Przestrzeń o zmniejszonym zagęszczeniu pracowników zapewnia platformie edukacyjnej opcje rozwoju

Globish Academia zgłosiła się do nas, aby uzyskać więcej przestrzeni i wdrożyła system podziału zespołów, aby każda osoba mogła bezpiecznie pracować.

Na całym świecie firmy różnej wielkości znajdują w WeWork przestrzenie, pomagające im odnieść sukces. Dzięki naszej serii Case Studies możesz poznać ich wyjątkowe historie. 

Gdy w tym roku wybuchła pandemia COVID-19, Globish Academia z siedzibą w Bangkoku w Tajlandii odnotowała ogromny wzrost popytu na swoje produkty. Ten startup, zajmujący się technologiami edukacyjnymi, oferuje internetowe kursy języka angielskiego dla dzieci i dorosłych. 

Firma musiała się szybko rozwijać – ale w sposób, który nadaje priorytet zdrowiu i bezpieczeństwu – aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na wirtualną edukację. Aby zapewnić firmie szybki rozwój i transformację, Globish postawił na partnerstwo z WeWork .

Wyzwanie: zarządzanie intensywnym wzrostem firmy podczas pandemii

Firma Globish zatrudnia trenerów językowych na całym świecie i musiała szybko zareagować na poważne zmiany rynkowe, spowodowane pandemią.

Po pierwsze, w sytuacji gdy rodzice szukali możliwości zdalnego nauczania dzieci w domu, gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na zajęcia online. Według Gittitoucha Apisaksirikula, współzałożyciela firmy Globish i dyrektora operacyjnego, odsetek dzieci korzystających z platformy wzrósł z 25 do 60 procent. Firma zwiększyła swoją ofertę z 250 zajęć dziennie do ponad 600. Aby nadążyć za tymi zmianami, Globish musiał znaleźć sposoby na przyciągnięcie talentów, których potrzebował do dalszego rozwoju. 

Pandemia zakłóciła typowe metody pracy, dlatego Globish nadał priorytet zapewnieniu dobrego samopoczucia i produktywności swoich pracowników w siedzibie głównej w Bangkoku. Ponieważ WeWork utrzymywał swoje budynki otwarte przez cały okres pandemii, Globish był w stanie wdrożyć system rotacyjny: niektóre działy przyjeżdżały do biura w poniedziałek, środę i piątek, a inne we wtorek i czwartek. Dzięki temu kluczowe działy firmy miały sprzyjającą przestrzeń do dalszego wspierania biznesu.

Przed COVID-19 Globish działał już w tymczasowej przestrzeni w WeWork Spring Tower w Bangkoku. Firma zgłosiła się do WeWork, ponieważ odkryła, że tradycyjne przestrzenie biurowe nie mogą zapewnić jej niezbędnej elastyczności i skalowalności. Wzrost popytu na jej usługi spowodował konieczność zwiększenia zatrudnienia. Firma postanowiła zmodernizować swoją przestrzeń, zajmując pół piętra w WeWork Spring Tower, aby wesprzeć jej wzrost przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego środowiska pracy.

Rozwiązanie: przestrzeń o zmniejszonym zagęszczeniu, idealna dla innowacji i współpracy

WeWork zajęło się zarówno krótko-, jak i długoterminowymi potrzebami, które pojawiły się w firmie Globish w wyniku nagłego wzrostu popytu na ich usługi.

„COVID-19 był katalizatorem zmian. Teraz dostrzegamy potrzebę dostosowania się do nowego, hybrydowego trybu pracy, który najlepiej pasuje do naszego modelu biznesowego” – mówi Apisaksirikul. 

Co to oznaczało w praktyce: w okresie największego nasilenia pandemii w Bangkoku Globish wprowadził rozproszenie personelu i podział zespołów w swojej siedzibie głównej. To spowodowało zmniejszenie zagęszczenia przestrzeni biurowej Globish w Spring Tower, dzięki czemu pracownicy mogli dostosować się do dystansowania społecznego, nawet w trakcie intensywnego wzrostu zespołu.

Globish, który oferuje internetowe szkolenia z języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, podczas pandemii odnotował gwałtowny wzrost popytu na swoje usługi.

Firma musiała również być pewna, że biuro przestrzega standardów higieny i czystości określonych przez rząd. Dzięki nowym środkom bezpieczeństwa i higieny pracy WeWork zapewnił firmie Globish spokój ducha i pozwolił zaoszczędzić na wydatkach w porównaniu z tradycyjną przestrzenią biurową. 

„Ich wytyczne i pełna przejrzystość pomogły nam poradzić sobie w szybko zmieniającej się sytuacji”  – mówi Apisaksirikul o WeWork.

Kolejną, oferowaną przez WeWork przewagą nad tradycyjnymi powierzchniami biurowymi był elastyczny wynajem. „Jako startup zajmujący się technologiami edukacyjnymi, są oni zaznajomieni z nieprzewidywalnością i dużą zmiennością” – mówi Jarmjuree Leong, dyrektor ds. obsługi klienta Globish w WeWork. 

