Jak możemy zadbać o zdrowie osób przebywających w budynkach komercyjnych?

Właściciele i najemcy budynków łączą siły, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w miejscu pracy.

Globalna pandemia koronawirusa zmieniła branżę nieruchomości sprawiając, że projektowanie budynków tak, aby chronić zdrowie pracowników, jest jeszcze ważniejsze. Podczas niedawnego webinaru zorganizowanego przez WeWork spotkałem się z Paulem Scialla, założycielem zarówno Delos, firmy zajmującej się nieruchomościami wellness, jak i International WELL Building Institute (IWBI) – po to, aby omówić czynniki przestrzenne, środowiskowe i behawioralne w miejscu pracy, które chronią zdrowie pracowników.

Firma Delos od ośmiu lat stosuje w projektowaniu budynków naukowe podejście do zdrowia, próbując zrozumieć, jak środowiska biurowe wpływają na ludzi, którzy w nich przebywają. Zbadano i przetestowano czynniki takie jak jakość powietrza, naturalne oświetlenie, wodę i akustykę w miejscu pracy, a następnie powiązano je ze skutkami zdrowotnymi. Ich odkrycia szybko przeszły od podsumowania elementów „przyjemnych do posiadania” w miejscu pracy do „opcji niezbędnych” w dzisiejszym klimacie.

„A tak w zasadzie – dlaczego w ogóle tworzymy miejsca i przestrzenie? Tworzymy je dla ludzi, którzy je będą zajmować” – mówi Scialla. „Jeżeli możemy stale i pasywnie poprawiać ich zdrowie, samopoczucie i produktywność poprzez cztery ściany i dach, to wspaniale”.

Najemcy i właściciele budynków wiedzą, że pandemia koronawirusa będzie miała trwały wpływ na sposób, w jaki wykorzystujemy nasze przestrzenie, a ludzie są, co zrozumiałe, przejęci stanem swojego zdrowia. Gdy miejsca pracy i miasta zaczynają się ponownie otwierać, firmy, koncentrujące swoje zasoby bazując na dowodach naukowych i podejściu opartym na nauce, mogą zaszczepić pracownikom odpowiedni poziom zaufania przed ich powrotem do pracy. To jest coś, co WeWork robi w naszych własnych przestrzeniach .

Plan dla lepszego zdrowia 

W przyszłości firmy będą priorytetowo traktować zasady, które zapewniają pracownikom ochronę zdrowia w nowym miejscu pracy. Na szczęście naukowcy zajmujący się zachowaniami, zdrowiem i budownictwem od dawna badają czynniki, które na to wpływają, a ich odkrycia mogą pomóc branży nieruchomości komercyjnych w podjęciu odpowiednich działań. Międzynarodowy standard budowy WELL przedstawia cztery ogólne kroki, mające na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się COVID-19 lub innych patogenów: zapobieganie, gotowość, odporność i powrót do zdrowia.

Firma Delos koncentruje się na trzech drogach rozprzestrzeniania się infekcji w budynku – poprzez powietrze, powierzchnie i zachowanie ludzi – i dostosowuje swoją strategię do specyfiki każdej z nich, mówi Scialla. Dystans społeczny to pierwsza linia obrony. W miejscach publicznych oznacza to zapewnienie co najmniej dwóch metrów odległości między każdą osobą. Udowodniono, że noszenie maseczek i zakrywanie twarzy radykalnie zmniejsza przenoszenie wirusów, zwłaszcza gdy noszą je wszystkie osoby w otoczeniu. Oprócz ograniczenia transmisji wirusa, noszenie maseczki jest również zwykłą uprzejmością i okazaniem szacunku innym.

WeWork Redstone w Newport Beach.

Firma Delos uważa, że kluczową kwestią dla budynków komercyjnych będzie modernizacja miejsc pracy poprzez stosowanie lepszych systemów filtracji powietrza oraz wentylacji. Scialla twierdzi, że dla organizacji z ograniczonym budżetem dostępne są wolnostojące systemy filtracji powietrza w cenie od 400 do 500 USD, które mogą zapewnić odpowiedni poziom oczyszczania, wymagany do usunięcia cząstek koronawirusa z powietrza. (Wymagana jest jednak odpowiednia analiza wstępna, aby ocenić, jak te systemy będą pasować do już istniejących instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych).

Nadal analizowane są alternatywne podejścia do ograniczenia przenoszenia wirusów. Obejmują one utrzymywanie wilgotności względnej w zakresie od 40 do 60 procent oraz wykorzystanie światła ultrafioletowego w systemach filtracji powietrza.

Jak to będzie wyglądać z punktu widzenia pracowników? 

Pracownicy wchodzący do budynków chcą mieć pewność, że nie tylko oni podejmują odpowiednie kroki chroniące zdrowie, ale robią to także ich koleżanki, koledzy, sąsiedzi oraz inne osoby, które obecne są w ich miejscu pracy. Niezwykle istotne jest, aby właściciele, zarządcy budynków i przedsiębiorstwa szeroko i zrozumiale informowały o tych środkach oraz o wszelkich innych zmianach. Jeden nieposłuszny interesariusz może zniweczyć wszystkie podjęte środki zaradcze.

