Rise by We


Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, terminy mają znaczenia przypisane im w Globalnej polityce prywatności WeWork – w tym kategorie wykorzystywanych danych osobowych.

Członkowie, członkowie testowi i inni użytkownicy końcowi. Jeśli są Państwo członkami, członkami testowymi lub innymi użytkownikami końcowymi, po Państwa rejestracji w usługach Rise by We będzie wykorzystywać:

  • Dane kontaktowe i zawodowe – używane w celu identyfikowania Państwa, dostarczania identyfikatorów, świadczenia usług i zapewniania bezpiecznego środowiska (termin „bezpieczne środowisko” używany w niniejszej Polityce oznacza zarówno otoczenie fizyczne, jak i online) oraz kontaktowania się z Państwem w sprawie naszych usług; Ma to na celu spełnienie zobowiązań umownych wobec Państwa oraz naszych uzasadnionych interesów, co opisano w Globalnej polityce prywatności, reagowanie na problemy zgłaszane przez Państwa lub Wasze firmy lub organizacje oraz dostarczanie powiadomień i innych komunikatów operacyjnych;

  • Dane weryfikacyjne – używane w celu ochrony Państwa przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, potwierdzania Państwa tożsamości, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych – zapobiegając nieupoważnionemu dostępowi do naszych obiektów – oraz zapobiegania działaniom niezgodnym z prawem;

  • Dane płatnicze – używane w stosownych przypadkach do przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu usług; ma to na celu spełnienie zobowiązań umownych wobec Państwa, gdy kupują Państwo którekolwiek z naszych usług;

  • Dane diagnostyczne, w tym informacje o Państwa wadze, wzroście i ogólnej kondycji fizycznej – wyłącznie po uzyskaniu od Państwa wyraźnej zgody w przypadkach, gdy jest to wymagane prawnie; możemy wykorzystać dane diagnostyczne w celu dopasowania Państwa ćwiczeń.

  • Inne dane osobowe, aby: (i) zabezpieczać nasze usługi i przygotowywać statystyki zbiorcze na temat użytkowania, (ii) łączyć Państwa ze społecznością, (iii) świadczyć Państwu usługi w nagłych przypadkach, (iv) udostępniać internet bezprzewodowy, (v) polepszać nasze produkty i usługi, (vi) łączyć Państwa z kanałami społecznościowymi, aplikacjami i witrynami, (vii) organizować dla Państwa wydarzenia online i offline, oraz (viii) pomagać przy realizowaniu naszych wewnętrznych celów biznesowych, takich jak planowanie działalności i rozwój programów, aby spełniać umowne zobowiązania wobec Państwa lub realizować nasz uzasadniony interes polegający na świadczeniu jak najlepszych usług naszym członkom i członkom testowym;

  • Inne dane ogólne, aby realizować żądania związane z usługami, świadczyć te usługi, o które Państwo proszą, korzystając z naszych narzędzi do zamówień i zapisów, oraz realizować nasz uzasadniony interes polegający na świadczeniu jak najlepszych usług naszym członkom i członkom testowym;

  • Preferencje dotyczące biura, komunikacje oraz wszystkie inne informacje, które świadomie Państwo udostępniają, przesyłają lub otrzymują, korzystając z usług, aby móc dopasowywać nasze usługi, ćwiczenia i produkty do Państwa indywidualnych potrzeb oraz realizować nasz uzasadniony interes polegający na świadczeniu jak najlepszych usług naszym członkom i członkom testowym.