Polityka prywatności Conductor

Data wejścia w życie: 12 lipca 2019 r.

Conductor to firma technologiczna oferująca sprzedawcom oprogramowanie i usługi służące do tworzenia i optymalizacji treści. Aby zapewnić te funkcje, gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności Conductor opisuje, w jaki sposób Conductor wykorzystuje określone kategorie danych osobowych i przekazuje inne informacje dotyczące Conductor. Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym definicje terminów pisanych wielką literą, które nie zostały zdefiniowane tutaj, prosimy zapoznać się z Globalną polityką prywatności The We Company.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Niniejsza część stanowi uzupełnienie naszej Globalnej polityki prywatności i ma na celu przekazanie dodatkowych informacji na temat sposobów wykorzystywania przez nas Państwa danych konkretnie przez Conductor.

Klienci.  W przypadku klientów dane osobowe, które wykorzystujemy, obejmują:

  • Dane kontaktowe i zawodowe w celu umożliwienia identyfikacji i kontaktu z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania lub reagowania na problemy zgłaszane przez Państwa oraz w celu dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych;

  • Dane kontaktowe i weryfikacyjne w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości i zapewnienia bezpiecznego środowiska w inny sposób (zazwyczaj, celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów);

  • Dane płatnicze, w stosownych przypadkach, w celu przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu usług (zazwyczaj, celem spełnienia względem Państwa naszych zobowiązań umownych); oraz

  • Inne dane osobowe i informacje o firmie w celu dostosowania naszej działalności marketingowej do Państwa i Państwa organizacji oraz dostarczenia Państwu usług, w tym m.in. (i) przekazania raportów dotyczących wyników i analizy trendów; (ii) dostarczenia usług, o które Państwo proszą za pośrednictwem naszych narzędzi do logowania i rezerwacji; oraz (iii) przetwarzania danych lub plików, które wprowadzają, przesyłają lub przechowują Państwo za pomocą usług, na przykład w celu realizacji przesyłanych przez Państwa zapytań lub przetwarzania dokumentów przesyłanych przez Państwa do usług.

Goście i inni użytkownicy końcowi.  W przypadku osób odwiedzających lub gości, którzy odwiedzają obiekt w związku z usługami, dane osobowe, które wykorzystujemy, obejmują:

  • Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail, niezależnie od tego, czy podane przez Państwa, czy Państwa gospodarza, w celu Państwa identyfikacji i dostarczenia Państwu cyfrowej lub fizycznej przepustki. Jeśli są Państwo zaproszonymi gośćmi, wykorzystamy te dane, aby automatycznie wysyłać Państwu zaproszenia do naszej platformy. W razie braku odpowiedzi wyślemy jednorazowo kolejne zaproszenie;

  • Dane kontaktowe, takie jak informacje przesyłane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, w celu umożliwienia identyfikacji i kontaktu z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania, które od Państwa otrzymujemy;

  • Dane kontaktowe i weryfikacyjne w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości i celu wizyty oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska w inny sposób (zazwyczaj, celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów);

  • Dane płatnicze, w stosownych przypadkach, w celu przetwarzania Państwa transakcji finansowych (zazwyczaj, celem spełnienia względem Państwa naszych zobowiązań umownych); oraz

  • Inne dane osobowe w celu dostarczania usług, w tym m.in. (i) dostarczania sieci WiFi; (ii) dostarczenia usług, o które Państwo proszą za pośrednictwem naszych narzędzi do logowania i rezerwacji; oraz (iii) przetwarzania danych lub plików, które wprowadzają, przesyłają lub przechowują Państwo za pomocą usług, na przykład w celu realizacji przesyłanych przez Państwa zapytań lub przetwarzania dokumentów przesyłanych przez Państwa do usług. Te dane osobowe mogą się różnić w zależności od długości Państwa wizyty lub usług, do których uzyskują Państwo dostęp.

Wszyscy użytkownicy. Niezależnie od tego, czy są Państwo klientem, gościem, czy też użytkownikiem końcowym, wykorzystujemy również Państwa dane o urządzeniu i jego użytkowaniu, inne dane osobowe oraz informacje o firmie w celu przygotowania zbiorczych statystyk użytkowania, analizy, dostarczania, lepszego dostosowywania i doskonalenia naszych produktów i usług, dostosowywania i zapewniania Państwu promocji i reklam, zarówno w ramach usług, jak i poza nimi, rozwijania współpracy z nami w inny sposób oraz poza tym zgodnie z opisem zawartym w Globalnej polityce prywatności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych, w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami oraz, w stosownych przypadkach, za Państwa zgodą, prosimy zapoznać się z naszą Globalną polityką prywatności.

Komunikacja

Jeśli zapisali się Państwo do usługi otrzymywania od nas wiadomości e-mail, ale później zmienią Państwo zdanie, mogą Państwo skontaktować się z nami w celu usunięcia Państwa z naszych list dystrybucyjnych. Aby zrezygnować, należy wysłać wiadomość e-mail na adres optout@conductor.com. Prosimy o zawarcie słowa „Rezygnacja” w tytule wiadomości oraz zawarcie w jej treści prośby o usunięcie Państwa imienia i nazwiska z list dystrybucyjnych.