Biura będą mniej zagęszczone. Pracownicy zobaczą nowe układy przestrzeni do pracy. Będą również doświadczać nowych procedur dystansowania społecznego, takich jak przesunięte czasy rozpoczęcia pracy. Obecnie w Chinach – kraju, który właśnie został ponownie otwarty po miesiącach blokady z powodu koronawirusa – dojazd windą na docelowe piętro może zająć do 40 minut, ponieważ tylko dwie osoby mogą wjeżdżać do środka w tym samym czasie.

Z drugiej strony, pracownicy mogą mieć więcej możliwości wyboru co do lokalizacji biura , do którego mogą się udać. Wiele firm zmierza w kierunku modelu biurowego typu „hub-and-spoke”, z jednym biurem centralnym i kilkoma lokalizacjami satelitarnymi. Zmniejsza to liczbę osób w każdym miejscu i redukuje ryzyko zakażenia pracowników podczas długich dojazdów środkami transportu publicznego. Pozwala również być bliżej domu tym osobom, które mają dzieci, co jest dużym problemem w wielu krajach, gdzie szkoły mogą zostać zamknięte.

Niektóre firmy wprowadzają naprzemienny harmonogram zespołów, w którym pracownicy przychodzą do biura co drugi dzień roboczy, a w pozostałe dni pracują z domu. Jest to obecnie wykonalne, ponieważ zarówno pracownicy, jak i pracodawcy poczuli się wygodniej, pracując w domu .

Scialla uważa, że bardziej efektywnym rozwiązaniem jest sprowadzenie najpierw najważniejszych pracowników z powrotem do biura, a w drugiej kolejności umożliwienie powrotu do biura pozostałym pracownikom, którzy są bardziej zdolni do wykonywania swojej pracy z domu. Ci, którzy wrócą, mogą w przyszłości odkryć, że udogodnienia w zakresie odpoczynku i relaksacji (tzw. „wellness”) prawdopodobnie zmienią się z benefitu pracowniczego na pozycję obowiązkową – szczególnie, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną.

W przypadku firm – wdrożenie szkoleń mających na celu edukację pracowników w zakresie nowych środków zapobiegawczych oraz dzielenie się statusami aktualnych działań z pracownikami pomoże odbudować zaufanie wśród osób powracających do biur. Śledzenie wskaźników takich jak jakość powietrza, wilgotność oraz temperatura ciała poszczególnych osób da nam pewność, że procedury bezpieczeństwa działają. Dostarczanie angażujących treści w przejrzysty sposób da pracownikom zaufanie, niezbędne do ich powrotu do biura.

Jak być liderem w nowym miejscu pracy? 

Scialla widzi dużą wartość w umożliwieniu pracownikom powrotu do pracy – szczególnie w środowisku, które jest bezpieczne i sprzyja zachowaniu zdrowia. Chociaż praca w domu może być w niektórych przypadkach tak samo produktywna jak przyjście do biura, nie oferuje jednak tego samego poziomu współpracy, co przebywanie razem z współpracownikami w tej samej przestrzeni. „Tracimy pewien poziom innowacji, jeśli wszyscy nasi pracownicy pracują ze swoich domów” – mówi Scialla. Nie wspominając o wyzwaniach, z jakimi borykają się pracownicy, w sytuacji gdy również muszą opiekować się dziećmi w domu.

WeWork Avenida Eugenio Garza Sada 1892 w Monterrey.

Kiedy odbierasz możliwość przypadkowych rozmów na korytarzach, zmniejszasz również prawdopodobieństwo improwizowanych sesji burzy mózgów i dzielenia się nowymi pomysłami. Istnieją ograniczenia w odkrywaniu nowych możliwości, gdy nie są one wymienione w planie nadchodzącej wideokonferencji na Zoomie . Przestrzenie coworkingowe, które są z natury elastyczne, mogą naprawdę zaprezentować się ze swojej najlepszej strony, jeśli dokonamy szerokiego wdrożenia „złotych standardów” środków ochrony zdrowia wśród naszej globalnej społeczności. 

Organizacje, które zajmą zdecydowane stanowisko w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, wzbudzą zaufanie wobec powrotu do biur w tych niepewnych czasach. Zagłębianie się w szczegóły daje jasny obraz tego, czego najemcy, pracownicy i partnerzy mogą się spodziewać po powrocie do pracy. Właściciele, którzy mają obowiązek zapewnić ludziom bezpieczeństwo wewnątrz budynku oraz najemcy, którzy mają obowiązek zadbać o bezpieczne miejsca pracy dla personelu mogą wspólnie działać, aby osiągnąć stabilny powrót do pracy.

„Chodzi o przejrzystość, pewność siebie, naukowe metody i komunikację” – mówi Scialla o drodze do ponownego otwarcia przestrzeni komercyjnych. 

Współtwórcą tego artykułu jest Seema Bhangar, starszy menadżer globalnego programu jakości środowiska w pomieszczeniach w WeWork.

Alex Shoer jest dyrektorem ds. strategii w WeWork i byłym szefem strategii przedsiębiorstwa w regionie APAC w WeWork. Przed WeWork Shoer był współzałożycielem firmy Seeder Energy, która specjalizuje się w ekologicznym budownictwie, energii odnawialnej i efektywności energetycznej w budynkach komercyjnych i przemysłowych.

Szukasz przestrzeni do pracy? Skontaktuj się z nami.