Đóng

Chỗ làm việc còn trống

Via Giuseppe Mazzini, 9

Bạn cần không gian cho bao nhiêu người?
Cân nhắc các yêu cầu về giãn cách xã hội ở địa phương khi tìm một không gian.
  • Xử lý thư tín và bưu kiện
  • Số tín dụng cần để đặt phòng họp tùy thuộc vào số bàn làm việc bạn đặt trước
  • 5 credit để đặt phòng họp tối đa 5 giờ
  • 2 credit để đặt phòng họp tối đa 2 giờ
  • 5 credit để đặt phòng họp tối đa 5 giờ
  • Tín dụng để sử dụng máy in phụ thuộc vào số bàn làm việc bạn đặt

  • Trang bị đầy đủ bàn làm việc và ghế (tủ tài liệu được trang bị tùy theo quốc gia)

Tòa nhà lân cận

Bạn có thắc mắc khác?

Hãy xem của chúng tôi Câu hỏi thường gặp