Przyszłość należy do hybrydowego modelu pracy — oto jak będzie on wyglądał

Wyniki nowych badań pokazują, jak pracownicy i kadra kierownicza postrzegają hybrydowy model pracy.

Minął ponad rok od wybuchu pandemii COVID-19, która zmusiła miliony ludzi na całym świecie do pracy w domu i stworzyła "nową normalność", która wywróciła dotychczas znany świat pracy do góry nogami. Wielu pracowników korzysta z zalet pracy zdalnej. Jednak pracownicy doświadczyli również istotnych jej wad – rozproszenia uwagi w domu, braku czasu na osobiste interakcje ze współpracownikami, zmniejszonej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz tendencji do pracy przez więcej godzin.

Wraz z coraz większą ilością zaszczepionych osób, zaczynamy powoli opanowywać pandemię, a pracownicy i firmy z ciekawością patrzą na to, co wydarzy się w najbliższej przyszłości. I tu właśnie pojawia się hybrydowy model pracy. Hybrydowy model pracy pozwala na swobodę pracy w różnych przestrzeniach, w tym w biurach tradycyjnych, przestrzeniach coworkingowych, przestrzeniach publicznych, a także w domu. 

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak model hybrydowy będzie kształtował przyszłość świata pracy, WeWork nawiązał współpracę z niezależną firmą badawczą Workplace Intelligence, która przeprowadziła anonimową ankietę wśród 1000 pracowników na szczeblu kierowniczym oraz 1000 pracowników średniego i niższego szczebla. W badaniu przeanalizowano korzyści, wady i wymogi modelu hybrydowego, jego konsekwencje finansowe, jego związek ze strategią dotyczącą nieruchomości korporacyjnych oraz postrzeganie go przez pracowników i kadrę kierowniczą. 

Kliknij tutaj,  aby przeczytać informacje o tym badaniu i zrozumieć, dlaczego pracownicy i dyrektorzy preferują model hybrydowy.

Wyniki badania ujawniły, że większość pracowników spodziewa się kontynuować pracę z domu przez co najmniej kilka dni w tygodniu, a firmy zamierzają wspierać takie rozwiązanie, ponieważ okazało się, że ogólny poziom produktywności nie zmniejszył się z powodu pracy zdalnej. Pomimo tego, ludzie desperacko potrzebują miejsca do pracy poza domem, a firmy dostrzegają tę potrzebę. 

Co ważniejsze, dowiedzieliśmy się, że kiedy pracownicy otrzymują elastyczność, na której im zależy, ich firmy zyskują na wyższej produktywności, zaangażowaniu oraz lojalności. Pracownicy w modelu hybrydowym cenią kontrolę, elastyczność i swobodę dotyczącą miejsca i czasu pracy. Być może potrzeba było pandemii aby udowodnić, że dawanie pracownikom tego, czego chcą, jest w rzeczywistości korzystne dla wyników finansowych firmy – lecz teraz, gdy firmy zrobiły krok naprzód, przyszłość miejsca pracy rysuje się raczej w jasnych barwach. Przyszłość należy do hybrydowego modelu pracy. 

Najważniejsze wnioski

  • 64% pracowników zapłaciłoby za dostęp do powierzchni biurowej, a 75% zrezygnowałoby z przynajmniej jednego dodatku lub premii za swobodę wyboru środowiska pracy.
  • 79% osób na stanowiskach kierowniczych planuje, aby pracownicy mogli dzielić swój czas pomiędzy pracą w biurze a pracą zdalną, oczywiście jeżeli nie kłóci się to z ich obowiązkami. 76% twierdzi, że prawdopodobnie zaoferuje swoim pracownikom dodatek do pracy w domu lub w przestrzeni coworkingowej.
  • Po pandemii pracownicy będą chcieli dzielić swój czas pomiędzy główną siedzibą firmy, domem i innymi lokalizacjami, takimi jak oddziały biur w innych miastach, przestrzenie coworkingowe, czy też „trzecie przestrzenie” publiczne, takie jak biblioteki lub kawiarnie. Co ciekawe, pracownicy, którzy są bardziej zadowoleni i zaangażowani w pracę, chcą spędzać w tych „innych lokalizacjach” dwa razy więcej czasu niż ich mniej zadowoleni i mniej zaangażowani koledzy.

Podejście hybrydowe wiąże się z lepszymi wynikami

Większość pracowników twierdzi, że po pandemii będą chcieli częściej pracować w domu – jednakże, bardzo zadowoleni i zaangażowani pracownicy chcą spędzać znacznie więcej czasu w wybranych przez siebie lokalizacjach poza siedzibą główną firmy (37%), a znacznie mniej w domu (27%) niż Ci mniej zaangażowani pracownicy. Pracownicy o niskim poziomie satysfakcji i zaangażowania chcą spędzać zaledwie 17% czasu w innych lokalizacjach, a 46% w domu.

