Conductor


Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, terminy mają znaczenia przypisane im w Globalnej polityce prywatności WeWork – w tym kategorie wykorzystywanych danych osobowych.

Klienci. Jeśli są Państwo klientami, po Państwa rejestracji w usługach Conductor wykorzystuje:

 • Dane kontaktowe i zawodowe – w celu identyfikowania Państwa i kontaktowania się z Państwem, aby spełniać nasze zobowiązania umowne wobec Państwa lub realizować nasz uzasadniony interes, co opisano w Globalnej polityce prywatności;

 • Dane kontaktowe i zawodowe będą wykorzystywane również w celu reagowania na pytania i problemy zgłaszane przez Państwa lub Wasze firmy lub organizacje oraz dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych, aby spełniać nasze zobowiązania umowne wobec Państwa lub realizować nasz uzasadniony interes, co opisano w Globalnej polityce prywatności;

 • Dane kontaktowe – używane w celu świadczenia przez nas usług i zapewniania bezpiecznego środowiska (termin „bezpieczne środowisko” używany w niniejszej Polityce oznacza zarówno otoczenie fizyczne, jak i online), aby realizować nasz uzasadniony interes polegający na zachowywaniu bezpieczeństwa naszych środowisk fizycznych i online oferowanych klientom;

 • Dane weryfikacyjne – używane w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami i potwierdzania Państwa tożsamości. Dane płatnicze – używane w stosownych przypadkach do przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu usług lub innych produktów i dóbr, aby realizować nasz uzasadniony interes polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa naszych systemów;

 • Dane i własność intelektualna firmy – używane w celu spełniania naszych zobowiązań umownych wobec Państwa poprzez świadczenie usług;

 • Inne dane osobowe – używane w celu doskonalenia naszych produktów i usług, aby lepiej świadczyć i dopasowywać usługi do Państwa potrzeb. Adresy IP są wykorzystywane do diagnozowania problemów, zarządzania naszą stroną internetową, monitorowania ruchu użytkowników, gromadzenia obszernych danych demograficznych do użytku zbiorowego, aby polepszać naszą stronę i dostarczać Państwu spersonalizowane treści, spełniając tym samym nasze zobowiązania umowne wobec Państwa lub realizując nasz uzasadniony interes polegający na dostarczaniu jak najlepszych usług naszym klientom;

 • Inne dane osobowe – używane, aby realizować żądania związane z usługami, świadczyć te usługi, o które Państwo proszą, korzystając z naszych narzędzi do zamówień i zapisów, oraz aby przetwarzać dane lub pliki, które podają, przesyłają i przechowują Państwo w usługach – np. w celu dostarczania wyszukiwanych przez Państwa haseł oraz przetwarzania dokumentów, które przesyłają Państwo do usług – co jest niezbędne do świadczenia Państwu jak najlepszych usług;

 • Preferencje, komunikacje oraz wszystkie inne informacje, które świadomie Państwo udostępniają, przesyłają lub otrzymują, korzystając z usług, aby móc dopasowywać nasze reklamy do Państwa oraz waszej firmy i realizować nasz uzasadniony interes polegający na świadczeniu jak najlepszych usług naszym członkom.

Goście i inni użytkownicy końcowi.  Jeśli są Państwo gośćmi lub odwiedzającymi placówki Conductor w związku z naszymi usługami, wykorzystujemy następujące dotyczące Państwa dane osobowe w podanych poniżej celach, aby realizować nasz uzasadniony interes polegający na zapewnianiu wspaniałego doświadczenia Państwu oraz członkom, których Państwo odwiedzają:

 • Państwa imiona i nazwiska oraz adresy e-mail, które podaje nam gospodarz dokonujący Państwa wstępnej rejestracji. Dzięki tym danym będziemy mogli Państwa zidentyfikować i zapewnić Państwu identyfikatory;

 • Dane weryfikacyjne wykorzystywane po Państwa przybyciu w celu potwierdzania Państwa tożsamości oraz celu wizyty, a także zapewnienia ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami;

 • Inne dane osobowe w celu świadczenia bardziej spersonalizowanych i lepszych usług, aby np. (i) polepszać nasze produkty i usługi, (ii) łączyć Państwa z kanałami społecznościowymi, aplikacjami i witrynami, (iii) organizować dla Państwa wydarzenia online i offline oraz (iv) realizować nasze wewnętrzne cele biznesowe, takie jak planowanie działalności i rozwój programów;

 • Inne dane osobowe będą również wykorzystywane w zależności od usług, z których Państwo korzystają, takich jak udostępnianie internetu bezprzewodowego lub innych usług, o które poprosili Państwo za pomocą naszych narzędzi do zamówień i zapisów, dostarczanie wyszukiwanych przez Państwa haseł oraz przetwarzanie dokumentów, które przesyłają Państwo do usług;

 • Jeśli są Państwo gośćmi lub innymi użytkownikami końcowymi odwiedzającymi naszą stronę internetową, gromadzimy Państwa dane kontaktowe, aby móc odpowiadać na Państwa zapytania, przesyłać powiadomienia i inne komunikaty operacyjne, rozwiązywać problemy oraz dostarczać materiały reklamowe i promocyjne. Jeśli są Państwo zaproszonymi gośćmi, automatycznie wyślemy Państwu zaproszenia do naszej platformy. W razie braku odpowiedzi wyślemy jednorazowo kolejne zaproszenie. Conductor przechowuje te dane kontaktowe wyłącznie w celu wysyłania zaproszeń i oceniania ich skuteczności.

Komunikacja

Jeśli zapisali się Państwo do usługi otrzymywania od nas wiadomości e-mail, ale później zmienią Państwo zdanie, mogą Państwo skontaktować się z nami w celu usunięcia Państwa z naszych list dystrybucyjnych. Aby zrezygnować, należy wysłać wiadomość e-mail na adres optout@conductor.com. Prosimy o zawarcie słowa „Rezygnacja” w tytule wiadomości oraz zawarcie w jej treści prośby o usunięcie Państwa imienia i nazwiska z list dystrybucyjnych.