Czym jest dobrostan pracowników i czy pracodawca może o niego zadbać?

Firmy coraz kreatywniej troszczą się o potrzeby pracowników, koncentrując się na ich ogólnym dobrostanie

WeWork 222 Pacific Coast Hwy w El Segundo w Kalifornii. Fot. WeWork

Praca w liczbach to spojrzenie z bliska na największe trendy oraz wyniki badań i ankiet dotyczących świata pracy i nieruchomości.

W tych niespokojnych czasach wykazujemy wzmożoną naturalną skłonność do zadawania sobie pytania: „Czy dobrze się czuję?”. Dla milionów pracowników na całym świecie odpowiedź jest skomplikowana. Od pandemii COVID-19 po wzrost kosztów życia — łatwo zrozumieć, że niektórzy mogą się czuć przytłoczeni. Dobrostan staje się kwestią nadrzędną — zarówno w domu, jak i w pracy. 

Pracownicy oczekują, że firma zapewni im środowisko pracy, które będzie przystosowane do ich potrzeb i umożliwi im wydajną pracę. Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek dotąd — jak podaje Departament Pracy Stanów Zjednoczonych, w drugim kwartale tego roku w USA odeszło z pracy ponad 11,5 miliona osób. To najwyższy wskaźnik rezygnacji z pracy od 20 lat. Nie oznacza to, że jutro wszyscy rzucą pracę, jednak liczby te powinny skłonić pracodawców do refleksji. 

Firmy, które przywiązują wagę do dobrostanu pracowników, dostrzegają wyższy poziom zaangażowania, doświadczają mniejszej rotacji i łatwiej przyciągają talenty. Każda firma pragnie, aby jej pracownicy czuli się zaangażowani, podekscytowani i dumni z wykonywanej pracy. Jednak co właściwie oznacza dobrostan? I jak firmy mogą tworzyć środowisko, które je promuje? 

Stresujący świat zmusza pracowników do szukania pomocy

Nowe badanie przeprowadzone przez NPR kreśli zdumiewający obraz tego, jak pandemia, a w szczególności wariant Delta, wpłynęła na amerykańską opinię publiczną. Badanie obejmujące 3616 dorosłych osób wykazało, że 38% amerykańskich gospodarstw domowych boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi, przy czym problemem tym najbardziej są dotknięte gospodarstwa domowe osób pochodzenia latynoamerykańskiego i czarnoskórych — odpowiednio 57% i 56%. Rodzicie dzieci zgłaszali jeszcze dodatkowe czynniki wywierające presję: 20% gospodarstw domowych ma problem ze znalezieniem odpowiedniej opieki dla dzieci, która umożliwiłaby im powrót do pracy. 69% respondentów przyznaje, że ich dziecko ma zaległości w szkole.

Kolejnym niepokojącym trendem jest stres emocjonalny wywołany wzrostem przestępstw z nienawiści w Stanach Zjednoczonych. Jedno na cztery azjatyckie gospodarstwa domowe przyznaje, że obawia się gróźb lub fizycznej agresji na tle rasowym. Podobne odczucia ma 22% gospodarstw rdzennych Amerykanów, 21% gospodarstw domowych osób czarnoskórych i 8% gospodarstw domowych osób pochodzenia latynoamerykańskiego. 

Pracownicy mierzą się z trudnościami
38%
ma problemy finansowe
20%
nie może znaleźć odpowiedniej opieki do dzieci
67%
zgłasza wzmożone poczucie wypalenia

Wszystkie te czynniki odbijają się na zdrowiu psychicznym. Połowa ankietowanych przyznaje, że jedna osoba w domostwie w ciągu ostatnich kilku miesięcy zmagała się z niepokojem, stresem, depresją lub bezsennością.

Ta nerwowość jest także coraz bardziej zauważalna w miejscu pracy. Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej przez Indeed wśród 1500 pracowników w Stanach Zjednoczonych 67% ankietowanych zgłasza, że podczas pandemii odczuło wypalenie zawodowe. Z kolei badanie przeprowadzone przez YouGov wskazuje, że coraz powszechniejsze staje się zjawisko „niedzielnych lęków” — niektórzy pracownicy już w niedzielę odczuwają narastający niepokój na myśl o nadchodzącym tygodniu pracy. 

Niedawna ankieta przeprowadzona przez Deloitte wykazała, że według 80% z 6000 pracowników na całym świecie dobrostan powinien być priorytetem dla ich pracodawców. Wszechobecny stres, wypalenie i niepokoje społeczne sprawiają, że dobrostan w miejscu pracy wysuwa się na pierwszy plan, a pracownicy zaczynają prosić o pomoc. 

Co oznacza dobrostan w miejscu pracy?

Dobrostan w miejscu pracy to ogólne pojęcie, które obejmuje wszystkie aspekty życia zawodowego. Dotyczy również tego, jak pracownicy postrzegają standard i bezpieczeństwo miejsca pracy, środowisko społeczne i wykonywaną pracę.  

