Summer Camp


Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, terminy mają znaczenia przypisane im w Globalnej polityce prywatności WeWork – w tym kategorie wykorzystywanych danych osobowych.

Członkowie, goście lub inni użytkownicy końcowi. Jeśli są Państwo członkami, gośćmi lub innymi użytkownikami końcowymi, po zgłoszeniu chęci skorzystania z usług Summer Camp będzie wykorzystywać następujące dane:

  • Dane kontaktowe – używane w celu identyfikowania Państwa, dostarczania identyfikatorów, świadczenia usług i zapewniania bezpiecznego środowiska (termin „bezpieczne środowisko” używany w niniejszej Polityce oznacza zarówno otoczenie fizyczne, jak i online) oraz kontaktowania się z Państwem w sprawie naszych usług, aby spełniać nasze zobowiązania umowne wobec Państwa lub realizować nasz uzasadniony interes, co opisano w Globalnej polityce prywatności;

  • Dane kontaktowe będą wykorzystywane również w celu reagowania na pytania i problemy zgłaszane przez Państwa lub Wasze firmy lub organizacje oraz dostarczanie powiadomień i innych komunikatów operacyjnych, aby realizować nasz uzasadniony interes polegający na dostarczaniu Państwu jak najlepszych usług;

  • Dane weryfikacyjne – używane w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami i potwierdzania Państwa tożsamości. Dane płatnicze – używane w stosownych przypadkach do przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu produktów lub dóbr. Ma to na celu spełnienie zobowiązań umownych wobec Państwa, gdy kupują Państwo którekolwiek z naszych usług;

  • Jeśli są Państwo pracownikami, dane weryfikacyjne są wykorzystywane w celu zapewnienia ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami oraz rezerwowania Państwa lotów w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na świadczeniu zamówionych przez Państwa usług.

  • Inne dane osobowe, aby: (i) zabezpieczać nasze usługi i przygotowywać statystyki zbiorcze na temat użytkowania, (ii) łączyć Państwa ze społecznością, (iii) świadczyć Państwu usługi w nagłych przypadkach, (iv) udostępniać internet bezprzewodowy, (v) łączyć Państwa z kanałami społecznościowymi, aplikacjami i witrynami, (vi) organizować dla Państwa wydarzenia online i offline, (vii) realizować nasze wewnętrzne cele biznesowe, takie jak planowanie działalności, rozwój programów oraz doskonalenie programów i usług, oraz (viii) aby lepiej dopasowywać i świadczyć usługi, aby spełniać umowne zobowiązania wobec Państwa lub realizować nasz uzasadniony interes polegający na świadczeniu jak najlepszych usług naszym członkom, gościom lub innym użytkownikom końcowym;

  • Inne dane ogólne będą również wykorzystywane w celu finalizowania Państwa aplikacji, realizowania żądań związanych z usługami oraz świadczenia tych usług, które Państwo zamawiają, aby spełniać zobowiązania umowne wobec Państwa lub realizować nasz uzasadniony interes, co opisano w Globalnej polityce prywatności;

  • Komunikacje oraz wszystkie inne informacje, które świadomie Państwo udostępniają, przesyłają lub otrzymują, korzystając z usług, aby móc dopasowywać nasze usługi do Państwa indywidualnych potrzeb oraz realizować nasz uzasadniony interes polegający na świadczeniu jak najlepszych usług naszym uczestnikom, gościom i innym użytkownikom końcowym.