Văn phòng Riêng

Giới thiệu nhiều loại không gian làm việc riêng cho bạn và nhóm của mình - từ văn phòng tiêu chuẩn đã sẵn sàng cho một người trên một sàn dùng chung, tới các sàn gắn nhãn trắng dành riêng cho tổ chức của bạn.
Văn phòng Riêng Tiêu chuẩn
Get down to business fast with move-in ready private offices to accommodate teams of all sizes. Includes desks, chairs, and filing cabinets.
Phù hợp nhất với
 • Công ty từ 1 đến 100+ người
 • Các nhóm nhỏ
 • Người làm việc từ xa
 • Không gian tạm thời
Khu Văn phòng
Nâng cấp lên văn phòng riêng với quyền sử dụng không gian và các tiện nghi chung cao cấp. Bao gồm phòng họp riêng, sảnh chờ và văn phòng giám đốc dành riêng cho nhóm của bạn.
Phù hợp nhất với
 • Teams of 25+
 • Văn phòng vệ tinh lớn
 • Trụ sở Vùng
 • Không gian đổi mới
Trụ sở Thông qua WeWork
Một văn phòng riêng tư, độc lập ở một địa điểm dành riêng cho nhóm của bạn (không có không gian chia sẻ). Bao gồm các trang thiết bị thiết yếu đã được bố trí sẵn và các tiện nghi cơ bản.
Phù hợp nhất với
 • Các nhóm từ 20 đến 250 người
 • Các trụ sở chính
 • Có toàn quyền tự chủ
Custom Buildout (Thiết kế theo yêu cầu)
Take the space you need—from a full floor to an entire building—and we’ll transform it to meet your needs. We can build any space you imagine, from music studios to showrooms.
Phù hợp nhất với
 • Công ty từ 50 đến 500+ người
 • HQs
 • Innovation Labs
 • Your dream office
Phát triển bởi We
Reimagine your workspace, transform your culture. We’ll bring the power of WeWork to your current space, creating an environment that connects your people, supports your culture, and grows your business.