Dasar Privasi Kem Musim Panas

Tarikh Penguatkuasaan: 12 Julai, 2019

Kem Musim Panas ialah acara tahunan di mana anggota, pekerja, dan tetamu kami terlibat dalam penerokaan kreatif dan mengambil kursus rekreasi. Untuk memberikan pengalaman dan acara yang unik dan bermanfaat ini, kami mengumpulkan dan menggunakan Maklumat Peribadi. Dasar Privasi Kem Musim Panas ini menerangkan bagaimana The We Company menggunakan kategori Maklumat Peribadi tertentu berkaitan dengan Kem Musim Panas dan memberikan maklumat lain khusus kepada Kem Musim Panas. Sila lihat Dasar Privasi Global The We Company untuk mendapatkan maklumat tambahan, termasuk definisi istilah huruf besar yang tidak ditakrifkan di sini.

Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Seksyen ini merupakan tambahan kepada Dasar Privasi Global kami untuk memberikan maklumat lanjut tentang beberapa cara kami menggunakan maklumat anda yang khusus kepada Kem Musim Panas.

Ahli, Tetamu dan Pengguna Akhir Lain. Sekiranya anda seorang ahli, tetamu atau pengguna akhir lain, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional agar kami boleh mengenal pasti anda dan menghubungi anda; termasuk untuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan untuk menyelesaikan masalah serta menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi lain; dan menyediakan anda dengan lencana akses digital atau fizikal;

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

  • Maklumat Pembayaran, di mana sesuai, untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta, termasuk pembelian barangan atau Perkhidmatan oleh anda (secara am, untuk memenuhi kewajipan kontraktual kami kepada anda);

  • Maklumat Peribadi Lain untuk menyesuaikan pemasaran kami kepada anda dan menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) menyediakan acara dalam talian dan luar talian kepada anda; (ii) menghubungkan anda dengan komuniti, rangkaian media sosial, aplikasi dan laman web; (iii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iv) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda kemukakan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan.

Pekerja The We Company Jika anda ialah seorang pekerja The We Company, sebagai tambahan kepada maklumat yang kami kumpulkan mengenai ahli, tetamu, dan pengguna akhir lain, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

  • Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda, dan menempah tiket penerbangan anda (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

Semua. Sama ada anda seorang ahli, tetamu, pengguna akhir lain, atau seorang pekerja The We Company, kami juga menggunakan Maklumat Peranti dan Penggunaan anda untuk menyediakan statistik kegunaan teragregat, menganalisis, menyediakan, menyesuaikan, dan meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami dengan lebih baik, memperibadikan dan menyediakan anda dengan promosi dan pengiklanan, baik untuk dan di luar Perkhidmatan, meningkatkan penglibatan anda dengan kami, dan seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Global kami.

Sila lihat Dasar Privasi Global kami untuk maklumat lanjut mengenai cara kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk memenuhi kewajipan kontrak kami, untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, selaras dengan kepentingan sah kami, dan, jika berkenaan, dengan persetujuan anda.