Sis raons financeres que expliquen per què les empreses trien WeWork

Descobreix com una bona oficina pot fer que la teva empresa redueixi el risc immobiliari, retalli despeses i molt més.

Quan es tracta d’èxit immobiliari, mantenir-se àgil és clau. Per què lligar la teva empresa a lloguers inflexibles de llarg termini que acaben sent una càrrega, haver de gestionar un espai ineficient i sumar any rere any despeses imprevisibles que desquadren els pressupostos?

Les solucions de llocs de treball àgils de WeWork poden solucionar aquests reptes i molts més. És per això que grans empreses d’avui dia, entre les quals hi ha un terç de la Fortune 500, s’associen amb WeWork. Segueix llegint per descobrir-ne el perquè.

1. Redueix la despesa de capital

La posició de WeWork al mercat desbloqueja oportunitats de negoci úniques. Primer de tot, combinant la integració vertical interna amb el poder de compra augmentat, el que ens estalviem es transmet als nostres membres

En segon lloc, així els membres no s’han de preocupar de totes les despeses de capital. Ho aconseguim amortitzant la contribució de l’equipament estàndard de WeWork durant els nostres lloguers de llarg termini i cobrant als membres només pel temps en què ocupen l’espai. Aixi els membres poden accedir a uns espais amb un disseny i uns acabats impecables amb una exposició de capital reduïda.

2. Estabilitza les despeses 

Oferim una tarifa fixa amb pujades anuals dels costos de la propietat, despeses operatives, millores de capital amortitzades i preus de gestió, proporcionant previsibilitat i estabilitat per a cada pressupost immobiliari.

Per a molts clients, si ho comparen amb la volatilitat que causen les despeses variables, el canvi és molt significatiu. 

3. Optimitza el passiu compromès

Oferim afiliacions de més curt termini, en comparació amb els arrendaments estàndards del mercat, i això es tradueix en una reducció dels passius del balanç. En altres paraules, pots escollir el que més s’adigui a la teva empresa, podent-te comprometre a estar amb nosaltres des de tan sols un mes a 15 anys.

4. Segueix els PCGA o les NIIF

WeWork aborda els canvis dels Principis de Comptabilitat Generalment Acceptats (PCGA) i les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF) oferint productes que poden reduir l’impacte del balanç.

Flexibilitat a curt termini

Els arrendaments i les llicències de menys de 12 mesos no cal que es registrin al balanç.

Opcions de rescissió

Si els contractes d’arrendament/les llicències a llarg termini estableixen condicions de rescissió, i és probable que s’exerceixin, es poden registrar com a obligacions a curt termini, i així es redueix el passiu a llarg termini dels ingressos i el balanç.

Elements de l’arrendament vs. elements aliens a l’arrendament

En lloc d’incloure partides alienes a l’arrendament en la comptabilització del lloguer i en el balanç, WeWork pot separar els elements aliens a l’arrendament de la quota d’afiliació general (si escau).

Accés a WeWork

Els permisos d’accés a WeWork es poden considerar contractes de serveis en comptes d’arrendaments o llicències, la qual cosa significa que no cal que es registrin al balanç. Es poden registrar com a despesa d’explotació estàndard al compte de pèrdues i guanys.

5. Augmenta l’adaptabilitat immobiliària 

A WeWork, les empreses consumeixen els béns immobles d’una manera més eficient, perquè paguen només per l’espai que necessiten. Això significa reduir l’espai que no és útil i, per tant, reduir despeses innecessàries.

Ara les empreses poden adaptar les seves necessitats immobiliàries segons la fluctuació del nombre de treballadors, sigui quina en sigui la freqüència. 

6. Aconsegueix un espai més eficient 

WeWork permet que les empreses utilitzin l’espai d’una manera més eficient, requerint-ne menys; i ho fa, principalment, de dues maneres. En primer lloc, WeWork opera normalment a densitats més altes que els llocs de treball tradicionals, utilitzant dades per a determinar el millor disseny possible i equilibrar el confort i la col·laboració dels treballadors. 

En segon lloc, els nostres membres tenen accés a una diversa gamma d’instal·lacions compartides, com ara cuines, àrees comunes, grans sales de reunions i àrees de formació. L’accés a aquests recursos sota demanda permet a les empreses reduir les seves necessitats d’espai directes. 

WeWork ofereix a empreses de totes les mides solucions d’espai que les ajuden a solucionar els reptes empresarials més importants. 

Copyright © 2019 WeWork Companies Inc. Tots els drets reservats. WeWork i les seves afiliades no proporcionen assessorament fiscal, legal ni comptable. Aquests materials s’han elaborat amb finalitats exclusivament informatives i no estan destinats a proporcionar consells fiscals, legals o comptables. L’entitat de contrapartida ha de consultar amb els seus assessors fiscals, legals i comptables i/o auditors en relació amb aquests materials i les determinacions que se’n derivin. 

Estàs buscant un lloc de treball? Contacta'ns.