Zásady ochrany osobních údajů Flatiron School

Datum účinnosti:12. července 2019

Flatiron School spolu se svými pobočkami Access Labs a Designation (dále „Flatiron School“) poskytují kurzy a školení v oblasti softwarového inženýrství, datových věd, designu a dalších oblastech, a to jak na akademické půdě, tak prostřednictvím online programů.Abychom mohli tyto funkce poskytovat, shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje.Tyto zásady ochrany soukromí Flatiron School popisují, jak Flatiron School shromažďuje, používá a sdílí určité kategorie osobních údajů, a obsahují další údaje specifické pro Flatiron School.Používání zařízení WeWork se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti WeWork a Powered by We.Další informace, včetně definic pojmů psaných velkými písmeny, které zde nejsou definovány, naleznete v Globálních zásadách ochrany osobních údajů společnosti WeWork.

Údaje, které shromažďujeme a sdílíme

Tato část doplňuje naše Globální zásady ochrany osobních údajů, aby vám poskytla více informací o typech osobních údajů, které může Flatiron School shromažďovat v souvislosti s možnostmi financování a plateb, včetně dohod o podílech na příjmu, půjčkách a jiných produktech (dále „informace o financování“) a správou stipendií (dále „informace o stipendiích“) a o tom, jak tyto údaje můžeme sdílet s třetími stranami.K těmto údajům patří například:

 • informace, které od vás obdržíme v žádostech nebo jiných formulářích, včetně informací sloužících k ověření a dalších důkazů o způsobilosti, zaměstnání a příjmech;

 • informace o vašich transakcích s námi nebo jinými stranami a

 • informace, které obdržíme od agentur poskytujících informace o spotřebitelích.

Když s Flatiron School uzavřete smlouvu o získání finančního produktu, můžeme sdílet vaše osobní údaje za účelem udržování nebo správy vašeho účtu(ů) (včetně případných žádostí o vymáhání pohledávek), ochrany před podvody, neoprávněnými transakcemi, nároky, nebo jinou odpovědností, předkládání informací agenturám poskytujícím informace o spotřebitelích, realizace navrhované nebo skutečné výměny nebo prodeje všech nebo části našich obchodních činností nebo účtů, splnění požadavků předvolání nebo jiných soudních řízení nebo regulačních požadavků, nebo jak jinak vyžaduje nebo povoluje zákon.Výše uvedené kategorie osobních údajů sdílíme také s třetími stranami, aby nám mohly poskytovat marketingové služby.Další informace o našich praktikách sdílení údajů naleznete v našich Globálních zásadách ochrany osobních údajů.Pokud již nejste naším zákazníkem, budeme vaše osobní údaje sdílet i nadále, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů Flatiron School a v našich Globálních zásadách ochrany osobních údajů.

Za účelem ochrany těchto osobních údajů před neoprávněným přístupem a použitím využíváme bezpečnostní opatření, která jsou v souladu se zákonem.Tato opatření zahrnují počítačovou ochranu a zabezpečené soubory a budovy.

Obecně nemáte právo omezovat naše sdílení těchto osobních údajů.Můžete však omezit naše sdílení údajů z vaší aplikace a informací z vašich spotřebitelských zpráv s našimi pobočkami ve skupině WeWork pro jejich každodenní obchodní účely.Tyto informace zahrnují váš příjem a vaše úvěrové skóre.Chcete-li toto sdílení omezit, kontaktujte nás e-mailem na adrese info@flatironschool.com.

Můžete také omezit to, jak pobočky ve skupině WeWork používají informace o vašich transakcích s námi nebo s ostatními, informace z vaší aplikace a informace z vašich spotřebitelských zpráv, které s nimi sdílíme, aby vám mohly nabízet své produkty nebo služby.Tyto informace zahrnují váš příjem, historii vašeho účtu a vaše úvěrové skóre.Vaše rozhodnutí omezit marketingové nabídky našich poboček bude platit po dobu nejméně 5 let od okamžiku, kdy nám své rozhodnutí sdělíte.Pokud budeme mít v úmyslu ukončit platnost tohoto období, můžeme vám poskytnout oznámení o obnovení, které vám umožní pokračovat v omezení marketingových nabídek našich poboček po dobu nejméně dalších 5 let.Chcete-li omezit marketingové nabídky poboček, kontaktujte nás na adrese info@flatironschool.com.

