Rola nowych czujników w zarządzaniu jakością powietrza wewnątrz budynku

Dzięki zminiaturyzowanym, niedrogim czujnikom możliwa jest wizualizacja jakości powietrza w pomieszczeniach na niespotykaną dotąd skalę.

Czyste powietrze to jeden z fundamentów zdrowego miejsca pracy. Ma ono kluczowe znaczenie dla zwiększenia produktywności, komfortu i dobrego samopoczucia wśród pracowników i może pomóc w ograniczeniu chorób i absencji. Zarządzanie jakością powietrza w pomieszczeniach (IAQ) skupia się na dwóch głównych elementach: dostarczaniu dużej ilości świeżego powietrza i kontrolowaniu typowych zanieczyszczeń, takich jak cząstki stałe, toksyny i alergeny. 

Istnieje wiele różnych przepisów budowlanych oraz rządowych norm BHP, które wspierają zapewnianie zdrowego powietrza w komercyjnych przestrzeniach biurowych . Obecnie pandemia COVID-19 spowodowała zintensyfikowanie kontroli publicznej i relacji medialnych dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach, podkreślając istotną dla operatorów i najemców nieruchomości komercyjnych kwestię: czy istniejące standardy i praktyki są wystarczające?

Obecne podejście WeWork polega na udzieleniu odpowiedzi na to pytanie przy użyciu danych. Używamy danych na temat jakości powietrza w pomieszczeniach, aby zobaczyć wpływ naszych projektów i decyzji operacyjnych ,szczególnie w kontekście zmian w branży i ich adaptacji w czasie. W WeWork zobowiązujemy się do zapewniania naszym członkom, pracownikom i gościom bezpiecznych i zdrowych przestrzeni do pracy.

Na czym polega dobra jakość powietrza w budynku? 

Powietrze w pomieszczeniach może być zanieczyszczone lub nieświeże na skutek obecności gazów lub drobnych cząstek, emitowanych z wielu źródeł. Jednym z przykładów może być dym, przedostający się z zewnątrz. Ludzie są również źródłem zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, a minimalne wymagania dotyczące wymiany powietrza w budynkach mają na celu usunięcie zanieczyszczeń biologicznych i nieprzyjemnych zapachów pochodzących od osób wewnątrz.  

Istnieją cztery główne metody kontrolowania tych zanieczyszczeń i uzyskiwania dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach. W WeWork stosujemy te metody, aby zapewnić dobrą jakość powietrza w naszych budynkach. 

  • Dwie strategie dotyczą systemu HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), odpowiadającego za wymianę i oczyszczanie zużytego powietrza poprzez wentylację i filtrację 
  • Trzecia strategia, kontrola źródeł zanieczyszczeń, ma na celu przede wszystkim zapobieganie wykorzystywaniu materiałów lub wykonywaniu działań powodujących zanieczyszczenia 
  • Na samym końcu możemy umieścić niezwykle ważne działania mające na celu utrzymanie czystych, suchych i higienicznych przestrzeni – po to, aby uniknąć tworzenia się na powierzchniach pleśni oraz gromadzenia się alergenów i substancji toksycznych.  

Rola tanich czujników

Dobrze zarządzane budynki wdrażają do swoich standardowych praktyk te cztery strategie, pozwalające na utrzymanie dobrego powietrza. Branża nieruchomości komercyjnych poprawia sposób zarządzania budynkami, aby sprostać obawom klientów – nie tylko z powodu COVID-19, ale także na skutek pożarów i zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz.  

Do niedawna jedyne dostępne narzędzia do sprawdzania zaplanowanych rezultatów – dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach – były niewygodne. Pomiar poziomu gazów lub cząstek stałych w powietrzu wymagał gromadzenia powietrza przez wiele godzin lub dni, a następnie czekania na analizę laboratoryjną. Niezbędna była także obecność wyszkolonego specjalisty do transportu dużych, drogich i często głośnych urządzeń pomiarowych do i z przestrzeni biurowej.   

Czujnik powietrza zainstalowany w WeWork Salesforce Tower w San Francisco w Kalifornii. Zdjęcie dzięki uprzejmości Chrisa Hammonda.

Dzięki dostępności nowych, zminiaturyzowanych i niedrogich czujników możliwa jest wizualizacja jakości powietrza w pomieszczeniach na niespotykaną dotąd skalę przestrzenną i czasową. Możliwość ta jest szczególnie ważna teraz, w okresie dużych zawirowań na rynku nieruchomości komercyjnych. (Należy pamiętać, że niedrogie czujniki cząstek liczą lub ważą wszystkie cząsteczki w powietrzu, ale nie mogą bezpośrednio rozróżniać rodzajów cząstek, takich jak np. wirus wywołujący COVID-19). Dane, które te czujniki mogą dostarczyć, pomagają w zapewnieniu skuteczności nowych procedur i wywierają pozytywny wpływ na zdrowie, uwzględniając unikalną kombinację warunków w określonym środowisku.  

