Web 150DPI-20210224 WeWork 120 W Trinity - Decatur 001

Nhận địa chỉ kinh doanh chuyên nghiệp cho bạn và công ty

Sử dụng địa chỉ WeWork của bạn cho mục đích đăng ký kinh doanh, chẳng hạn thành lập một LLC, và nhận thư, bưu kiện của doanh nghiệp tại địa điểm đó.* Có thể thêm dịch vụ chuyển tiếp thư tín kèm chi phí bổ sung. **

Web 150DPI-20230503 Moor Place London 21

Đặt chỗ làm việc và phòng họp

Chương trình thành viên của bạn bao gồm một đặt chỗ không gian văn phòng chung mỗi tháng. Đặt thêm không gian theo ngày hoặc đặt phòng họp theo giờ ở hàng trăm địa điểm WeWork. Áp dụng chi phí bổ sung.

Web 150DPI-2023 04 15 ATL Lifestyle Staged Meeting Room 06248 1

Sử dụng trang thiết bị thiết yếu cho doanh nghiệp

Khi bạn đặt chỗ làm việc hoặc phòng họp, bạn có thể tận dụng internet tốc độ cao, trà và cà phê không giới hạn, máy in chuyên nghiệp (áp dụng chi phí bổ sung) và các công cụ nghe nhìn hội nghị.

Ideas by WeWork

Learn more about flexible workspace

Câu hỏi chung về Địa chỉ doanh nghiệp WeWork