Aspekty dobrostanu w miejscu pracy można podzielić na cztery kategorie główne:

WeWork The Monument w Londynie.

Kariera: czy lubisz to, co robisz na co dzień?

Pracowników, którzy widzą sens swojej pracy i dostrzegają realne możliwości rozwoju, na ogół deklarują wyższy poziom dobrostanu w pracy. Jak wynika z niedawnej ankiety przeprowadzonej przez YouGov na grupie ponad 9000 pracowników w Stanach Zjednoczonych 55% respondentów uważa, że ich praca ma znaczący wpływ na świat, a 88% z nich ma również poczucie spełnienia dzięki swojej pracy.

Z kolei respondenci, którzy nie czują, że ich praca ma sens lub nie widzą możliwości rozwoju na swojej drodze zawodowej, są bardziej narażeni na stres, wypalenie i inne problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Według raportu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego z 2021 roku, które przeprowadziło ankietę wśród 1501 pracowników w Stanach Zjednoczonych, 52% ankietowanych twierdziło, że brak rozwoju zawodowego przyczynił się do stresu w miejscu pracy. Gdy ta sama ankieta była przeprowadzona w 2019 roku, wskaźnik ten wynosił 44%. 

Więzi społeczne: czy Twoje relacje są wartościowe?

Chociaż pracownicy cenią sobie swobodę pracy zdalnej, istnieje ryzyko, że przedłużająca się izolacja podczas pracy poza biurem może się odbić na ich zdrowiu psychicznym. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w 2017 roku przez Gallup z udziałem ponad 195 600 pracowników ze Stanów Zjednoczonych 70% respondentów wskazało, że bliska koleżanka lub bliski kolega w miejscu pracy jest dla nich kluczowym czynnikiem mającym wpływ na poczucie szczęścia w miejscu pracy. Ogólnie rzecz biorąc, izolacja społeczna wiąże się z większym ryzykiem depresji, stresu i długotrwałych problemów zdrowotnych. Elastyczny harmonogram pracy ze skoordynowanymi godzinami spotkań osobistych i wydarzeń towarzyskich może pomóc pracownikom nawiązać owocne relacje w pracy. 

Forma fizyczna: czy masz energię, aby wszystkim się zająć?

Pracownicy, którzy są w stanie wygospodarować czas na zadbanie o siebie, mają większe szanse na zadowolenie ze swojej pracy. Kluczowe znaczenie ma tu higiena snu. Brak snu spowalnia procesy myślowe, negatywnie wpływa na pamięć, utrudnia naukę i zwiększa ryzyko depresji. Wprawdzie firmy nie mogą bezpośrednio zapewnić pracownikom wystarczającej ilości snu, jednak mogą wspierać kulturę, w której pracownicy nie odczuwają presji do pracy w nadgodzinach, w nocy lub w weekendy. Powszechnie wiadomo też, że aktywność fizyczna może poprawić stan zdrowia psychicznego, więc takie dodatkowe korzyści jak karty sportowe mogą znacznie przyczynić się do poprawy dobrostanu fizycznego. 

Aspekty finansowe: czy nie brakuje Ci pieniędzy, aby żyć na komfortowym poziomie?

To oczywiste, że wyższe płace to szczęśliwsi pracownicy, jednak rosnące koszty życia w wielu miastach stanowią dodatkowy czynnik stresu dla pracowników o niższych zarobkach. Czynsze w Stanach Zjednoczonych poszybowały w górę, wzrastając o 11,4 proc. w pierwszym półroczu 2021 r. w porównaniu ze średnią 3,3 proc. w 2017, 2018 i 2019 r., a eksperci przewidują, że wzrost ten utrzyma się w nadchodzących miesiącach. Jednocześnie wynagrodzenia często pozostają niezmienione. A napięcie związane z niskimi płacami jest dalekosiężne. Wyniki ankiety NPR wskazują, że 59% respondentów zarabiających mniej niż 50 000 dolarów rocznie zmaga się z trudnościami finansowymi w porównaniu z 18% osób, które zarabiają wyższą kwotę.

Niskie płace mają wpływ zarówno na pracowników, jak i na pracodawców: w badaniu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego ponad połowa ankietowanych pracowników przyznała, że niskie wynagrodzenie wpływa na ich efektywność w pracy. 

Jak firmy dbają o dobrostan pracowników

Niedawna ankieta przeprowadzona przez LinkedIn zapewnia wgląd w pragnienia pracowników. Spośród 5291 ankietowanych profesjonalistów ze Stanów Zjednoczonych zapytanych o to, czego oczekują od swoich pracodawców po pandemii, 50% wskazało elastyczne godziny pracy. Po okresie pandemii znaczenie zyskała lokalizacja pracy. 45% respondentów pragnie zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym. Natomiast 41% wspomniało o lepszym pakiecie świadczeń, obejmującym płatne urlopy, opiekę zdrowotną i wyższe wynagrodzenie. 36% ankietowanych chciałoby poprawy kultury panującej w ich miejscu pracy. Oferowanie konkurencyjnej płacy, atrakcyjnego pakietu świadczeń, a także zapewnienie zdrowego środowiska pracy to podstawa. Jak jeszcze firmy mogą dbać o dobrostan pracowników?

