Är det här ett foto—eller en rendering?

WeWorks egna 3D-renderingsstudio skapar vackra renderingar som visualiserar våra utrymmen

Utrymmen kan bidra till att främja engagemang, inspirera till innovation och öka produktiviteten. Men hur ser en perfekt arbetsplats ut? I Science of Space utforskar vi hur vetenskapen om avsiktlig design kan förvandla vilken arbetsmiljö som helst till en helhetsupplevelse.

WeWorks utrymmen är kända för sin stilrena estetik och genomtänkta design som främjar gemenskap och produktivitet. Alla kontor i världen har spännande konst och arkitektur samt ett urval av olika arbetsutrymmen så att medarbetarna kan jobba i den miljö där de trivs bäst. 

Foton är bra på att fånga ett utrymmes energi, men de kan inte tas förrän byggnaden har öppnat. Men innan det då? Eftersom agila företag jobbar snabbt vill de ofta välja vilket kontorsutrymme de ska ha redan innan det öppnar, medan det fortfarande designas och byggs. WeWork hjälper dem att visualisera utrymmet så att de kan föreställa sig sina medarbetare i miljön. Det är där mitt team kan göra nytta. 

Visuella berättelser om utrymmen som inte finns ännu

Visualiseringsteamet på WeWork är en intern studio som använder olika typer av programvara för att skapa digitala bilder. Vi använder modellerings- och renderingstekniker som 3ds Max och Unreal Engine för att skapa effektfulla bilder av hög kvalitet av utrymmen som har designats och håller på att byggas.

Titta på videon för att se en rendering sida vid sida med ett foto av samma utrymme i WeWork DRN i Prag, Tjeckien.

Om de är välgjorda kan renderingar förmedla samma känsla som ett foto och berätta en historia om ett utrymme. Hos WeWork börjar vårt teams arbete när ett nytt kontor har designats men ännu inte byggts. Renderingarna visar hur det naturliga ljuset kommer att belysa ytorna, vilket golv och vilka möbler som kommer att användas och hur riktiga personer kommer att interagera med varandra. 

Vi slutför våra renderingar tre till sex månader innan ett WeWork-kontor öppnar. Det gör det möjligt för företag att välja vilket utrymme de vill ha om de vill expandera i en ny stad, flytta sitt huvudkontor eller ha kontorsplatser åt distansanställda

Vi ser oss själva som en ny sorts studio. Där andra studior lägger flera månader på att ta fram en serie renderingar åt en klient behöver vårt interna team bara 10 dagar för att skapa fyra till sju renderingar. Vi kan göra det tack vare att vårt team kontinuerligt optimerar processen genom automatisering och att vi strukturerar teamet för att optimera hastigheten. Vi blir på så vis inte bara effektivare utan även bättre på det vi gör. Vi har möjlighet att förnya alla aspekter, från hur vi arbetar till hur vi strukturerar vårt team.

Innovation tack vare platt struktur

Eftersom vi har så mycket arbete att utföra (WeWork finns på fler än 580 platser) måste vi vara snabba. Det gamla sättet att driva en studio på fungerar helt enkelt inte.

I en traditionell studio är det normalt sett några få medarbetare på junior-, mellan- och seniornivå som är ansvariga för olika delar av produktionen. De rapporterar till en kreativ chef som leder projektet. 

WeWork 155 West i Johannesburg, Sydafrika.

Istället för den hierarkin arbetar mitt team med en platt struktur. Vi ger alla i teamet möjlighet att bli experter på alla delar av projektet, från ljussättning till 3D-modellering och postproduktion. Istället för en kreativ chef finns det en kreativ ledare som tillhandahåller handledning för olika delar av produktionen. Var och en kan välja vilken del av ett projekt de vill arbeta med. Medarbetarna byter ansvarsområde från projekt till projekt för att alla ska få en bred kompetens.

