Hỗ trợ chủ nhà và những người liên hệ chính

WeWork đề cao tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác với bạn. Để đảm bảo nhóm của chúng tôi luôn kịp thời giải đáp thắc mắc và đáp ứng nhu cầu của bạn, ở bên dưới, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn danh sách những người liên hệ chính dựa trên loại hỗ trợ mà bạn cần. 

Chúng tôi có thể phản hồi yêu cầu của bạn nhanh chóng hơn nếu bạn gửi kèm tài liệu hỗ trợ, địa chỉ tòa nhà, ID tòa nhà và nhà cung cấp WeWork của bạn khi liên hệ với WeWork.  Chúng tôi sẽ phản hồi tất cả các yêu cầu nhanh nhất có thể.

Chỗ ngồi và cầu thang mở tại trung tâm của một khu vực chung có tông màu hồng ở WeWork

Thanh toán cho chủ nhà

Nếu bạn có thắc mắc về việc gửi bản kê khai tiền thuê nhà, chuyển tiền và thanh toán, hóa đơn VAT/GST hoặc muốn cập nhật thông tin ngân hàng/liên hệ, hãy liên hệ qua landlordpayments@wework.com.

Các hóa đơn tuân thủ VAT/GST bắt buộc phải bao gồm những nội dung sau:

  • Được gắn nhãn rõ ràng là “HÓA ĐƠN”
  • Mã VAT/GST của bạn
  • Tên và địa chỉ pháp nhân WeWork chính xác
  • Thuế suất VAT và số tiền VAT trên một dòng riêng

Quản lý/Thông báo về hợp đồng thuê

Vui lòng gửi tất cả thông báo pháp lý theo điều khoản trong hợp đồng thuê của chúng tôi. Đối với các thắc mắc về thông báo pháp lý, hãy liên hệ qua legalnotices@wework.com.

The tenant notice addresses for WeWork locations in the United States and Canada are as follows:

c/o WeWork Companies LLC
575 Lexington Avenue, 12th Floor
New York, New York 10022
Attention: General Counsel

With a copy to:
c/o WeWork Companies LLC
575 Lexington Avenue, 12th Floor
New York, New York 10022
Attention: Real Estate Department

With a copy to:
c/o WeWork Companies LLC
575 Lexington Avenue, 12th Floor
New York, New York 10022
Attention: Lease Administration

Quản lý thi công

Đối với các thắc mắc về thiết kế không gian, xác nhận ngày sở hữu và trách nhiệm di dời của WeWork, hãy liên hệ với Quản lý Chuyển giao Dự án. 

Cải thiện dịch vụ thuê mướn

Đối với các thắc mắc về cải thiện thuê mướn, hãy liên hệ với địa chỉ email dành cho khu vực của bạn sau đây:

Hoa Kỳ, Canada, & Israel: usci-ti-team@wework.com
Châu Âu, Trung Đông & châu Phi: emea-ti-team@wework.com
Mỹ Latinh: latam-ti-team@wework.com
Trung Quốc: china-ti-team@wework.com
Nhật Bản: japan-ti-team@wework.com
Thái Bình Dương: pacific-ti-team@wework.com

Tiện nghi/Vận hành

Đối với các thắc mắc về việc vận hành tòa nhà, hãy liên hệ với nhóm Quản lý Cộng đồng tại cơ sở.

Đối với các yêu cầu tác động đến chu trình thanh toán của tháng tiếp theo, chúng tôi phải nhận được những yêu cầu này trước kỳ hạn thanh toán 10 ngày để đảm bảo xử lý kịp thời.
Bất kỳ thông báo pháp lý nào gửi đến legalnotices@wework.com cần phải gửi theo các điều khoản nêu trong hợp đồng thuê. Những thông báo này sẽ không được chính thức chấp nhận cho đến khi được gửi theo các điều khoản trong hợp đồng thuê.