Jestliže do financování vaší účasti na programech Flatiron School zapojíte třetí stranu nebo jestliže vám třetí strana poskytne pomoc s výukou, vstupujete s ohledem na finanční produkt nebo službu do vztahu s třetí stranou.Jak je popsáno v našich Globálních zásadách ochrany osobních údajů, neneseme odpovědnost za zásady a postupy těchto třetích stran v oblasti shromažďování údajů, ochrany osobních údajů a sdílení informací.Před odesláním jakýchkoli osobních údajů si prosím přečtěte jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste zjistili, jak shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje.

Jak používáme vaše osobní údaje

Tato část doplňuje naše Globální zásady ochrany osobních údajů s cílem poskytnout více informací o způsobech, jak používáme vaše osobní údaje specifické pro Flatiron School.

Uchazeči.  Pokud jste uchazeč, pak k vašim osobním údajům, které používáme, patří:

 • kontaktní údaje a profesní informace, abychom vás mohli identifikovat a kontaktovat, mimo jiné ve věci vaší přihlášky, odpovědí na dotazy nebo žádosti o řešení problémů, a abychom vám mohli doručovat oznámení a další provozní sdělení a prověřit vaši přihlášku;

 • kontaktní údaje a informace sloužící k ověření za účelem ochrany před podvodem, zneužitím nebo poškozením, za účelem ověření vaší totožnosti a jinak zajištění bezpečného prostředí (obecně za účelem splnění našich zákonných povinností nebo uspokojení našich oprávněných zájmů);

 • platební informace, informace o financování a informace o stipendiích, pokud je to na místě, za účelem zpracování transakce, o kterou jste žádali, včetně vašeho nákupu nebo financování služeb (obecně za účelem plnění našich smluvních závazků vůči vám); a

 • další osobní údaje a komunikace, které nám umožní přizpůsobit náš marketing vašim potřebám a poskytovat vám služby, mimo jiné včetně (i) posouzení vaší přihlášky, včetně preferovaných termínů kurzů, způsobu finanční podpory během kurzu, dostupnosti, v co doufáte, že budete dělat po dokončení programu, a jak jste se o nás dozvěděli; (ii) vašeho připojení ke komunitě, ke kanálům sociálních médií, aplikacím a webovým stránkám; (iii) poskytování služeb, které požadujete prostřednictvím našich rezervačních a registračních nástrojů, a (iv) zpracování dat nebo souborů, které vložíte, nahrajete nebo uložíte v rámci služeb, například k plnění dotazů vyhledávání, které odešlete, nebo zpracování dokumentů, které nahrajete v rámci služeb.

Studenti.  Pokud jste student, pak k vašim osobním údajům, které používáme, patří:

 • kontaktní údaje a profesní informace, abychom vás mohli identifikovat a kontaktovat, odpovídat na dotazy nebo žádosti o řešení problémů a doručovat vám oznámení a další provozní sdělení, abychom vás mohli registrovat k našim službám, poskytovat vám digitální nebo fyzický průkaz ke vstupu a spojit vás s komunitou;

 • kontaktní údaje a informace sloužící k ověření za účelem ochrany před podvodem, zneužitím nebo poškozením, za účelem ověření vaší totožnosti a jinak zajištění bezpečného prostředí (obecně za účelem splnění našich zákonných povinností nebo uspokojení našich oprávněných zájmů);

 • platební informace, informace o financování a informace o stipendiích, pokud je to na místě, za účelem zpracování transakce, o kterou jste žádali, včetně vašeho nákupu nebo financování služeb (obecně za účelem plnění našich smluvních závazků vůči vám);

 • další akademické informace, jako je váš pokrok a výsledky v programech a kurzech, vaše angažovanost ve službách a vaše portfolio, abychom vám mohli poskytovat služby, přizpůsobovat služby vašim potřebám spojit vás s komunitou; a

 • další osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat služby, mimo jiné včetně (i) poskytování příslušných kurzů a dalších vzdělávacích programů, (ii) vašeho spojení s komunitou, kanály sociálních médií, aplikacemi a webovými stránkami, (iii) poskytování služeb, které požadujete prostřednictvím našich rezervačních a registračních nástrojů, a (iv) zpracování dat nebo souborů, které vložíte, nahrajete nebo uložíte v rámci služeb, například k plnění dotazů vyhledávání, které odešlete, nebo zpracování dokumentů, které nahrajete v rámci služeb.