Istället för att vänta på godkännanden från en person högst upp i hierarkin kan medlemmarna i teamet själva fatta beslut. Det gör att de kan arbeta snabbt. Vi är innovativa genom att optimera processen och genom att ha tilltro till våra medarbetare, vilket gör att vi förblir agila och produktiva. 

Vi automatiserar det vi kan

Automatisering är centralt om det ska gå snabbt, oavsett bransch. Det gäller även vid skapande av skräddarsydda digitala bilder. 

Se hur delar av 3D-renderingen skapas automatiskt.

Vårt team räknar ut vad som tar för lång tid vid skapandet av renderingar och hittar sedan en lösning. Eftersom vi skapar renderingar av interiörer i WeWork-utrymmen har vi kunnat bygga upp ett bibliotek med element som används i varje projekt. Med programvaran Railclone har vi 3D-modellerat och skapat ett centralt bibliotek med byggnadsdelar såsom exteriör, golv, säkerhetskameror, rökdetektorer, nödutgångsskyltar, skyltfönster, konferensrum och till och med neonkonst. Från det här rena biblioteket kan vi dra och släppa föremålen i olika projekt.

Eftersom vi har automatiserat byggnadens grunder kan vi fokusera på de delar som ger utrymmet liv: möbler, arkitektoniska detaljer och ljussättning. Vårt team kan lägga tid på att gör de konstnärliga inslagen perfekta. Vi kan till exempel lägga en hel dag på att modellera en stol, en ottoman eller ett sidobord som vi använder ofta. Vi får möjlighet att se till att just den stolen blir så perfekt som möjligt. Det gör våra renderingar mer naturtrogna så att de kan berätta utrymmets historia. 

Vi skapar globala, mänskliga renderingar

Det jag är mest stolt över är mångfalden i våra bilder. 

Vi anser att människorna är det viktigaste i ett utrymme. Hur de använder utrymmet är avgörande för historien vi berättar. Därför lägger vi mycket tid och omsorg på den delen av en rendering. Det är också därför vi alltid ser till att ha ett brett urval av människor i våra renderingar. 

Se hur en rendering jämförs med ett foto av WeWork Digital Park i Bangkok, Thailand.

Vi har en otrolig tur som kan fotografera våra egna WeWork-anställda världen över och använda dem som modeller för våra renderingar. Vårt team hittar kollegor och fotograferar dem i naturligt ljus när de interagerar med omgivningen. Vi använder ingen green screen.  

Genom att fylla våra renderingar med personer som avspeglar världens befolkning hoppas vi att alla, var de än befinner sig i världen, kan se sig själva—och känna sig välkomna—i våra miljöer. 

Resultaten

När vi placerar våra renderingar bredvid ett foto av utrymmet sex månader senare tycker vi ofta att de ser påfallande lika ut. Det säger något om hur noggranna och kunniga medarbetarna i mitt team är.

Se de olika lagren i en 3D-rendering.

Visualiseringar är så mycket mer än bara en digitalt skapad bild. När de görs på rätt sätt kan de ta fram en energi hos något som inte finns ännu. De kan förflytta betraktaren till ett utrymme där denne mycket väl kan komma att tillbringa större delen av sin vakna tid framöver. Företag kan bestämma var de ska ha sitt kontor innan lokalerna ens är färdigbyggda. Det gör att de kan vara agila och flytta så fort de behöver det. 

Obs!: Alla stillbilder är 3D-renderingar och de är inte 100 % representativa för den slutgiltiga, godkända designen.

Inga fält hittades.

Greg Rogers är visuell chef på WeWork. Rogers har mer än tio års erfarenhet av 3D-visualisering med fokus på designberättelser på flera digitala plattformar. Innan han började på WeWork arbetade Rogers på Kilograph, Peter Marino Architect och IBI/Gruzen Samton. Han har presenterat sitt teams innovativa metod för att optimera visualisering på ett flertal konferenser världen över. 

Söker du arbetsutrymme? Kontakta oss.