Dasar Privasi WeLive and Powered by WeLive

Tarikh Penguatkuasaan: 12 Julai, 2019

WeLive and Powered by WeLive mewujudkan ruang hidup yang mudah, selesa dan terhubung. Kami mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi agar boleh menyediakan perkhidmatan ini, termasuk kemudahan, seperti perkhidmatan meja depan dan pengawalan suhu persekitaran yang pintar, acara, dan aktiviti. Dasar Privasi WeLive and Powered by WeLive menerangkan bagaimana WeLive dan Powered by WeLive menggunakan kategori Maklumat Peribadi tertentu dan memberikan maklumat lain khusus kepada WeLive and Powered by WeLive. Sila lihat Dasar Privasi Global The We Company untuk mendapatkan maklumat tambahan, termasuk definisi istilah huruf besar yang tidak ditakrifkan di sini.

Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Seksyen ini merupakan tambahan kepada Dasar Privasi Global kami untuk memberikan maklumat lanjut tentang beberapa cara kami menggunakan maklumat anda yang khusus kepada WeLive and Powered by WeLive..

Ahli.  Sekiranya anda seorang ahli, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional  agar kami boleh mengenal pasti anda dan menghubungi anda; termasuk untuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan menyelesaikan masalah serta menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi lain;

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

  • Maklumat Pembayaran, di mana sesuai, untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta, termasuk pembelian barangan atau Perkhidmatan oleh anda (secara am, untuk memenuhi kewajipan kontraktual kami kepada anda);

  • Pilihananda  untuk menyesuaikan persekitaran kehidupan kepada anda (contohnya, menyesuaikan ketinggian meja anda, menyejukkan atau memanaskan bilik, dan memasang kipas); dan

  • Maklumat Peribadi lain untuk menyesuaikan pemasaran kepada anda dan menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) menyediakan anda dengan perkhidmatan meja depan; (ii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iii) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda serahkan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan.

Pelawat, Tetamu, dan Pengguna Akhir Lain Jika anda merupakan seorang pelawat atau tetamu yang melawat kemudahan berkaitan dengan Perkhidmatan, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

  • Maklumat Hubungan,  sama ada yang disediakan oleh anda atau hos anda, untuk mengenal pasti anda dan menyediakan anda dengan lencana akses digital atau fizikal;

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional, seperti maklumat yang anda serahkan melalui laman web kami, supaya kami dapat mengenal pasti anda dan menghubungi anda, termasuk untuk menjawab pertanyaan yang kami terima daripada anda;

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda dan tujuan lawatan anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

  • Maklumat Pembayaran, di mana sesuai, untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta, termasuk pembelian barangan atau Perkhidmatan oleh anda (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami); dan

  • Maklumat Peribadi lain untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) menyediakan anda dengan perkhidmatan meja depan; (ii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iii) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda kemukakan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan. Maklumat Peribadi ini mungkin berbeza bergantung pada tempoh lawatan anda atau Perkhidmatan yang anda akses.

Semua. Sama ada anda seorang ahli, pelawat, tetamu, atau pengguna akhir lain, kami juga menggunakan Maklumat Peranti dan Penggunaan anda dan Maklumat Peribadi Lain untuk menyediakan statistik kegunaan teragregat, menganalisis, menyediakan, menyesuaikan dan meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami dengan lebih baik, memperibadikan dan menyedia anda dengan promosi dan pengiklanan, baik untuk dan di luar Perkhidmatan, meningkatkan penglibatan anda dengan kami, dan seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Global kami.

Sila lihat Dasar Privasi Global kami untuk maklumat lanjut mengenai cara kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk memenuhi kewajipan kontrak kami, untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, selaras dengan kepentingan sah kami, dan, jika berkenaan, dengan persetujuan anda.