• The Space at Flatiron, NYC
  The Space at Flatiron, NYC
 • The Workshop at Wynwood Garage, Miami
  The Workshop at Wynwood Garage, Miami
 • The Penthouse at 1701 Rhode Island NW, D.C.
  The Penthouse at 1701 Rhode Island NW, D.C.
 • The Penthouse at 1701 Rhode Island NW, D.C.
  The Penthouse at 1701 Rhode Island NW, D.C.

กิจกรรมบริษัท

พื้นที่จัดกิจกรรมครบวงจรของเราที่พรั่งพร้อมไปด้วยโสตทัศนูปกรณ์พร้อมสรรพจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ทุกกิจกรรมด้านการทำงาน ไม่ว่าคุณจะวางแผนกิจกรรมการมีส่วนร่วมผ่านการบรรยาย กิจกรรมนอกสถานที่สำหรับทีม หรือการสัมมนาแนวคิดผู้นำที่ต้องมีบัตรผ่าน

รับใบเสนอราคา

สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กิจกรรมด้วย HoloPresence

สัมผัสประสบการณ์กิจกรรมในโลกอนาคตด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่คุณจะได้สื่อสารแบบสองทางกับโมเดลโฮโลกราฟิก 3 มิติจากทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

เชื่อมต่อ

รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดงานกิจกรรมด้วยการกรอกแบบฟอร์มสอบถาม โปรดระบุรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ค้นพบ

ติดต่อทีมงานเฉพาะทางของเราเพื่อรับคำปรึกษาสำหรับงานกิจกรรมที่สมบูรณ์แบบของคุณ

จัดกิจกรรม

ทำงานร่วมกับทีมงานในสถานที่ของเราเพื่อวางแผนกิจกรรมที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมซึ่งแขกของคุณจะต้องอยากกลับมาอีก

สำรวจตลาดของเรา