WeWork 1460 Mission St w San Francisco.

Dla pracodawców przesłanie jest jasne: pracownicy, którzy raportują wysoki poziom pozytywnych nastrojów związanych z pracą, od jakiegoś czasu mieli dostęp do rozwiązań hybrydowych. Jednakże w okresie po pandemii zapotrzebowanie ludzi na model hybrydowy wzrośnie – a pracodawcy, którzy nie oferują opcji hybrydowych, stracą okazję do poprawy kluczowych wyników biznesowych. Na przykład Instytut Gallupa stwierdza, że firmy o wysokim poziomie zaangażowania pracowników zgłaszają 22% wyższą rentowność, 21% wyższą produktywność i do 65% mniej strat.  

Kliknij tutaj, aby wypróbować bezpłatnie przez jeden miesiąc prywatne biuro WeWork. Obowiązują warunki promocji.

Znaczenie elastycznego modelu pracy

Jednym z najbardziej zaskakujących wniosków z badania jest to, że pracownicy tak bardzo chcą elastyczności, że byliby skłonni zrezygnować z niektórych najcenniejszych korzyści i przywilejów, jakie otrzymują od swojego pracodawcy. Aż 75% zrezygnowałoby z co najmniej jednego świadczenia lub korzyści, w tym ubezpieczenia zdrowotnego, premii gotówkowych i płatnego urlopu, na rzecz swobody wyboru środowiska pracy.  

Bliższe spojrzenie na dane ujawnia, że od 20 do 25% pracowników byłoby skłonnych poświęcić każdą indywidualną korzyść lub przywilej. Ale jeśli weźmie się pod uwagę, że więcej niż 1 na 4 pracowników zrezygnowałoby z premii pieniężnych lub świadczeń zdrowotnych – które są bardzo realnymi, namacalnymi korzyściami – w zamian za swobodę wyboru środowiska pracy – uświadamiamy sobie, że odkrycia te są naprawdę zdumiewające. Podkreślają też ogromną wartość, jaką pracownicy przywiązują do elastyczności dotyczącej sposobu i miejsca pracy. 

Znaczenie powierzchni biurowej     

U podstaw modelu hybrydowego leży możliwość łączenia pracy w domu z pracą w biurze lub innym miejscu. Badani przez nas pracownicy wymieniali szereg korzyści wynikających z fizycznej przestrzeni biurowej, w tym możliwość skupienia się i współpracy. Istotnie, respondenci zwracali uwagę na wiele sposobów, w jakie biuro wspiera interakcje ze współpracownikami i klientami – kluczowy aspekt naszego codziennego życia zawodowego, za którym wiele osób zatęskniło podczas pandemii.

Rendering: WeWork.

Najbardziej niezwykłe jest to, że pracownicy uważają przestrzeń biurową za tak cenną, że prawie dwie trzecie z nich (64%) stwierdziło, że byliby skłonni zapłacić za dostęp do niej z własnej kieszeni. Nic dziwnego, że odsetek ten jest wyższy (80%) wśród pracowników o najwyższych dochodach (zarabiających ponad 200.000 USD rocznie). Jednak nawet wśród osób o najniższych dochodach (zarabiających od 30.000 do 60.000 USD rocznie) 49% twierdzi, że zapłaciłoby pewną kwotę z własnych pieniędzy za dostęp do powierzchni biurowej. 

Przyszłość należy do hybrydowego modelu pracy

W miarę, jak wychodzimy z bezprecedensowego roku zmian i wyzwań, jasne staje się, że praca, jaką znamy, zostanie już na zawsze zmieniona. Praca zdalna okazała się niezwykle skuteczna; jednak istnieją liczne korzyści zapewniane przez biura i inne lokalizacje, których po prostu nie można odtworzyć w środowisku domowym. Nie ma wątpliwości, że model hybrydowy będzie istotnym postępem dla większości firm – zapewnia elastyczność i swobodę, których oczekują pracownicy, a także przynosi korzyści przedsiębiorstwom. Teraz do firm należy umożliwienie tego rozwiązania, poprzez oferowanie odpowiednich przestrzeni, narzędzi i zasobów, które pomogą pracownikom odnieść sukces. 

Kliknij tutaj,  aby zobaczyć wszystkie wyniki badania krajowego.

Szukasz przestrzeni do pracy? Skontaktuj się z nami.