นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับรางวัลนักสร้างสรรค์

วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้: 12 กรกฎาคม 2562

รางวัลนักสร้างสรรค์เป็นการแข่งขันระดับโลกที่ The We Company ให้การยอมรับและมอบรางวัลแก่นักประดิษฐ์ชั้นนำ ในการดูแลกระบวนการส่งและการคัดเลือก ตลอดจนโฮสต์กิจกรรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้อง The We Company ได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับรางวัลนักสร้างสรรค์นี้อธิบายถึงวิธีที่ The We Company ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับรางวัลนักสร้างสรรค์ และให้ข้อมูลอื่น ๆ โดยเฉพาะกับรางวัลนักสร้างสรรค์ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ The We Company สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงคำนิยามของคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ที่นี่

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ส่วนนี้จะเสริมนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเราเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบางอย่างที่เราใช้ข้อมูลของคุณโดยเฉพาะสำหรับรางวัลนักสร้างสรรค์

ผู้สมัครและผู้เข้าร่วมการแข่งขันนักสร้างสรรค์  หากคุณเป็นผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมการแข่งขันนักสร้างสรรค์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

  • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึงเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ หรือการร้องขอให้แก้ไขปัญหา และเพื่อส่งการแจ้งเตือนและข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ และมอบบัตรผ่านแบบดิจิทัลหรือแบบกายภาพให้คุณ

  • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

  • ข้อมูลการชำระเงินตามความเหมาะสมในการประมวลผลธุรกรรมทางการเงินที่คุณร้องขอ ซึ่งรวมถึงการซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ หรือหากคุณได้รับรางวัล เพื่อแจกจ่ายรางวัลนักสร้างสรรค์ให้กับคุณ (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ) และ

  • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อปรับแต่งการตลาดของเราให้เข้ากับคุณและให้บริการแก่คุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) กรอกใบสมัครของคุณและออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันนักสร้างสรรค์ (2) เชื่อมต่อคุณกับชุมชน ช่องโซเชียลมีเดีย แอป และเว็บไซต์ และ (3) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการ

ผู้เข้าร่วมงานและผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ หากคุณเป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้ใช้ปลายทาง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

  • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึงเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ หรือการร้องขอให้แก้ไขปัญหา และเพื่อส่งการแจ้งเตือนและข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ และมอบบัตรผ่านแบบดิจิทัลหรือแบบกายภาพให้คุณ

  • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

  • ข้อมูลการชำระเงินตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่คุณร้องขอ ซึ่งรวมถึงการซื้อตั๋ว สินค้าอื่น ๆ หรือบริการ (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ) และ

  • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) กรอกใบสมัครของคุณและออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันนักสร้างสรรค์ (2) เชื่อมต่อคุณกับชุมชน ช่องโซเชียลมีเดีย แอป และเว็บไซต์ และ (3) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเยี่ยมชมของคุณหรือบริการที่คุณเข้าถึง

ผู้ใช้ทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผู้สมัครแข่งขันนักสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมงาน หรือผู้ใช้ปลายทางรายอื่น เรายังใช้ข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณ เพื่อจัดทำสถิติการใช้งานโดยรวม วิเคราะห์ จัดหา ปรับแต่งได้ดีขึ้น และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ปรับแต่งและให้การส่งเสริมการขายและการโฆษณาแก่คุณ ทั้งในและนอกบริการ ยกระดับการมีส่วนร่วมของคุณกับเรา และตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรา เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และตามความยินยอมของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากล

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับรางวัลนักสร้างสรรค์นี้ “The We Company” หมายถึงครอบครัว WeWork ของบริษัทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ผู้สนับสนุนของคุณขึ้นอยู่กับประเทศที่อยู่ของคุณ ซึ่งจะได้แก่

สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา: บริษัท We Work Management LLC, 115 West 18th Street, 4th Floor, New York, NY 10011

เยอรมนี: บริษัท WeWork Germany GmbH, Kemperplatz 1, BerlinMitte, Germany D – 10785

อิสราเอล: บริษัท WeWork Israel Limited, 7 Dubnov, Tel Aviv, Israel 6473207

สหราชอาณาจักร: บริษัท WeWork UK Limited, c/o Legalinx Ltd, 1 Fetter Lane, London, EC4A 1BR United Kingdom

บราซิล: บริษัท WeWork Serviços de Escritório Ltda, Avenid Paulista, 1374, 11th floor, Sao Paulo 01310-100, Brazil

เกาหลี: บริษัท WeWork Korea Yuhan Hoesa, Yeoksam-dong, 4th Floor, 11 Gangnam-gu, Seoul หรือ

จีน: บริษัท Red Snapper Co-Work Space Management (Shanghai) Co., Ltd.