Polityka prywatności Made by We

Data wejścia w życie: 12 lipca 2019 r.

Made by We oferuje przestrzeń roboczą na żądanie, a także sklep, kawiarnię i miejsce do organizacji wydarzeń. Aby zapewnić te funkcje, gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności Made by We opisuje, w jaki sposób Made by We wykorzystuje określone kategorie danych osobowych i przekazuje inne informacje dotyczące Made by We. Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym definicje terminów pisanych wielką literą, które nie zostały zdefiniowane tutaj, prosimy zapoznać się z Globalną polityką prywatności The We Company.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Niniejsza część stanowi uzupełnienie naszej Globalnej polityki prywatności i ma na celu przekazanie dodatkowych informacji na temat niektórych sposobów wykorzystywania przez nas Państwa danych konkretnie przez Made by We.

Użytkownicy końcowi wspólnej przestrzeni roboczej. W przypadku użytkowników końcowych wspólnej przestrzeni roboczej dane osobowe, które wykorzystujemy, obejmują:

  • Dane kontaktowe i zawodowe w celu umożliwienia identyfikacji i kontaktu z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania lub reagowania na problemy zgłaszane przez Państwa oraz w celu dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych, a także dostarczenia Państwu cyfrowej lub fizycznej przepustki;

  • Dane kontaktowe i weryfikacyjne w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości i zapewnienia bezpiecznego środowiska w inny sposób (zazwyczaj, celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów);

  • Dane płatnicze, w stosownych przypadkach, w celu przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu usług (zazwyczaj, celem spełnienia względem Państwa naszych zobowiązań umownych);

  • Dane z kalendarza poczty elektronicznej, łącząc się z kalendarzami Państwa firmowych kont e-mailowych, w celu umożliwienia Państwu rezerwacji miejsc i sal konferencyjnych oraz otrzymywania powiadomień o spotkaniach. Analizujemy dane na temat rezerwowanych przez Państwa miejsc i sal konferencyjnych w celu polepszania naszych produktów i usług (np. oferując dodatkową przestrzeń, zmieniając przestrzeń konferencyjną na biurową i określając, które miejsca i sale konferencyjne są preferowane) oraz zagwarantowania, że dostarczamy możliwie jak najlepsze usługi; oraz

  • Inne dane osobowe w celu dostosowania naszej działalności marketingowej do Państwa oraz dostarczenia Państwu usług, w tym m.in. (i) umożliwienia Państwu rezerwacji wspólnej przestrzeni roboczej; (ii) dostarczenia usług, o które Państwo proszą za pośrednictwem naszych narzędzi do logowania i rezerwacji; oraz (iii) przetwarzania danych lub plików, które wprowadzają, przesyłają lub przechowują Państwo za pomocą usług, na przykład w celu realizacji przesyłanych przez Państwa zapytań lub przetwarzania dokumentów przesyłanych przez Państwa do usług.

Inne osoby odwiedzające, goście i użytkownicy końcowi. W przypadku osób odwiedzających lub gości w naszym sklepie, kawiarni lub wspólnej przestrzeni roboczej dane osobowe, które wykorzystujemy, obejmują:

  • Dane kontaktowe i weryfikacyjne w celu umożliwienia identyfikacji i kontaktu z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania lub reagowania na problemy zgłaszane przez Państwa oraz w celu dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych, dostarczenia usług, w tym dostępu do wydarzeń, ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości i zapewnienia bezpiecznego środowiska w inny sposób (zazwyczaj, celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów);

  • Dane płatnicze, w stosownych przypadkach, oraz inne dane transakcyjne dotyczące zakupu produktów spożywczych lub napojów w kawiarni i towarów w sklepie detalicznym (zazwyczaj, celem spełnienia względem Państwa naszych zobowiązań umownych); oraz

  • Inne dane osobowe, takie jak wydarzenia Made by We, na które zakupili Państwo bilety, termin dokonania zakupu oraz liczba zakupionych biletów, w celu dostarczania usług, w tym m.in. (i) organizacji dla Państwa wydarzeń w Internecie i poza nim; (ii) dostarczenia usług, o które Państwo proszą za pośrednictwem naszych narzędzi do logowania i rezerwacji; oraz (iii) przetwarzania danych lub plików, które wprowadzają, przesyłają lub przechowują Państwo za pomocą usług, na przykład w celu realizacji przesyłanych przez Państwa zapytań lub przetwarzania dokumentów przesyłanych przez Państwa do usług.

  • Ogólnie rzecz biorąc, nie gromadzimy informacji od dzieci w związku z usługami internetowymi. Czasami możemy zezwolić dzieciom lub osobom niepełnoletnim na obecność w naszym miejscu organizacji wydarzeń. Nie gromadzimy informacji od dzieci, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zgodne z obowiązującym prawem.

Wszyscy. Niezależnie od tego, czy są Państwo użytkownikiem końcowym wspólnej przestrzeni roboczej, gościem, czy też innym użytkownikiem końcowym, wykorzystujemy również Państwa dane o urządzeniu i jego użytkowaniu oraz inne dane osobowe w celu przygotowania zbiorczych statystyk użytkowania, analizy, dostarczania, lepszego dostosowywania i doskonalenia naszych produktów i usług, dostosowywania i zapewniania Państwu promocji i reklam, zarówno w ramach usług, jak i poza nimi, rozwijania współpracy z nami w inny sposób oraz poza tym zgodnie z opisem zawartym w Globalnej polityce prywatności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych, w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami oraz, w stosownych przypadkach, za Państwa zgodą, prosimy zapoznać się z naszą Globalną polityką prywatności.

Możemy współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu prowadzenia kawiarni i sklepów na terenie naszych obiektów. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki podmiotów zewnętrznych w zakresie prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat ich praktyk w zakresie prywatności, prosimy zapoznać się z ich politykami prywatności.