

สถานะในตลาดของ WeWork ช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร อย่างแรกคือเรามีการควบรวมกิจการในแนวดิ่งที่ผสานกับกำลังการซื้อในระดับใหญ่ ซึ่งเราส่งต่อการประหยัดของเราไปยังสมาชิก 

อย่างที่สองคือ เราเลี่ยงที่จะสร้างภาระเงินลงทุนเต็มจำนวนให้แก่สมาชิก ซึ่งทำได้โดยการหักลบกับเงินสมทบค่าตกแต่งพื้นที่มาตรฐานของ WeWork สำหรับสัญญาเช่าระยะยาว และเก็บเงินสมาชิกเฉพาะตามเวลาที่เข้าใช้งานพื้นที่เท่านั้น ทั้งหมดนี้ทำให้สมาชิกสามารถเข้าถึงพื้นที่พร้อมใช้งานที่ออกแบบอย่างสวยงามด้วยเงินลงทุนที่ต่ำลง

2. ค่าใช้จ่ายคงที่ 

เราเสนออัตราราคาคงที่โดยมีการขึ้นราคาเป็นรายปีสำหรับค่าพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในดำเนินงาน การปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่หักลบแล้ว และค่าธรรมเนียมการจัดการ ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถคาดการณ์งบประมาณอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสถียรได้

สำหรับลูกค้าหลาย ๆ ราย ข้อนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากรายจ่ายที่แปรผัน 

3. การปรับปรุงด้านหนี้สินผูกมัด

สัญญาสมาชิกของเรามีระยะเวลาสั้นว่าสัญญาเช่ามาตรฐานทั่วไปในตลาด ส่งผลให้หนี้สินในงบดุลต่ำลง กล่าวคือ คุณเลือกสิ่งที่เหมาะกับธุรกิจของคุณได้ โดยสัญญาผูกมัดมีตั้งแต่ระยะเวลาหนึ่งเดือนไปจนถึง 15 ปี

4. สอดคล้องกับ GAAP/IFRS

WeWork รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระดับสากล (IRFS) ด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดผลกระทบต่องบดุลได้

ความยืดหยุ่นในระยะสั้น

สัญญาเช่า/ใบอนุญาตที่มีระยะเวลาสั้นกว่า 12 เดือนไม่จำเป็นต้องบันทึกลงในงบดุล

ทางเลือกในการสิ้นสุดสัญญา

สัญญาเช่า/ใบอนุญาตระยะยาวมีทางเลือกในการสิ้นสุด ซึ่งหากมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลที่จะดำเนินการแล้ว สามารถลงบันทึกเป็นสัญญาผูกมัดระยะสั้นได้ ซึ่งจะเป็นการลดหนี้สินระยะยาวในงบดุลและงบกำไรขาดทุน

องค์ประกอบที่อยู่และไม่อยู่ในสัญญาเช่า

แทนที่จะต้องรวมรายการที่ไม่อยู่ในสัญญาเช่าในค่าเช่าแบบตรงและงบดุล WeWork สามารถแยกรายการที่อยู่และไม่อยู่ในสัญญาเช่าออกจากค่าสมาชิกโดยรวมได้ (ในกรณีที่ทำได้)

สิทธิ์เข้าใช้ WeWork

บัตรผ่านเข้าใช้ WeWork อาจถือเป็นสัญญาบริการแทนที่จะเป็นสัญญาเช่าหรือใบอนุญาต ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องบันทึกส่วนนี้ลงในงบดุล และบันทึกเป็นรายจ่ายในการปฏิบัติงานทั่วไปในงบกำไรขาดทุนแทน

5. เพิ่มความสามารถในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 

ที่ WeWork ธุรกิจสามารถใช้งานพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นด้วยการจ่ายเฉพาะส่วนพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้ ซึ่งนำไปสู่การลดพื้นที่เหลือทิ้งและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นไปด้วย

ตอนนี้ธุรกิจสามารถปรับรูปแบบการใช้งานพื้นที่ได้ไม่ว่าจำนวนพนักงานจะมีแปรผันบ่อยเพียงใดก็ตาม 

6. ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่ามากขึ้น 

WeWork ช่วยให้ธุรกิจใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นด้วยการใช้ให้น้อยลง ซึ่งทำได้ด้วยสองวิธีหลัก ๆ อย่างแรกคือพื้นที่ของ WeWork มักจะหนาแน่นกว่าที่ทำงานแบบดั้งเดิม โดยเราใช้ข้อมูลเพื่อหาจุดลงตัวด้านการออกแบบที่จะทำให้พนักงานรู้สึกสบายและส่งเสริมการทำงานร่วมกันไปด้วย 

อย่างที่สองคือ สมาชิกของเราสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางมากมาย เช่น ห้องครัว เลานจ์ ห้องประชุมขนาดใหญ่ และพื้นที่ฝึกอบรม การที่ธุรกิจสามารถเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ได้เมื่อต้องการจะช่วยลดความจำเป็นในการครองพื้นที่โดยตรง 

WeWork ให้บริการโซลูชันด้านพื้นที่ทุกขนาดกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาความท้าทายทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด 

Copyright © 2019 WeWork Companies Inc. สงวนลิขสิทธิ์ WeWork และ บริษัทในเครือไม่ได้ให้คำแนะนำด้านภาษีกฎหมายหรือการบัญชี เอกสารเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมายภาษีหรือการบัญชี และไม่ควรอ้างอิงเพื่อจุดประสงค์เหล่านั้น คู่กรณีควรปรึกษากับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ด้านภาษี และการบัญชีและ/หรือผู้ตรวจสอบบัญชีร่วมกับการใช้เอกสารเหล่านี้และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง 

สนใจเกี่ยวกับสถานที่ทำงานร่วมกันอยู่ใช่ไหม ติดต่อเราเลยสิ