Không gian làm việc

Các gói thành viên

Hợp đồng ngắn hạn và linh hoạt.

Tiện ích đi kèm

Bạn chỉ cần tập trung làm việc, mọi việc khác đã có chúng tôi lo.

In It Together

Whether it’s getting feedback on your product in real time, asking for a recommendation on a service provider, or fostering an engaging experience for your employees, the everyday connections of the WeWork community are invaluable.

Benefits for All

We went to our partners to negotiate rates on behalf of the entire community. Take advantage of lower costs on health insurance, accounting software, gym memberships, and more.

Theo nhu cầu

Starting at $45/month

Gồm 1 ngày/tháng

We Membership (Thành viên We) là gói thanh toán ngay cho phép đặt chỗ làm việc trong ngày hoặc phòng hội nghị trong một giờ tại địa điểm bất kỳ.

WeWork Labs

Giá không cố định

WeWork labs giúp các doanh nhân và công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu vươn tới ước mơ của mình bằng việc cung cấp không gian, mạng lưới toàn cầu, và chương trình mà họ cần để phát triển mạnh mẽ.
Cảm nhận từ cộng đồng

Các thành viên chia sẻ trải nghiệm của họ tại WeWork.

Câu hỏi thường gặp

Bạn chỉ cần gọi điện hoặc gửi email, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.