Office Space for Rent - Flexible Workspace Solutions | WeWork

Lösningar för arbetsutrymmen

Oavsett företagets storlek erbjuder WeWork den globala skala och flexibilitet du behöver för att anpassa verksamheten till ovissa förhållanden. Hitta ett utrymme som passar dig.
Filter för kontorsutrymmen
Lokaler för
Tillämpa
Radera
Anpassningsbart
Inflyttningsklart

Arbetsutrymmen som uppfyller ditt företags behov

Se våra flexibla lösningar
Säkerställ mindre trängsel i dina arbetsutrymmen
Minska trängseln på kontoret med utrymmen som kan skalas upp eller ned efter dina behov – och gör det enkelt att upprätthålla social distansering på arbetsplatsen.
Decentralisera dina kontor
Etablera satellitkontor baserat på var dina anställda finns för att korta ned pendlingstider och tillhandahålla utrymmen för samarbete.
Arbeta hemifrån och nära hemmet
Förbättra företagets "arbeta-hemifrån-strategi" genom att erbjuda anställda privata, professionella kontor när och där de behöver det.
Letar du efter en privat plats där du kan hålla ditt evenemang?

En hälsosammare arbetsplats

Med anledning av Covid-19 förbättrar vi våra hygien- och säkerhetsstandarder så att du ska slippa oroa dig.

Läs mer
Bättre hygienrutiner

Vi rengör oftare och mer intensivt för att värna om våra medlemmars och anställdas hälsa.

Personligt utrymme prioriteras

Vi har anpassat avståndet mellan sittplatserna i delade utrymmen så att våra medlemmar kan jobba som vanligt samtidigt som de håller fysiskt avstånd till varandra.

Skyltar med riktlinjer

Vi har satt upp strategiskt placerade skyltar med påminnelser om hur och när man ska hålla avstånd till varandra och vilka hygienrutiner man bör tänka på.

Hygienutrustning

Vi har försett våra lokaler med nytt material och ny utrustning så att våra medlemmar kan hålla utrymmena hygieniska och rena.

Förbättrad luft

Vi maximerar användningen av utomhusluft, utökar den schemalagda ventileringen när det är möjligt och samarbetar med våra hyresvärdar för att följa riktlinjerna gällande luftkvalitet från CDC och ASHRAE.

Läs mer
Bättre hygienrutiner
Vi rengör oftare och mer intensivt för att värna om våra medlemmars och anställdas hälsa.
Personligt utrymme prioriteras
Vi har anpassat avståndet mellan sittplatserna i delade utrymmen så att våra medlemmar kan jobba som vanligt samtidigt som de håller fysiskt avstånd till varandra.
Skyltar med riktlinjer
Vi har satt upp strategiskt placerade skyltar med påminnelser om hur och när man ska hålla avstånd till varandra och vilka hygienrutiner man bör tänka på.
Hygienutrustning
Vi har försett våra lokaler med nytt material och ny utrustning så att våra medlemmar kan hålla utrymmena hygieniska och rena.
Förbättrad luft
Vi maximerar användningen av utomhusluft, utökar den schemalagda ventileringen när det är möjligt och samarbetar med våra hyresvärdar för att följa riktlinjerna gällande luftkvalitet från CDC och ASHRAE.
Läs mer

WeWork Innovation Summit 2021

Join us on April 28 for a free virtual event exploring the realities of a pandemic—and post-pandemic—world. You’ll gain business insights and hear from thought leaders who are turning today’s obstacles into tomorrow’s opportunities.

Läs mer

Trender och insikter om arbetsplatsen

Hitta rätt i arbetsplatsens framtid med WeWorks årtionde av erfarenheter och globala insikter