Flatiron School sekretesspolicy

Ikraftträdandedatum: 12 juli, 2019

Flatiron School, med dess dotterbolag, Access Labs och Designation ("Flatiron School"), tillhandahåller programutveckling, datavetenskap, design samt andra kurser och jobbmarknadsutbildning, både på skolområdet och genom webbaserade onlineprogram. För att kunna erbjuda dessa funktioner, samlar vi in, använder, och delar personuppgifter. Flatiron School sekretesspolicy beskriver hur Flatiron School samlar in, använder och delar vissa personuppgiftskategorier och tillhandahåller annan information som är specifik för Flatiron School. Användning av WeWork-lokaler styrs av WeWork och drivs av We sekretesspolicy. Läs igenom WeWork:s globala sekretesspolicy för ytterligare information, inklusive definitioner av termer med inledande versal som inte definieras här.

Information som vi samlar in och delar

Detta avsnitt är ett tillägg till vår globala sekretesspolicy för att tillhandahålla dig mer information om vilka typer av personuppgifter som Flatiron School kan samla in i samband med finansierings- och betalningsalternativ, inklusive vinstdelningsavtal, lån och andra produkter ("Finansieringsuppgifter) samt administrering av stipendier ("Stipendieuppgifter) och hur vi kan dela dessa uppgifter med tredje parter. Denna information omfattar till exempel:

 • Information som vi får från dig om ansökningar eller andra formulär, inklusive verifieringsuppgifter och andra behörighetsbevis, anställning och intäkter;

 • Information om dina transaktioner med oss eller andra; och

 • Information som vi får från kreditbyråer.

När du ingår ett avtal med Flatiron School för att erhålla en finansprodukt kan vi dela dina personuppgifter för att upprätthålla eller hantera ditt konto/dina konton (inklusive hänvisningar till inkasso, om lämpligt), skydda mot bedrägeri, obehöriga transaktioner, krav eller andra ansvar, rapportera till kreditbyråer, genomföra ett föreslaget eller faktiskt utbyte eller försäljning av alla eller delar av vår verksamhet eller konton, följa stämningar och andra rättsliga processer eller myndighetskrav, eller som krävs eller tillåts enligt lag. Vi delar även personuppgiftskategorier som beskrivs ovan med tredje parter som utför marknadsföringstjänster åt oss. Läs vår globala sekretesspolicy för mer information om vår delningspraxis. Efter att du slutat vara vår kund fortsätter vi att dela dina personuppgifter såsom beskrivs i denna Flatiron School sekretesspolicy och vår globala sekretesspolicy.

För att skydda dessa personuppgifter från otillåten åtkomst och användning använder vi oss av säkerhetsåtgärder som åtlyder lagen. Dessa åtgärder omfattar datorskydd samt säkrade filer och byggnader.

I allmänhet har du inte rätten att begränsa vår delning av dessa personuppgifter. Men du kan begränsa oss från att dela uppgifter från din ansökan och information från dina kreditrapporter med våra dotterbolag i WeWork-familjen för deras vardagliga affärssyften. Uppgifterna omfattar intäkter och dina kreditpoäng. För att begränsa denna delning kontaktar du oss via e-post på info@flatironschool.com.

Du kan också begränsa våra dotterbolag inom WeWork-familjen från att använda information om dina transaktioner med oss eller andra, uppgifter från din ansökan och information från dina kreditrapporter som vi delar med dem för att marknadsföra deras produkter eller tjänster till dig. Uppgifterna omfattar intäkter, din kontohistorik med oss och din kreditvärdighet. Ditt val att begränsa kampanjerbjudanden från våra dotterbolag kommer att gälla under minst 5 år från att du meddelar oss. Om vi har för avsikt att tidsperioden ska löpa ut kan vi ge dig ett förnyelsemeddelande som gör att du kan fortsätta begränsa kampanjerbjudanden från våra dotterbolag i ytterligare 5 år. För att begränsa kampanjerbjudanden från dotterbolagen kontaktar du oss via e-post på info@flatironschool.com.

När du anlitar en tredje part för att finansiera ditt deltagande i Flatiron School eller tillhandahålla hjälp med studieavgifter ingår du ett relation med en tredje part för en finansprodukt eller tjänst. Såsom beskrivs i vår globala sekretesspolicy ansvarar vi inte för datainsamlings-, sekretess- och informationdelningspolicyer och procedurer för sådana tredje parter. Läs deras sekretesspolicyer för att få reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter innan du skickar in några personuppgifter.

Hur vi använder dina personuppgifter

Detta avsnitt är ett tillägg till vår globala sekretesspolicy för att tillhandahålla dig mer information om vilka sätt vi använder dina uppgifter som är specifika för Flatiron School.

Sökande.  Om du är en sökande använder vi följande personuppgifter:

 • Kontakt- och yrkesuppgifter så att vi kan identifiera dig och kontakta dig, inklusive om din ansökan, för att besvara frågor eller felsökningsförfrågningar samt för att skicka dig meddelanden och annan driftkommunikation och för att granska din ansökan;

 • Kontakt- och verifieringsuppgifter för att förhindra bedrägeri, missbruk eller skada, verifiera din identitet och på annat sätt tillhandahålla en säker miljö (vanligtvis för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller våra berättigade intressen);

 • Betalnings-, finansierings- och stipendieuppgifter om lämpligt, för att utföra en transaktion som du har begärt eller ansökt om, inklusive ditt inköp eller finansiering av Tjänsterna (vanligtvis för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig); och

 • Andra personuppgifter och kommunikation för att anpassa vår marknadsföring till dig och tillhandahålla dig tjänsterna, inklusive men inte begränsat till att (i) utvärdera din ansökan, inklusive föredraget kursdatum, hur du planerar att ta hand om dig själv ekonomiskt under kursen, din tillgänglighet, varför du vill koda, vad du vill göra efter att du slutfört programmet och hur du har hört talas om oss; (ii) ansluta dig till gemenskapen, sociala medier, appar och webbplatser; (iii) tillhandahålla tjänster som du begär genom vår bokning och logga in verktyg; och (iv) behandling av data eller filer som du skickar in, laddar upp eller lagrar med Tjänsterna, såsom att uppfylla sökfrågor som du skickar in eller behandla dokument som du laddar upp till Tjänsterna.

