Retningslinjer for personvern for Rise by We

Dato for ikrafttredelse: 12. juli 2019

Rise by We tilbyr treningsklubber, spa, og kurs knyttet til helse, velvære, og fysisk trening. For å kunne tilby disse tjenestene og relaterte funksjonene, innhenter og bruker vi personopplysninger. Disse retningslinjene for personvern for Rise by We beskriver hvordan Rise by We bruker visse kategorier av personlig informasjon og gir annen informasjon spesifikk for Rise by We. Se We Companys globale retningslinjer for personvern for ytterligere informasjon, inkludert for definisjoner av begreper med store bokstaver som ikke er definert her.

Slik bruker vi dine personopplysninger

Denne delen supplerer våre globale retningslinjer for personvern for å gi mer informasjon om noen av måtene vi bruker opplysningene dine som er spesifikke for Rise by We.

Medlem, prøvemedlemmer, og andre sluttbrukere.  Hvis du er et medlem, prøvemedlem eller annen sluttbruker, inkluderer personopplysningene vi bruker:

  • Kontaktopplysninger og arbeidsrelaterte opplysninger slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på henvendelser eller feilsøkingsforespørsler, og for å levere varsler og annen kommunikasjon om driften og gi deg et digitalt eller fysisk adgangsskilt;

  • Kommunikasjon og vurderingsopplysninger, inkludert informasjon om din høyde, vekt, og generelle fysiske velvære, for å skreddersy treningsøktene dine for deg;

  • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

  • Betalingsopplysninger, der aktuelt, for å behandle en økonomisk transaksjon du har bedt om, inkludert ditt kjøp av varer eller tjenestene (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg); og

  • Andre personopplysninger og andre generelle opplysninger for å skreddersy vår markedsføring til deg og for å tilby deg tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å skreddersy treningsøkter og behandlinger til deg; (ii) koble deg til fellesskapet, sosiale mediekanaler, apper, og nettsteder; (iii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iv) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel til å etterkomme søkeforespørsler du sender eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene.

  • Rise by We innhenter generelt ikke opplysninger fra barn i forbindelse med onlinetjenester. Tilgjengeligheten av våre tjenester for mindreårige varierer fra sted til sted.

Alle. Enten du er et medlem, prøvemedlem eller annen sluttbruker, bruker vi også dine enhets- og bruksopplysninger og andre personopplysninger for å forberede aggregert bruksstatistikk, analysere, tilby, bedre skreddersy, og forbedre våre produkter og tjenester, skreddersy og tilby deg kampanjer og markedsføring, både på og utenfor tjenestene, ellers forbedre ditt engasjement med oss, og som beskrevet i våre globale retningslinjer for personvern.

For mer informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre, for å oppfylle juridiske forpliktelser, i samsvar med våre legitime interesser, og, der det er aktuelt, med ditt samtykke, se våre globale retningslinjer for personvern.