Bạn có khoản giảm giá cho người được giới thiệu

James Cooper has given you a special offer to become a WeWork member.


Cho dù bạn cần sử dụng linh hoạt một bàn làm việc trong bất kỳ tòa nhà nào, cho đến văn phòng riêng trong không gian cố định, WeWork luôn có các giải pháp nơi làm việc để giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.

referral

So sánh gói thành viên

Space=OfficeSuite, Size=M, Aspect=1x1

Chỗ ngồi cố định

Chương trình thành viên theo tháng trong không gian cá nhân của bạn

Không gian làm việc mở

Chương trình thành viên WeWork All Access

Ra vào linh hoạt không gian làm việc chung ở hàng trăm địa điểm trên toàn cầu

Space=DedicatedDesk, Size=M, Aspect=1x1

WeWork On Demand

Chỗ làm việc theo ngày hoặc theo giờ

LOẠI CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN

Cam kết hằng tháng hoặc dài hạn

LOẠI CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN

Hàng tháng

LOẠI CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN

Dùng đến đâu trả đến đó

Các địa điểm bao gồm

Một địa điểm

Các địa điểm bao gồm

Nhiều địa điểm

Các địa điểm bao gồm

Nhiều địa điểm

Ưu đãi giới thiệu

Cam kết thuê 12 tháng được miễn phí 1 tháng

Ưu đãi giới thiệu

Cam kết thuê 12 tháng được miễn phí 1 tháng

Ưu đãi giới thiệu

Không áp dụng (giá tiêu chuẩn là 29 USD/ngày hoặc 10 USD/giờ)

Lựa chọn không gian làm việc

Từ chỗ ngồi cố định trong văn phòng chung cho đến một khu văn phòng có thể lựa chọn dành cho đội ngũ đông đảo hơn

Lựa chọn không gian làm việc

Không gian làm việc chung kèm tín dụng để đặt phòng họp

Lựa chọn không gian làm việc

Không gian làm việc chung và phòng họp

Bắt đầu Bắt đầu Tìm hiểu thêm

Chỗ làm việc linh hoạt ở đúng nơi, theo đúng cách bạn cần

Xem tất cả trường hợp sử dụng linh hoạt
space

Kích thước không gian bất kỳ

Từ một bàn làm việc, cho đến những văn phòng được thiết kế.
time

Theo điều kiện của bạn

Theo giờ, theo ngày, theo tháng hoặc thời hạn dài hơn.
location

Từ bất kỳ đâu

Chọn một địa điểm hoặc ra vào bất kỳ tòa nhà nào trên thế giới.