Chính sách Quyền riêng tư của Summer Camp

Ngày có Hiệu lực: Ngày 12 tháng 7 năm 2019

Summer Camp là một sự kiện thường niên, nơi các thành viên, nhân viên và khách mời của chúng tôi tham gia vào hoạt động khám phá sáng tạo và tham gia các khóa học giải trí. Để cung cấp những sự kiện và trải nghiệm độc đáo và bổ ích này, chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân. Chính sách Quyền riêng tư của Summer Camp này mô tả cách Nhóm công ty We sử dụng một số loại Thông tin Cá nhân nhất định liên quan đến Summer Camp và cung cấp thông tin khác dành riêng cho Summer Camp. Vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của Nhóm công ty We để biết thêm thông tin, bao gồm định nghĩa về các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa tại đây.

Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn

Phần này bổ sung Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi để cung cấp thêm thông tin về một số cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn dành riêng cho Summer Camp.

Thành viên, Khách mời và Người dùng Cuối Khác. Nếu bạn là thành viên, khách mời hoặc người dùng cuối khác, Thông tin Cá nhân chúng tôi sử dụng bao gồm:

  • Thông tin Liên hệ và Thông tin Nghề nghiệp để xác định bạn và liên hệ với bạn, bao gồm trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu khắc phục sự cố và cung cấp các thông báo và các thông tin truyền thông về vận hành khác, cũng như cung cấp cho bạn thẻ truy cập kỹ thuật số hoặc thực tế;

  • Thông tin Liên hệ và Thông tin Xác minh để bảo vệ khỏi hành vi gian lận, lạm dụng hoặc gây hại, xác minh danh tính của bạn và cung cấp Môi trường Bảo mật (thường để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc thỏa mãn các lợi ích hợp pháp của chúng tôi);

  • Thông tin Thanh toán, nếu thích hợp, để xử lý giao dịch tài chính mà bạn đã yêu cầu, bao gồm cả việc bạn mua hàng hóa hoặc Dịch vụ (thường để đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn);

  • Thông tin Cá nhân Khác để điều chỉnh hoạt động tiếp thị của chúng tôi với bạn và cung cấp cho bạn Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) cung cấp cho bạn các sự kiện trực tuyến và ngoại tuyến; (ii) kết nối bạn với cộng đồng, các kênh mạng xã hội, ứng dụng và trang web; (iii) cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu qua các công cụ đặt chỗ và đăng nhập của chúng tôi; và (iv) xử lý dữ liệu hoặc các tệp mà bạn nhập, tải lên hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ, chẳng hạn như thực hiện truy vấn tìm kiếm mà bạn gửi hoặc xử lý tài liệu mà bạn tải lên Dịch vụ.

Nhân viên của Nhóm công ty We**.** Nếu bạn là nhân viên của Nhóm công ty We, ngoài thông tin chúng tôi thu thập về thành viên, khách mời và người dùng cuối khác, chúng tôi còn sử dụng Thông tin Cá nhân như sau:

  • Thông tin Xác minh để bảo vệ khỏi hành vi gian lận, lạm dụng hoặc gây hại, xác minh danh tính và đặt chuyến bay của bạn (thường để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi).

Tất cả. Cho dù bạn là thành viên, khách mời, người dùng cuối khác hay nhân viên của Nhóm công ty We, chúng tôi cũng đều sử dụng Thông tin Thiết bị và Sử dụng cùng Thông tin Cá nhân Khác của bạn để chuẩn bị tổng hợp số liệu thống kê về việc sử dụng, phân tích, cung cấp, điều chỉnh và cải thiện các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, điều chỉnh và cung cấp cho bạn các chương trình khuyến mãi và quảng cáo, cả trong và ngoài Dịch vụ, cũng như tăng cường sự gắn kết của bạn với chúng tôi và làm những việc khác theo mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.

Để biết thêm về cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn nhằm đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, phù hợp với lợi ích hợp pháp của chúng tôi và với sự đồng ý của bạn (nếu có), vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của chúng tôi.