W WeWork prowadzimy pilotażowe wykorzystanie innowacyjnej technologii czujników od 2017 roku. Aktualnie, w ciągły sposób, gromadzimy dane o jakości powietrza w pomieszczeniach z tysięcy urządzeń. Używamy zagregowanych danych, aby lepiej zrozumieć czynniki wpływające na jakość powietrza w naszych budynkach. Nasze wczesne wysiłki wspierają rozwój procedur i zasad gromadzenia, raportowania i wykorzystywania tej zupełnie nowej klasy danych.  

Ważne kwestie do rozważenia przy korzystaniu z czujników

Dane z czujników same w sobie są bezużyteczne. Właściciele i operatorzy budynków nie poprawiają przestrzeni poprzez wzbogacanie jej o sieci czujników. Poprawiają samopoczucie i produktywność, reagując na odpowiednie dane we właściwy sposób. Aby to zrobić, potrzebują: 

  • Danych kontekstowych, często określanych jako „metadane”: są to informacje o budynku, populacji w zasięgu instalacji oraz o jakości pomiarów
  • Rozpoznania: umiejętności interpretacji tego, co dane mówią nam o tym, w jakim stanie aktualnie jest przestrzeń. Interpretacja danych z czujników wymaga nowej wiedzy naukowej, ponieważ dane są bardziej rozproszone i wszechobecne. Są jednocześnie mniej wiarygodne przy uwzględnianiu pojedynczego punktu pomiarowego niż równoważne „tradycyjne” pomiary. 
  • Możliwości działania: umiejętności łączenia danych ze systemem sterowania budynkiem lub procesami decyzyjnymi 

Problem nie polega na tym, że operatorom budynków brakuje wiedzy i zasad postępowania. Problem polega na tym, że mają tych rzeczy za dużo. W branży budownictwa ekologicznego obowiązuje norma RESET Air, która zapewnia solidne podstawy, dzięki którym można prawidłowo stosować czujniki w budynkach. Wyzwaniem jest raczej to, że obecnie może się wydawać, że istnieje co najmniej tyle wytycznych i tabel dotyczących pomiaru i oceny jakości powietrza w pomieszczeniach, ile jest naukowców, systemów oceny budynków ekologicznych i rodzajów przestrzeni biurowej. Doprowadziło to do pojawienia się wśród firm coraz częstszej tendencji do tworzenia własnych programów i polityk, do których wybierane są te elementy, które najlepiej do nich pasują. 

Wykorzystanie czujników jakości powietrza w nieruchomościach komercyjnych jest jeszcze na wczesnym etapie i pojawiają się pytania nie tylko o ich właściwe użytkowanie, ale także o ich wartość i potencjalne ryzyko. W jaki sposób eksperci branżowi mogą wyjaśnić te aspekty jakości powietrza, które mają znaczenie dla dobrego samopoczucia, ale których nie można wiarygodnie lub w tani sposób wykryć? Jak możemy przygotować się na przyszłość wprowadzając już dziś zmiany w naszej infrastrukturze, skoro technologia rozwija się w tak szybkim tempie? W WeWork nie możemy się już doczekać współpracy z ekspertami i wczesnymi użytkownikami czujników, aby wspólnie odpowiedzieć na trudne pytania – po to, abyśmy mogli zoperacjonalizować gromadzenie danych o jakości powietrza w pomieszczeniach i procedury reagowania w przestrzeniach, które mają być lepsze dla ludzi i dla planety. 

Dr Seema Bhangar, jest menedżerem ds. jakości powietrza w pomieszczeniach weWork. Jej misją jest popieranie wykorzystania nowych odkryć naukowych i technologii do projektowania, budowania i eksploatacji budynków, które są lepsze dla zdrowia, produktywności i planety. Dr Bhangar wcześniej pełniła funkcję menedżera produktu nowej generacji wewnętrznych czujników w firmie Aclima, Inc. Uzyskała tytuł BAS na Uniwersytecie Stanforda oraz tytuł magistra i doktora, odpowiednio, w dziedzinie zdrowia publicznego i inżynierii środowiska na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Szukasz przestrzeni do pracy? Skontaktuj się z nami.
Czy ten artykuł był przydatny?
thumbs-up thumbs-down