Studenter.  Om du är en student använder vi följande personuppgifter:

 • Kontakt- och yrkesuppgifter, så att vi kan identifiera dig och kontakta dig, inklusive att besvara frågor eller felsökningsförfrågningar och för att skicka dig meddelanden och övrig driftkommunikation, registrera dig till våra Tjänster, tillhandahålla dig en digital eller fysisk badge och ansluta dig till gemenskapen;

 • Kontakt- och verifieringsuppgifter för att förhindra bedrägeri, missbruk eller skada, verifiera din identitet och på annat sätt tillhandahålla en säker miljö (vanligtvis för att uppfylla våra juridiska skyldigheter eller för att uppfylla våra berättigade intressen);

 • Betalnings-, finansierings- och stipendieuppgifter, om lämpligt, för att utföra en transaktion som du har begärt eller ansökt om, inklusive ditt inköp eller finansiering av Tjänsterna (vanligtvis för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig);

 • Andra akademiska uppgifter, t.ex. din framgång och prestanda i program och kurser, ditt samarbete med Tjänsterna och din portfölj, för att tillhandahålla dig Tjänsterna, anpassa tjänsterna till dig samt ansluta dig till gemenskapen; och

 • Andra personuppgifter för att tillhandahålla dig Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till att (i) tillhandahålla dig relevanta kurser och andra utbildningsprogram; (ii) ansluta dig till gemenskapen, sociala medier, appar och webbplatser; (iii) tillhandahålla tjänster som du begär genom våra boknings- och inloggningsverktyg; samt (iv) behandling av data eller filer som du skickar in, laddar upp eller lagrar med Tjänsterna, såsom att uppfylla sökfrågor som du skickar in eller behandla dokument som du laddar upp på Tjänsterna.

Gäster och andra slutanvändare.  Om du är en besökare eller gäst som besöker en anläggning i samband med Tjänsterna använder vi följande personuppgifter:

 • Ditt namn och e-postadress, oavsett om det tillhandahålls av dig eller din värd, för att identifiera dig och tillhandahålla dig en digital eller fysisk badge. Om du är inbjuden gäst kommer vi att använda informationen för att automatiskt skicka dig en inbjudan till vår plattform och om du inte svarar, en enskild uppföljningsinbjudan;

 • Kontaktuppgifter, så att vi kan identifiera dig och kontakta dig, inklusive för att besvara frågor som vi får från dig;

 • Kontakt- och verifieringsuppgifter för att förhindra bedrägeri, missbruk eller skada, verifiera din identitet och på annat sätt tillhandahålla en säker miljö (vanligtvis för att uppfylla våra juridiska skyldigheter eller för att uppfylla våra berättigade intressen);

 • Andra personuppgifter för att tillhandahålla dig Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till att (i) tillhandahålla dig online- och offline-evenemang; (ii) ansluta dig till gemenskapen, sociala medier, appar och webbplatser; (iii) tillhandahålla dig tjänster som du begär genom våra boknings- och inloggningsverktyg; och (iv) behandling av data eller filer som du skickar in, laddar upp eller lagrar med Tjänsterna, såsom att uppfylla sökfrågor som du skickar in eller behandla dokument som du laddar upp på Tjänsterna. Personuppgifterna kan variera beroende på längden av ditt besök eller tjänsterna du har åtkomst till.

Mentorer, alumner och universitetsstudenter. Om du är en mentor, alumn eller universitetsstudent, utöver personuppgifterna vi använder om våra gäster, använder vi även följande personuppgifter:

 • Yrkesuppgifter för att tillhandahålla och anpassa Tjänsterna och ansluta dig till gemenskapen.

Kunder och rekryteringsansvariga. Om du är en kund eller rekryteringsansvarig, utöver personuppgifterna vi använder om våra gäster, använder vi följande personuppgifter:

 • Yrkesuppgifter och kommunikation för att tillhandahålla och anpassa Tjänster, engagera dig som kund och ansluta dig till gemenskapen.

Alla. Oavsett om du är en sökande, deltagare, gäst eller annan slutanvändare, mentor, alumn eller universitetsstudent, kund eller rekryteringsansvarig använder vi även dina Enhets- och användaruppgifter samt andra personuppgifter för att sammanställa aggregerad användarstatistik, analysera, tillhandahålla, anpassa och förbättra våra produkter och tjänster, anpassa och tillhandahålla dig erbjudanden och reklam, både på och utanför Tjänsterna, förbättra ditt samarbete med oss och på andra sätt som beskrivs i vår globala sekretesspolicy.

För mer information om hur vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, i enlighet med våra berättigade intressen och om tillämpligt, med ditt samtycke hänvisar vi till vår globala sekretesspolicy.

Kommunikation

Du kan avprenumerera från vår marknadsförings-/kampanjkommunikation genom att klicka på länken "avsluta prenumerationen" som finns längst ner på våra e-postmeddelanden eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@flatironschool.com.