Pełen raport: Przyszłość należy do pracy hybrydowej

Wraz z coraz większą ilością zaszczepionych osób, zaczynamy powoli opanowywać pandemię, a pracownicy i firmy z ciekawością patrzą na to, co wydarzy się w najbliższej przyszłości. I tu właśnie pojawia się hybrydowy model pracy. 

Hybrydowy model pozwala na swobodę pracy w różnych przestrzeniach, w tym biurach tradycyjnych, przestrzeniach coworkingowych, przestrzeniach publicznych, a także w domu.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak model hybrydowy będzie kształtował przyszłość "świata pracy", WeWork nawiązał współpracę z niezależną firmą badawczą Workplace Intelligence, która przeprowadziła anonimową ankietę wśród 1000 pracowników na szczeblu kierowniczym oraz 1000 pracowników średniego i niższego szczebla. Między innymi, badanie wykazało, że:

  • 64% pracowników zapłaciłoby za dostęp do powierzchni biurowej, a 75% zrezygnowałoby z przynajmniej jednego dodatku lub premii za swobodę wyboru środowiska pracy.
  • 79% osób na stanowiskach kierowniczych planuje, aby pracownicy mogli dzielić swój czas pomiędzy pracą w biurze a pracą zdalną, oczywiście jeżeli nie kłóci się to z ich obowiązkami. 76% twierdzi, że prawdopodobnie zaoferuje swoim pracownikom dodatek do pracy w domu lub w przestrzeni coworkingowej.
  • Po pandemii pracownicy będą chcieli dzielić swój czas pomiędzy główną siedzibą firmy, domem i innymi lokalizacjami, takimi jak oddziały biur w innych miastach, przestrzenie coworkingowe, czy też „trzecie przestrzenie” publiczne, takie jak biblioteki lub kawiarnie. Co ciekawe, pracownicy, którzy są bardziej zadowoleni i zaangażowani w pracę, chcą spędzać w tych „innych lokalizacjach” dwa razy więcej czasu niż ich mniej zadowoleni i mniej zaangażowani koledzy.

Przeczytaj pełną wersję raportu poniżej.

(Ten plik PDF jest obecnie dostępny w języku angielskim).