Sześć finansowych powodów, dla których firmy wybierają WeWork

Dowiedz się, jak odpowiednia przestrzeń biurowa może pomóc Twojej firmie zmniejszyć ryzyko związane z nieruchomościami, ograniczyć niepotrzebne wydatki i osiągnąć inne korzyści

Kluczem do sukcesu w nieruchomościach jest zwinność. Po co blokować firmę nieelastycznymi, długoterminowymi umowami najmu, które zwiększają obciążenia finansowe, prowadzą do nieefektywnego wykorzystania przestrzeni i każdego roku powodują niemożliwe do przewidzenia wydatki, które utrudniają planowanie budżetu?

Elastyczne przestrzenie do pracy WeWork mogą rozwiązać między innymi te problemy. Dlatego nowoczesne korporacje, w tym jedna trzecia z listy Fortune 500, współpracuje z WeWork. Czytaj dalej i dowiedz się dlaczego.

1. Ogranicz wydatki kapitałowe

Pozycja WeWork na rynku otwiera wyjątkowe możliwości biznesowe. Po pierwsze, łącząc wewnętrzną integrację pionową ze skalowalną siłą nabywczą, dzielimy się naszymi oszczędnościami z naszymi członkami

Po drugie nie obciążamy członków całkowitymi wydatkami kapitałowymi. Osiągamy to, amortyzując standardowy wkład WeWork w prace adaptacyjne w trakcie naszych najmów długoterminowych i obciążając członków tylko za czas, przez który zajmują przestrzeń. To wszystko zapewnia członkom dostęp do pięknie urządzonych i gotowych do użytku przestrzeni przy ograniczeniu wydatków kapitałowych.

2. Ustabilizuj koszty 

Pobieramy stałą stawkę z coroczną podwyżką uwzględniającą koszty nieruchomości, wydatki operacyjne, amortyzowane wzrosty kapitału i opłaty za zarządzanie, co zapewnia przewidywalność i stabilność każdego budżetu na nieruchomości.

Dla wielu klientów jest to pożądana zmiana w stosunku do nieprzewidywalności spowodowanej zmiennymi wydatkami. 

3. Zoptymalizuj zobowiązanie

Zapewniamy krótsze okresy członkostwa w porównaniu do rynkowych umów najmu, co oznacza ograniczenie obciążeń bilansu. Innymi słowy, to Ty określasz, co jest dobre dla Twojej firmy, wybierając okres zobowiązania od 1 miesiąca do 15 lat.

4. Zgodność z GAAP/IFRS

WeWork wprowadza zmiany zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami księgowości (GAAP) i międzynarodowymi standardami raportów finansowych (IFRS), oferując produkty, które zmniejszają wpływ na bilans firmy.

Krótkoterminowa elastyczność

Najem/licencja o okresie krótszym niż 12 miesięcy nie muszą być ujmowane w bilansie.

Opcje zakończenia

Długoterminowe umowy najmu/licencyjne z opcjami wypowiedzenia — jeśli można z nich rozsądnie skorzystać — można rejestrować jako zobowiązania krótkoterminowe, a tym samym zmniejszać zobowiązania długoterminowe.

Składniki związane z najmem i składniki z nim niezwiązane

Zamiast wprowadzać składniki niezwiązane z najmem do stawki za najem i bilansu, WeWork może je wyodrębnić z ogólnej opłaty za członkostwo (jeśli to możliwe).

Dostęp do lokalizacji WeWork

Karty dostępu WeWork można traktować jako umowy o świadczenie usług zamiast umów najmu lub licencji, co oznacza, że nie trzeba ich rejestrować w bilansie — mogą być rejestrowane jako standardowe koszty operacyjne w rachunku zysków i strat.

5. Zwiększ możliwości adaptacji nieruchomości 

W WeWork firmy korzystają z nieruchomości bardziej wydajnie, płacąc tylko za potrzebną im przestrzeń. Oznacza to eliminację niepotrzebnej przestrzeni, a tym samym niepotrzebnych wydatków.

Teraz firmy mają możliwość dostosowania wykorzystania nieruchomości — niezależnie od wielkości fluktuacji liczby pracowników

6. Efektywniej korzystaj z przestrzeni 

WeWork umożliwia firmom bardziej efektywne korzystanie z przestrzeni — wymaga zajęcia mniejszej powierzchni dzięki dwóm głównym rozwiązaniom. Po pierwsze WeWork zwykle działa przy większym zagęszczeniu niż tradycyjne miejsca pracy, używając danych do określenia najlepszego projektu umożliwiającego zrównoważenie komfortu pracowników i możliwości współpracy. 

Po drugie nasi członkowie mają dostęp do różnorodnych, wspólnych udogodnień, takich jak kuchnie, miejsca do wypoczynku, duże pokoje spotkań czy miejsca szkoleniowe. Dostęp na żądanie do tych zasobów pozwala firmom ograniczyć bezpośrednie wymagania dotyczące powierzchni. 

WeWork oferuje firmom różnej wielkości rozwiązania w zakresie przestrzeni biurowej, które pomagają sprostać największym wyzwaniom biznesowym. 

Copyright © 2019 WeWork Companies Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma WeWork i jej podmioty stowarzyszone nie oferują porad podatkowych, prawnych ani księgowych. Te materiały mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią ani nie mają stanowić porady podatkowej, prawnej lub księgowej. Kontrahenci powinni skontaktować się doradcami i/lub kontrolerami podatkowymi, prawnymi i księgowymi w sprawach związanych z tymi materiałami oraz wszelkimi powiązanymi ustaleniami. 

Szukasz przestrzeni do pracy? Skontaktuj się z nami.