Retningslinjer for personvern for Summer Camp

Dato for ikrafttredelse: 12. juli 2019

Summer Camp er en årlig begivenhet der våre medlemmer, ansatte, og gjester deltar i kreativ utforsking og tar rekreasjonskurs. For å kunne tilby disse unike og givende arrangementene og opplevelsene, innhenter og bruker vi personopplysninger. Disse retningslinjene for personvern for Summer Camp beskriver hvordan We Company bruker visse kategorier av personopplysninger i forbindelse med Summer Camp og gir annen informasjon spesifikk for Summer Camp. Se We Companys globale retningslinjer for personvern for ytterligere informasjon, inkludert for definisjoner av begreper med store bokstaver som ikke er definert her.

Slik bruker vi dine personopplysninger

Denne delen supplerer våre globale retningslinjer for personvern for å gi mer informasjon om noen av måtene vi bruker opplysningene dine som er spesifikke for Summer Camp.

Medlemmer, gjester og andre sluttbrukere. Hvis du er et medlem, en gjest eller annen sluttbruker, inkluderer personopplysningene vi bruker:

  • Kontaktopplysninger og arbeidsrelaterte opplysninger slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på henvendelser eller feilsøkingsforespørsler, og for å levere varsler og annen kommunikasjon om driften og gi deg et digitalt eller fysisk adgangsskilt;

  • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

  • Betalingsopplysninger, der aktuelt, for å behandle en økonomisk transaksjon du har bedt om, inkludert ditt kjøp av varer eller tjenestene (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg);

  • Andre personopplysninger for å skreddersy vår markedsføring til deg og for å tilby deg tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å tilby deg online- og offline-arrangementer; (ii) koble deg til fellesskapet, sosiale mediekanaler, apper, og nettsteder; (iii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iv) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel til å etterkomme søkeforespørsler du sender eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene.

We Company**-ansatte.** Hvis du er ansatt i We Company, i tillegg til opplysningene vi innhenter om medlemmer, gjester, og andre sluttbrukere, inkluderer personopplysningene vi bruker:

  • Verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din og bestille flyvningene dine (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

Alle. Enten du er et medlem, en gjest, annen sluttbruker eller ansatt hos We Company, bruker vi også dine enhets- og bruksopplysninger og andre personopplysninger for å forberede aggregert bruksstatistikk, analysere, tilby, bedre skreddersy, og forbedre våre produkter og tjenester, skreddersy og tilby deg kampanjer og markedsføring, både på og utenfor tjenestene, ellers forbedre ditt engasjement med oss, og som beskrevet i våre globale retningslinjer for personvern.

For mer informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre, for å oppfylle juridiske forpliktelser, i samsvar med våre legitime interesser, og, der det er aktuelt, med ditt samtykke, se våre globale retningslinjer for personvern.