Zes financiële redenen waarom bedrijven WeWork kiezen

Ontdek hoe de juiste kantoorruimte uw bedrijf kan helpen het vastgoedrisico te verminderen, de uitgaven terug te dringen en nog veel meer

Het succes van vastgoed staat of valt met het vermogen om agile te blijven. Wil jij jouw bedrijf in een keurslijf dwingen met inflexibele langlopende huurcontracten met grotere aansprakelijkheid? Wil jij kampen met inefficiënt ruimtegebruik of worstelen met onvoorspelbare uitgaven op jaarbasis die de budgetplanning verstoren?

Met de agile werkplekoplossingen van WeWork kunnen deze en nog vele andere uitdagingen worden opgelost. Dat is de reden waarom grote ondernemingen, waaronder een derde van de Fortune 500, samenwerken met WeWork. Lees verder om te ontdekken waarom.

1. Verminder de kapitaaluitgaven

De positie van WeWork in de markt biedt unieke zakelijke kansen. Ten eerste: wij combineren interne verticale integratie met geschaalde koopkracht, zodat we onze besparingen kunnen doorgeven aan onze leden

Ten tweede: we belasten onze leden niet met all-in kapitaaluitgaven. WeWork bereikt dit doordat we de standaardbijdrage voor de uitrusting afschrijven over onze langlopende huurcontracten en onze leden alleen kosten in rekening brengen voor de tijd dat ze de ruimte bezetten. Hierdoor hebben leden toegang tot prachtig ontworpen, gebruiksklare ruimten met minder kapitaalrisico.

2. Stabiliseer de uitgaven 

Wij bieden een vast tarief met jaarlijkse verhogingen voor vastgoedkosten, operationele kosten, afgeschreven kapitaalverbeteringen en beheerkosten— zodat leden kunnen profiteren van voorspelbaarheid en stabiliteit voor elk vastgoedbudget.

Voor veel klanten is dit een welkome verandering ten opzichte van de volatiliteit die wordt veroorzaakt door variabele kosten. 

3. Optimaliseer de verplichte aansprakelijkheid

We bieden lidmaatschappen met een kortere termijn dan de op de markt gebruikelijke huurcontracten — zodat je lagere balansverplichtingen hebt. Met andere woorden, je kiest wat goed is voor je bedrijf, met verplichtingen die variëren van één maand tot 15 jaar.

4. Speel in op GAAP/IFRS

WeWork speelt in op wijzigingen in de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP) en internationale standaarden voor financiële verslaglegging (IFRS) door producten aan te bieden die de impact op de balans kunnen verminderen.

Flexibiliteit voor de korte termijn

Huurcontracten/licenties van minder dan 12 maanden hoeven niet te worden geregistreerd op de balans.

Beëindigingsopties

Huurcontracten voor de lange termijn/licenties met beëindigingsopties — indien deze redelijkerwijze zeker zullen worden uitgevoerd — kunnen worden geregistreerd als verplichtingen op korte termijn, waardoor de langlopende verplichting op de winst- en verliesrekening en de balans wordt verminderd.

Huren of niet huren

In plaats van niet aan de huur gelieerde posten op te nemen in de lineaire huur en balans kan WeWork aan de huur gelieerde en niet aan de huur gelieerde posten afsplitsen van de totale contributie (indien van toepassing).

WeWork-toegang

WeWork-toegangspassen kunnen worden beschouwd als servicecontracten in plaats van als huurcontracten of licenties. Ze hoeven dus niet op de balans te worden geregistreerd, maar kunnen als standaard operationele kosten worden opgenomen in de winst-en verliesrekening.

5. Verhoog de flexibiliteit van vastgoed 

Bij WeWork kunnen bedrijven onroerend goed efficiënter gebruiken, omdat ze alleen betalen voor de ruimte die ze nodig hebben. Dat betekent minder onnodige ruimte en dus minder onnodige uitgaven.

Bedrijven kunnen hun vastgoed nu aanpassen — ongeacht hoe vaak het aantal medewerkers fluctueert

6. Gebruik je ruimte efficiënter 

Bij WeWork kunnen bedrijven hun ruimte efficiënter gebruiken — doordat we er minder van eisen — en we hebben twee hoofdmethoden om dit te bereiken. Ten eerste: WeWork werkt meestal met hogere dichtheden dan traditionele werkplekken. Aan de hand van gegevens bepalen we wat het best mogelijke ontwerp is om evenwicht te brengen tussen het comfort van medewerkers en de samenwerking tussen medewerkers. 

Ten tweede: onze leden hebben toegang tot diverse gedeelde voorzieningen, zoals keukens, lounges, grote vergaderruimten en trainingsruimten. Door on-demand toegang tot deze middelen hebben bedrijven minder directe behoefte aan ruimte. 

WeWork biedt ruimten die de grootste uitdagingen voor zowel grote als kleine bedrijven helpen oplossen. 

Copyright © 2019 WeWork Companies Inc. Alle rechten voorbehouden. WeWork en gelieerde ondernemingen geven geen fiscaal, juridisch of boekhoudkundig advies. Deze materialen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en moeten niet worden gebruikt als fiscaal, juridisch of boekhoudkundig advies. Tegenpartijen moeten hun belasting-, juridische en boekhoudkundige adviseurs en/of hun accountants raadplegen over deze materie en alle gerelateerde bepalingen. 

Geïnteresseerd in een werkplek? Neem contact met ons op.