6 økonomiske grunner til at bedrifter velger WeWork

Oppdag hvordan det riktige kontorfellesskapet kan hjelpe bedriften din med å redusere risikoer tilknyttet eiendom, kutte unødvendige kostnader og mye mer

Når det gjelder suksess med eiendom, er nøkkelen evnen til å forbli fleksibel. Hvorfor låse bedriften din til ufleksible og langsiktige leieavtaler der du må ta mer ansvar, håndtere ineffektiv plassbruk eller takle uforutsigbare årlige utgifter som stikker kjepper i hjulene på budsjettplanleggingen?

WeWorks fleksible løsninger for kontorfellesskap kan løse disse utfordringene og mer. Dette er grunnen til at dagens bedrifter i oppstartsfasen, inkludert en tredjedel av Fortune 500, samarbeider med WeWork. Les videre for å finne ut hvorfor.

1. Reduser kapitalkostnadene

WeWorks posisjon i markedet gir unike forretningsmuligheter. Vi kombinerer intern, vertikal integrering med skalert kjøpekraft som gjør at vi kan tilby medlemmene våre gode priser

Vi unngår også å lempe byrden med alt-i-ett-kapitalutgiftene over på medlemmene våre. Vi oppnår dette ved å betale ned WeWorks standard ekviperingsbidrag gjennom våre langsiktige leieforhold, og belaster medlemmene våre kun for den perioden de bruker kontorfellesskapet. Alt dette gir medlemmene tilgang til vakkert designede, nøkkelferdige kontorfellesskap med redusert kapitaleksponering.

2. Stabiliser utgiftene 

Vi tilbyr en fast taks med årlige opptrappinger av eiendomskostnader, driftsutgifter, nedbetalte kapitalforbedringer og administrasjonsgebyrer, noe som gir ethvert eiendomsbudsjett forutsigbarhet og stabilitet.

For mange kunder er dette en endring de ønsker velkommen fra volatiliteten som forårsakes av variable utgifter. 

3. Optimaliser forpliktet ansvar

Sammenlignet med markedets standard leieavtaler har vi kortere medlemskap, noe som resulterer i et redusert ansvar for balansen. Med andre ord kan man si at du velger det som er rett for bedriften din, med avtaleforpliktelser som løper fra én måned til 15 år.

4. Følg GAAP/IFRS

WeWork adresserer endringer i GAAP (generelt aksepterte regnskapsprinsipper) og IFRS (internasjonale regnskapsstandarder) ved å tilby produkter som kan redusere balanseeffektene.

Kortsiktig fleksibilitet

Leieavtaler/lisenser på mindre enn 12 måneder trenger ikke å føres opp i balansen.

Kanselleringsmuligheter

Langsiktige leieperioder/lisenser med kanselleringsmuligheter – hvis det er sannsynlig at de utføres – kan føres opp som kortsiktige forpliktelser, og på den måten redusere det langsiktige ansvaret for inntekten og balansen.

Leiekomponenter vs ikke-leie-komponenter

I stedet for å inkludere ikke-leie-poster i den rettlinjede husleien og balansen, kan WeWork beregne leieposter vs ikke-leie-poster ut i fra den totale medlemskapsavgiften (når nødvendig).

WeWork-tilgang

Tilgangspass til WeWork kan betraktes som tjenestekontrakter i stedet for leieavtaler eller lisenser, noe som betyr at de ikke må føres opp på balanseskjemaet – de kan føres opp som standard driftsutgifter i resultatregnskapet.

5. Øk tilpasningsevnen for eiendomsløsninger 

Bedrifter hos WeWork konsumerer eiendom på en mer effektiv måte ved å kun betale for den plassen de trenger. Det betyr å kutte ned på unødvendig plass, og dermed også unødvendige kostnader.

Nå har bedrifter muligheten til å tilpasse eiendommen de betaler for – uansett hvor ofte antallet ansatte endrer seg

6. Oppnå større romlig effektivitet 

WeWork gjør det mulig for bedrifter å bruke kontorfellesskapene sine på en mer effektiv måte – nemlig ved å kreve mindre av dem – på to måter. WeWork opererer vanligvis med høyere persontetthet enn tradisjonelle arbeidsplasser ved å bruke data for å fastslå det best mulige designet for å balansere komfort og samarbeid for de ansatte. 

Medlemmene våre har tilgang til et variert utvalg av delte tjenester som kjøkken, lounger, store møterom og treningsområder. Å gi medlemmene tilgang til disse ressursene ved behov, gjør det mulig for bedrifter å redusere spesifikke plassbehov. 

WeWork tilbyr bedrifter – uansett størrelse – løsninger for kontorfellesskap som hjelper dem å løse sine største bedriftsutfordringer. 

Opphavsrett © 2019 WeWork Companies Inc. Med enerett. WeWork og dets tilknytningspartnere tilbyr ikke rådgivning i forbindelse med skatt, juridiske spørsmål eller regnskapsføring. Disse materialene er utarbeidet kun for informasjonsformål, og er ikke ment å skulle gi, og skal ikke brukes for rådgivningsformål i forbindelse med skatt, juridiske spørsmål eller regnskapsføring. I forbindelse med disse materialene og alle relaterte avgjørelser bør motparter rådføre seg med rådgivere og/eller revisorer for saker som omhandler skatt, juridiske spørsmål eller regnskapsføring. 

Interessert i et kontorfellesskap? Ta kontakt.