Sex ekonomiska anledningar till varför företag väljer WeWork

Upptäck hur rätt kontorsutrymme kan hjälpa ditt företag att minska risker i samband med fastighetsinvesteringar, sänka kostnader och mycket mer

När det kommer till att lyckas med fastigheter är det viktigt att vara flexibel. Varför låsa företaget i oflexibla långsiktiga hyresavtal med ökad utsatthet och ineffektiv användning av utrymmen eller kämpa med oförutsägbara utgifter från år till år som försvårar budgetplaneringen?

WeWorks flexibla arbetsutrymmen kan lösa de här utmaningarna och fler därtill. Det är därför dagens stora företag, inklusive en tredjedel av Fortune 500, samarbetar med WeWork. Läs mer för att upptäcka varför.

1. Minska investeringarna

WeWorks position på marknaden möjliggör unika affärsmöjligheter. Först och främst genom att den kombinerar egen vertikal integrering med skalbar köpkraft, vilket gör att vi kan överföra besparingarna till våra medlemmar

För det andra genom att vi undviker att belasta våra medlemmar med stora investeringar. Det gör vi genom att avskriva WeWorks standardutrustningsbidrag för våra långsiktiga hyresavtal och genom att endast debitera våra medlemmar för den tid de nyttjar lokalen. Detta ger medlemmarna tillgång till vackert utformade, nyckelfärdiga utrymmen med minskade investeringar.

2. Stabilisera utgifterna 

Vi erbjuder en fast ränta med årliga upptrappningar av fastighetskostnader, driftsutgifter, amorterade kapitalförbättringar och förvaltningsavgifter – vilket ger förutsägbarhet och stabilitet för fastighetsbudgeten.

För många kunder är detta ett välkommet avbrott från den instabilitet som orsakas av rörliga utgifter. 

3. Optimerade förpliktelser

Vi har kortsiktigare medlemskap jämfört med standardhyresavtalen på marknaden, vilket ger mindre fordringar som belastar balansräkningen. Med andra ord väljer du vad som passar för din verksamhet, med förpliktelser på allt från en månad till femton år.

4. Följer GAAP/IFRS

WeWork tillgodoser ändringar av de allmänt accepterade redovisningsprinciperna (GAAP) och internationella standarder för finansiell rapportering (IFRS) genom att erbjuda produkter som kan minska påverkan på balansräkningen.

Kortsiktig flexibilitet

Avtal/licenser kortare än 12 månader behöver inte uppvisas på balansräkningen.

Uppsägningsalternativ

Långsiktiga hyresavtal/licenser med uppsägningsalternativ – om de är rimligen säkra att utföra –kan bokas som kortfristiga fordringar, vilket minskar de långfristiga fordringarna på resultatrapporten och balansräkningen.

Kontraktuella kontra utomkontraktuella delar för hyreskontraktet

I stället för att belasta det rena hyreskontot och balansräkningen med delar som inte omfattas av hyreskontraktet kan WeWork separera kontraktuella och utomkontraktuella delar från medlemsavgiften (i förekommande fall).

WeWork-åtkomst

WeWork-passerkort kan anses vara tjänsteavtal i stället för hyreskontrakt eller -licenser, vilket innebär att de inte behöver uppvisas på balansräkningen. De kan i stället bokas som vanliga driftskostnader i resultaträkningen.

5. Öka fastighetsanpassningen 

Hos WeWork konsumerar företag fastigheter på ett effektivare sätt genom att endast betala för det utrymme de behöver. Det innebär att de kan bli av med oanvänt utrymme och därmed onödiga utgifter.

Nu har företagen möjlighet att anpassa sina fastigheter – oavsett hur ofta antalet anställda förändras

6. Uppnå större utrymmeseffektivitet 

WeWork ger företag möjlighet att använda utrymme effektivare – genom att använda mindre av det – på främst två sätt. För det första arbetar WeWork oftast med en högre densitet än traditionella arbetsplatser och använder data för att komma fram till bästa möjliga design för att balansera de anställdas komfort och samarbete. 

För det andra har våra medlemmar tillgång till ett mångsidigt utbud av delade faciliteter som kök, loungedelar, stora möteslokaler och utbildningsområden. Genom tillgång till dessa resurser efter behov kan företag minska sina direkta utrymmesbehov. 

WeWork erbjuder företag av alla storlekar utrymmeslösningar som hjälper till att lösa deras största verksamhetsutmaningar. 

Copyright © 2019 WeWork Companies Inc. Med ensamrätt. WeWork och dess dotterbolag tillhandahåller inte rådgivning relaterat till skatter, juridik eller redovisning. Detta material har endast framställts i informationssyfte och är inte avsett att tillhandahålla och bör inte åberopas för rådgivning relaterat till skatter, juridik eller redovisning. Motparter bör rådfråga sina rådgivare inom skatter, juridik och redovisning och/eller revisorer när det kommer till detta material och eventuella relaterade beslut. 

Söker du arbetsutrymme? Kontakta oss.