Hosté a ostatní koncoví uživatelé.  Pokud jste návštěvník nebo host, který navštíví zařízení ve spojení se službami, pak k osobním údajům, které používáme, patří:

 • vaše  jméno a e-mailová adresa, ať už ji poskytujete vy nebo váš hostitel, abychom vás mohli identifikovat a poskytnout vám digitální nebo fyzický průkaz ke vstupu.Pokud jste pozvaný host, použijeme tyto informace k automatickému zaslání pozvánky na naši platformu, a pokud zůstane nezodpovězena, pak k jednorázovému následnému pozvání;

 • kontaktní údaje, abychom vás mohli identifikovat a kontaktovat a odpovídat na dotazy, které od vás obdržíme;

 • kontaktní údaje a informace sloužící k ověření za účelem ochrany před podvodem, zneužitím nebo poškozením, za účelem ověření vaší totožnosti a účelu vaší návštěvy a jinak za účelem zajištění bezpečného prostředí (obecně za účelem splnění našich zákonných povinností nebo uspokojení našich oprávněných zájmů);

 • další osobní údaje za účelem poskytování služeb, mimo jiné včetně (i) poskytování online i offline akcí, (ii) vašeho spojení s komunitou, kanály sociálních médií, aplikacemi a webovými stránkami, (iii) poskytování služeb, které požadujete prostřednictvím našich rezervačních a registračních nástrojů, a (iv) zpracování dat nebo souborů, které vložíte, nahrajete nebo uložíte v rámci služeb, například k plnění dotazů vyhledávání, které odešlete, nebo zpracování dokumentů, které nahrajete v rámci služeb.Tyto osobní údaje se mohou lišit v závislosti na délce vaší návštěvy nebo službách, ke kterým máte přístup.

**Učitelé, absolventi a univerzitní studenti.**Pokud jste učitel, absolvent nebo univerzitní student, pak kromě osobních údajů, které používáme o našich hostech, patří k vašim osobním údajům, které používáme:

 • profesní informace, abychom vám mohli poskytovat a přizpůsobit služby a spojit vás s komunitou.

**Klienti a náboroví manažeři.**Pokud jste klient nebo náborový manažer, pak kromě osobních údajů, které používáme o hostech, patří k vašim osobním údajům, které používáme:

 • profesní informace a komunikace, abychom vám mohli poskytovat a přizpůsobit služby, zapojit vás coby klienta a spojit vás s komunitou.

**Všichni.**Ať jste uchazeč, student, host nebo jiný koncový uživatel, učitel, absolvent nebo univerzitní student, klient nebo náborový manažer, používáme také informace o vašem zařízení a jeho používání a další osobní údaje za účelem přípravy souhrnných statistik o používání, za účelem analýzy, poskytování, lepšího přizpůsobování a zlepšování našich produktů a služeb, za účelem nabízení inzerce a reklamy přímo na míru, a to jak   rámci služeb, tak i mimo ně, za účelem zlepšování vaší angažovanosti ve vztahu k nám, a jak je jinak popsáno v našich Globálních zásadách ochrany osobních údajů.

Více informací o tom, jak používáme vaše osobní údaje ke splnění našich smluvních závazků, splnění našich zákonných povinností, v souladu s našimi oprávněnými zájmy a případně s vaším souhlasem, naleznete v našich Globálních zásadách ochrany osobních údajů.

Komunikace

Můžete se odhlásit z odběru naší marketingové/propagační komunikace kliknutím na odkaz „odhlásit se“, který najdete ve spodní části našich e-mailů. Můžete nám také poslat e-mail na adresu info@flatironschool.com.