„Dla codziennego działania Globish posiadanie możliwości odpowiedniego planowania strategii przestrzeni do pracy było kluczowe” – mówi Leong. WeWork był w stanie sprostać potrzebie skalowania Globish, aby firma mogła na nowo zdefiniować swoją przestrzeń i zapewnić swoim pracownikom możliwość bezpiecznego powrotu do miejsca pracy.

Efekt: rosnące przychody i elastyczna przyszłość

Dzięki wsparciu WeWork w zakresie logistyki, firma Globish mogła skupić się na swojej działalności i opracowaniu strategii powrotu do pracy. Apisaksirikul uważa, że był to „punkt zwrotny” w sposobie, w jaki przedsiębiorstwo poradziło sobie z pandemią.

Ponieważ firma Globish sprowadziła z powrotem do biura więcej członków zespołu z Bangkoku, WeWork zapewnił jej mniejsze zagęszczenie pracowników, przy jednoczesnym ulokowaniu zespołu w tym samym budynku. Apisaksirikul twierdzi, że firma może nadal rozwijać się zgodnie z jej potrzebami, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i wydajnej pracy.

Ostatnie miesiące przyniosły firmie Globish oszałamiający wzrost. Liczba pracowników w centrali w Bangkoku wzrosła z 60 do ponad 120. Przestrzeń WeWork jest cennym narzędziem rekrutacyjnym. Pomogła również firmie Globish w podtrzymaniu jej kultury organizacyjnej w najtrudniejszych czasach.

Globish wdrożył grafik rotacyjny, dzięki czemu zespoły pojawiały się w biurze w różne dni tygodnia.

„Kiedy przyjrzeliśmy się krajobrazowi na rynku pracy, zobaczyliśmy dużą konkurencję przy rekrutacji i to, jaką różnicę powoduje optymalne miejsce pracy” – mówi Apisaksirikul. Wiedząc, że ich biuro jest bezpieczne, pracownicy mają pewność, że utrzymują osobiste relacje, wzmacniające współpracę i komunikację – dodaje.

Jest to szczególnie ważne dla firmy, która rozwija się tak szybko, jak Globish. Apisaksirikul uznaje rolę, jaką właściwa przestrzeń do pracy odgrywa we wspieraniu produktywności w innowacyjnych branżach.

„Dostęp do wielu sal konferencyjnych z różnymi udogodnieniami w WeWork w pełni umożliwił nam zrównoważenie wydajności pracowników i kultury organizacyjnej” – mówi. W przestrzeni, która stymuluje inspirację i pozwala pracownikom osiągnąć jak najlepsze wyniki, Globish kwitnie.

„W przypadku wielu naszych pracowników z pokolenia Z i Y postrzegamy miejsce pracy jako centralny punkt, nadający ton wartościom naszej firmy” – mówi Apisaksirikul. „Zapewnienie im przestrzeni i środowiska, aby zwiększyć ich satysfakcję z pracy, to jeden ze sposobów, w jaki możemy uzyskać znaczną poprawę ich wydajności.”

Udogodnienia i procedury bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez WeWork pomogły pracownikom wrócić do biura.

Globish dostrzega wysoką satysfakcję z pracy i wyniki odzwierciedlone w ankietach pracowniczych i testach wydajności. Dane finansowe pokazują również, że Globish jest na dobrej drodze. Od pierwszego do drugiego kwartału tego roku przychody wzrosły o ponad 17 procent: z 29 milionów THB (około 930.000 USD) do 34 milionów THB (około 1 milion USD).

„To dowód na to, jak nasz zespół wykorzystał przestrzeń WeWork, aby osiągnąć większy sukces” – mówi Apisaksirikul.

Patrząc w przyszłość, Globish wykorzystuje światowy zasięg WeWork do stymulowania dalszego wzrostu. W trakcie rozszerzania swojej działalności w Wietnamie, Globish dostrzegł możliwość łatwego zwiększenia udziału w rynku, mówi Leong. Globish planuje również dodanie nowych usług, takich jak kursy języka chińskiego.

Rozwijając się, firma Globish wie, że WeWork zapewnia jej elastyczność umożliwiającą szybkie dostosowanie się do zmieniających się potrzeb.

„To z kolei wzmacnia naszą wizję, kulturę i podstawowe wartości przekazywane naszym uczniom, a w szerszej skali – całemu społeczeństwu” – twierdzi Apisaksirikul.

Najważniejsze informacje:

  • Przestrzeń o zmniejszonym zagęszczeniu, która pozwoliła na bezpieczne rozmieszczenie personelu w tej samej lokalizacji
  • Możliwość rozszerzenia przestrzeni do pracy na pół piętra, dzięki partnerstwu z WeWork
  • Środki bezpieczeństwa i higieny wdrożone przez WeWork, zgodne z dyrektywami rządowymi
  • Warunki najmu, które zapewniają elastyczność w obliczu szybkich zmian
  • Partnerstwo, wspierające globalną ekspansję w trakcie zdobywania nowych rynków
Szukasz przestrzeni do pracy? Skontaktuj się z nami.