WeWork Tabor Center w Denver.

Twitter zadbał, by pracownicy czuli się włączeni w procesy w firmie i doceniani

Badanie przeprowadzone przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wskazuje, że według 48% pracowników brak udziału w procesie decyzyjnym dotyczącym harmonogramu pracy zdalnej, zmian w firmie i kwestii związanych z zasobami ludzkimi oraz dobrostanem przyczyniają się do odczuwania stresu w pracy. Twitter daje swoimi pracownikom możliwość podejmowania decyzji na wyższym szczeblu. Obejmuje to organizowanie grup roboczych współpracujących z dyrektorem generalnym, częste badania zadowolenia pracowników oraz uproszczony program rozwoju talentów. Celem tych działań jest zaradzenie przepaści między szeregowymi pracownikami a wyższą kadrą kierowniczą. Częściowo właśnie dzięki tym wysiłkom Twitter cieszy się wysokim zaangażowaniem wśród pracowników i często wymienia się tę firmę jako jednego z najlepszych pracodawców

Slack podejmuje istotne kroki w kierunku większej elastyczności

Badania udowodniły już, że elastyczne godziny pracy mają pozytywny wpływ na ogólny dobrostan i poziom szczęścia pracowników. Slack to jedna z pierwszych firm, które zaadaptowały u siebie trend elastyczności w miejscy pracy, ogłaszając na początku pandemii, że pracownicy korzystać ze swobody wyboru zarówno miejsca, jak i czasu pracy. Aby zaoferować pracownikom cały wachlarz opcji, firma Slack zachowała przestrzeń biurową, a jednocześnie zaoferowała pracownikom członkostwo WeWork All Access, które zapewnia im dostęp do setek lokalizacji WeWork na całym świecie. 

Citibank stawia w centrum równowagę między pracą a życiem prywatnym

Na początku tego roku Citibank podjął kroki w kierunku stworzenia wyraźniejszej granicy między życiem osobistym a zawodowym. W firmie wprowadzono piątki bez Zooma, zachęcając w ten sposób pracowników do wykorzystania urlopu. Podjęto również kroki mające na celu wyeliminowanie planowania telefonów i spotkań poza godzinami pracy. Efekty tych wysiłków poznamy dopiero za jakiś czas, jednak stresujące warunki pracy i nadgodziny od dawna są bolączką instytucji finansowych, więc podjęcie nawet najmniejszych kroków może mieć ogromne znaczenie.

Gravity Payments podnosi wynagrodzenia pracowników

Firma Gravity Payments z siedzibą w Seattle, zajmująca się przetwarzaniem kart kredytowych, spotkała się z dużym zainteresowaniem, gdy w 2015 roku jej dyrektor generalny ogłosił, że firma podnosi podstawową płacę swoich pracowników do 70 000 dolarów rocznie. Od tamtej pory firma odnotowuje wzrost przychodów, a jej pracownikom dobrze się wiedzie. Wzrost płac pomógł pracownikom w zakupach domów i powiększeniu rodzin, a 70% z nich mogło w znacznej części spłacić swoje długi. W przypadku Gravity Payments zmniejszenie części obciążenia finansowego, którego doświadczali niektórzy z najsłabiej opłacanych pracowników, naprawdę wiele zmieniło. 

Dobrostan może wydawać się skomplikowanym przedsięwzięciem. Efekciarskie dodatki i korzyści, które były popularne jeszcze kilka lat temu (pamiętacie stoły do ping-ponga?), nie przyczyniły się do zbudowania trwałego poczucia przywiązania pracowników do pracodawców. Natomiast firmy oferujące konkurencyjne płace i świadczenia mogą nadal zmagać się z wysokim wypaleniem i niskim zaangażowaniem pracowników, jeśli nie podejmą dodatkowych kroków, aby okazać im pomoc. 

Empatia zdecydowanie popłaca. Niezwykle ważne jest to, aby firmy podeszły ze zrozumieniem do doświadczeń pracowników i dostosowały oferowane korzyści do prawdziwych wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Obecnie pracowników są skłonni odchodzić z pracy. Elastyczny styl pracy i przywództwo oparte na empatii zostaną z nami na dłużej. Firmy, które nie traktują priorytetowo dobrostanu pracowników, prawdopodobnie pozostaną w tyle. 

Bradley Little jest pisarzem i producentem mieszkającym w Nowym Jorku.

Zastanawiasz się nad zmianą przestrzeni do pracy?

Czy ten artykuł był przydatny?
Kategoria
Analizy badań
Tagi
KULTURA
PRACA W LICZBACH
ZARZąDZANIE